Ing. Roman Štěpánek, Ph.D.

E-mail:   stepanek.r@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A3/415a
Telefon:   +420 54114 3107

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 - 2017   Ph.D, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2010 - 2012   Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
 • 2007 - 2010   Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor strojní inženýrství

Pedagogická činnost

 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálu

Vybrané publikace:

 • ŠTĚPÁNEK, R.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Thermal stability of magnesium alloy AZ91 prepared by severe plastic deformation,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.20, (2013), No.4, pp.160-166, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise
 • ŠTĚPÁNEK, R.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Thermal stability of magnesium alloy AZ91 prepared by severe plastic deformation,
  SEMDOK 2013, pp.70-73, ISBN 978-80-554-0629-9, (2013), Žilinská univerzita
  článek ve sborníku
  akce: SEMDOK 2013, Terchová, 30.01.2013-01.02.2013

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠTĚPÁNEK, R.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Thermal stability of magnesium alloy AZ91 prepared by severe plastic deformation,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.20, (2013), No.4, pp.160-166, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise

  Článek se zabývá teplotní stabilitou ultrajemnozrnné slitiny AZ91 připravené metodou ECAP (Equal Channel Angular Pressing). Žíhací experimenty byly provedeny isochronně (30 min) v teplotním rozsahu 220 až 400 stupnu Celsia v ochranné atmosféře argonu. Pro zachyceni změn ve struktuře vlivem zvýšené teploty byla použita metoda EBSD (Electron Backscatter Diffraction).
 • ŠTĚPÁNEK, R.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Thermal stability of magnesium alloy AZ91 prepared by severe plastic deformation,
  SEMDOK 2013, pp.70-73, ISBN 978-80-554-0629-9, (2013), Žilinská univerzita
  článek ve sborníku
  akce: SEMDOK 2013, Terchová, 30.01.2013-01.02.2013

  Článek se zabývá teplotní stabilitou ultrajemnozrnné slitiny AZ91 připravené pomocí metody ECAP (equal channel angular pressing). Žíhací experimenty probíhaly izochronně (30 min.) v teplotním rozsahu 220 až 400 C v ochranné atmosféře argonu. Pro zachycení změn struktury vlivem zvýšené teploty bylo využito metody EBSD (electron backscaterring diffraction).