Ing. Petr Havlík

E-mail:   Petr.Havlik1@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/437
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   7
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Vlastnosti heterogenních svarových spojů slitin hliníku a titanu zhotovených elektronovým svazkem
Školitel:   prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
Telefon:   +420 54114 4971, 4972
Místnost:   D5/437

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2013 - dosud doktorské studium, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
  • 2010 - 2012 Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
  • 2007 - 2010 Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
  • 2003 - 2007 Střední odborné učiliště strojírenské a elektortechnické, Brno

Pedagogická činnost

  • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství
  • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálu

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT