Ing. Ladislav Dobrovský

E-mail:   dobrovsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A1/0639
Telefon:   +420 54114 2298
Pracoviště:   Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A1/0639
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Virtuální a rozšířená realita + umělé inteligence
Školitel:   doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT