Ing. Pavel Kejík

E-mail:   Pavel.Kejik@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/418
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   6
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation
Školitel:   doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
Místnost:   D5/418

111504

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT