Ing. Igor Hudák, Ph.D.

E-mail:   Igor.Hudak@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D5/454
Telefon:   +420 54114 4961
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Sekce procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník

Vybrané publikace:

 • SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; HUDÁK, I.; JUŘENA, T.:
  Experimental Study on NOx Formation in Gas-staged Burner ,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.997-1002, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Experimental study on the influence of oxygen content in the combustion air on the combustion characteristics,
  Energy, Vol.2014, (2014), No.75, pp.116-126, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Experimental study on the influence of oxygen content in the combustion air on the combustion characteristics,
  Energy, Vol.2014, (2014), No.75, pp.116-126, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise

  Práce byla zaměřena na porovnání dvou metod moderní kyslíko-palivové spalovací technologie nazývané jako "oxygen-enhanced combustion (OEC)", při které je koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.