Bc. Ladislav Dobrovský

E-mail:   dobrovsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Pracovník
Místnost:   A3/729
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Technický pracovník

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT