Ing. Michal Guzej, Ph.D.

E-mail:   Michal.Guzej@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D3/211
Telefon:   +420 54114 3286

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2018
  Doktor (Ph.D.), studijní obor Inženýrská mechanika
  Metody prostorové a spektrální charakterizace tepelných zdrojů záření a vlastností materiálů používaných ve světelné automobilové technice (ve spolupráci s ŠKODA AUTO a.s.)
  Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
 • 2012
  Inženýr (Ing.), studijní obor Fluidní inženýrství
  Rotující odtržení v prostoru odstředivého kompresoru
  Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
 • 2010
  Bakalář (Bc.), studijní obor Strojní inženýrství
  Studie 3 nápravových kloubových damprů
  Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
 • Celkový počet článků v časopisech podle ISI Web of Knowledge: 3
 • 4 příspěvků na konferencích
 • Hirschův index (h-index): 1

Přehled zaměstnání

 • 2012 - dosud
  Vědecko výzkumný pracovník
  Výzkum a vývoj v oblasti automobilových světlometů se zaměřením na fyzikální procesy kondenzace teplotního zatížení, průtoku vzduchu, světelných výkonů, emisivity, atd. Dále tvorba numerických simulací pro verifikaci naměřených dat.
  Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • měření teplotního zatížení komponent automobilových světlometů
 • tvorba numerických simulací - teplotně proudových
 • návrh a realizace experimentů

Spolupráce s průmyslem

 • 2015
  AMAG casting GmbH
  Postfach 35, 5282 Ranshofen, Rakousko
  Systematické experimentální proměřování licích parametrů, které se mění během počáteční fáze licího procesu hliníkových slitin.
 • 2013
  L.K. Engineering, s.r.o.
  Vídeňská 55, 639 00 Brno
  Analýza proudění vzduchu uvnitř rozvaděčové skříně, která je ohřívána ztrátovým výkonem zabudovaných elektro součástí.

Vybrané publikace:

 • ZACHAR, M.; GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.:
  NUMERICAL THERMAL COMPARISON OF HEAT SINK MATERIALS FOR AUTOMOTIVE LED HEADLAMPS,
  ENGINEERING MECHANICS 2017, pp.1078-1081, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017)
  článek ve sborníku
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  Komplexní měření světlometu k Projektu B – LED derating
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.:
  Advanced methodology of determination water jet cooling intensity during the casting process,
  12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, pp.685-688, ISBN 978-1-77592-124-0, (2016), ASTFE
  článek ve sborníku
  akce: 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ( HEFAT 2016), Costa del Sol, Spain, 11.08.2016-13.08.2016
 • GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.:
  Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps,
  Materiali in tehnologije, Vol.50, (2016), No.3, pp.289-293, ISSN 1580-2949, Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  VÝVOJ A INOVACE METODIKY MĚŘENÍ: - Testování předních světlometů na odmlžování - Teplotní měření
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  Heat Transfer Measurement on the Aluminum Samples
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.:
  Metodika vyhodnocování intenzity chlazení vodního paprsku dopadajícího na svislý povrch,
  Hutnické listy, Vol.LXVIII, (2015), No.4, pp.26-30, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o
  článek v časopise
 • GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.:
  Stanovení intenzity chlazení během semikontinuálního odlévání hliníkových slitin,
  Hutnické listy, Vol.LXVIII, (2015), No.4, pp.20-25, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o
  článek v časopise
 • GUZEJ, M.; BARTULI, E.; KRIŠTOF, O.:
  Water jet cooling of aluminium alloy,
  METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.1439-1444, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  Construction of New Samples and Plan of Experiments
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  Experiment na Odmlžovacím Stendu
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.; GALLOVIČ, D.; ČERNÝ, P.:
  Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps,
  22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, pp.90-90, ISBN 978-961-92518-7-4, (2014), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija
  abstrakt
 • HORSKÝ, J.; MORAVEC, R.; BLAZEK, K.; GUZEJ, M.:
  THE EFFECT OF SPRAY WATER TEMPERATURE ON SECONDARY COOLING SPRAY HEAT TRANSFER COEFFICIENTS AND METHODS FOR IMPLEMENTING THE EFFECT IN A DYNAMIC COOLING CONTROL MODEL,
  Proceedings - 8th European Continuous Casting Conference, pp.1-10, ISBN 978-3-200-03664-2, (2014), ASMET
  článek ve sborníku
  akce: 8th European Continuous Casting Conference - ECCC 2014, Graz, 23.06.2014-26.06.2014
 • KENNETH, B.; MORAVEC, R.; HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.:
  The Effect of Steel Composition on the Interfacial Heat Transfer Coefficients for the Secondary Cooling Zones in a Continuous Caster,
  AISTech 2014 Iron and Steel Technology Conference, pp.2873-2880, ISBN 9781935117421, (2014), AISTech 2014
  článek ve sborníku
  akce: AISTech 2014, Indianapolis, 05.05.2014-08.05.2014
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.; ASTROUSKI, I.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.:
  Metodika teplotních měření na světlometech
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Verification Stand for ALU Plates - 1st task
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.; ASTROUSKI, I.:
  Zkušební experiment na odmlžovacím stendu
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • KENNETH, B.; RUDOLF, M.; KAI, Z.; MICHAEL, L.; HONGBIN, Y.; GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.:
  Dynamic Simulation of Slab Centerline Behavior of the Continuous Casting Process during Large Speed Transitions and Their Effects on Slab Internal Quality,
  Steelsim 2013, pp.1-12, ISBN 978-80-260-3912-9, (2013), VŠB - Technical university of Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 5th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking, Ostrava, 10.09.2013-12.09.2013
 • HORSKÝ, J.; GUZEJ, M.; BULEJKO, P.:
  Měření radiace žárovek
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu

Seznam publikací na portálu VUT