doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.

E-mail:   camek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1725
Telefon:   +420 54114 2645

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 - doc. VŠB-TU Ostrava, obor Metalurgická technologie
 • 2005 - Ph.D. VŠB-TU Ostrava, obor Metalurgie - Technologie kovů a slitin
 • 1979 - Ing. VŠB Ostrava, Hutnická fakulta - ocelářství
 • 1973 - SPŠS Jedovnice, strojírenství

Přehled zaměstnání

 • 2017 - dosud, docent, FSI - VUT Brno, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2008 - 2017, docent, VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie a slévárenství
 • 2007 - 2008, odborný asistent, VŠB-TU Ostrava, katedra slévárenství
 • 2005 - 2007, externí spolupracovník Vítkovice výzkum a technické aplikace a.s.
 • 1979 - 2005, Ocelárna - VÍTKOVICE STEEL a.s. (technik, metalurg, technický zástupce, vedoucí investiční výstavby, vedoucí konvertory a sekundární metalurgie, výrobní zástupce, 1999 - 2005 vedoucí ocelárny VÍTKOVICE STEEL) 

Pedagogická činnost

 • Metalurgie oceli POM - přednášky
 • PZS - zařízení sléváren - přednášky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metalurgie oceli 
 • Řízení hutnických procesů
 • Termodynamika roztavených kovů a slitin
 • Technologie výroby ocelových ingotů

Mimouniverzitní aktivity

Člen České slévárenské společnosti

Člen odborné komise oceli na odlitky a litinu s kuličkovým grafitem při ČSS

Spolupráce s průmyslem

Analýzy vad odlitků a ingotů, návrhy nápravných opatření pro slévárny

Školení zaměstnanců sléváren

Projekty

spolupráce na projektu FT-TA/090 Materiálové využití strusek ze sekundární metalurgie;

spolupráce na projektu FT-TA5/143, Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami;

spolupráce na projektu FT-TA5/089 Výzkum a vývoj nové technologie odlévání železa;

spolupráce na projektu FR-TI1/501 Výzkum a vývoj zápustkové oceli se zvýšenou odolností proti otěru a plastické deformaci.

spolupráce na projektu FR-TI3/243; Experimentální vývoj a optimalizace výrobní technologie těžkých kovářských ingotů s cílem zlepšení užitných vlastností speciálních strojních součástí s vyšší přidanou hodnotou ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.;

spolupráce na projektu FR-TI3/374; Výzkum a vývoj progresivních legovaných materiálů při výrobě bezešvých trub válcovaných za tepla pro oblast energetického strojírenství ve TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

18

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Historie tvorby, vývoje a ověření originálního numerického modelu teplotního pole pro proces plynulého odlévání bram provozovaný ve VÍTKOVICE STEEL a.s.,
  Hutnické listy, Vol.LXX (2017), (2017), No.1, pp.4-16, ISSN 0018-8069
  článek v časopise
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Off-line a on-line model teplotního pole plynule lité bramy ve Vítkovice steel a.s.,
  XXII. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, pp.60-75, ISBN 978-80-02-02679-2, (2016), Česká slévárenská společnost
  článek ve sborníku
  akce: XXII. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, Žďár nad Sázavou, 07.09.2016-09.09.2016
 • DUDA, J.; ČAMEK, L.; MASARIK, M.:
  Optimization of Secondary Cooling during Continuous Casting of Steel Slabs,
  24th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.86-90, ISBN ISBN 978-80-87294-62, (2015), Tanger Ostrava
  konferenční sborník (ne článek)
 • KORBÁŠ, R.; ČAMEK, L.; RACLAVSKÝ, J.:
  Possibilities of increasing steel purity during production using secondary metallurgy equipment,
  Materiali in tehnologije, Vol.48, (2014), No.5, pp.781-786, ISSN 1580-2949
  článek v časopise
 • MASARIK, M.; ČAMEK, L.; DUDA, J.:
  Causes of Occurrence of Internal and Surface Defects at Continuous Casting of Steel Slabs and Possibilities of Their Removal.,
  23rd International Conference on Metallurgy and Materials, pp.105-110, ISBN 978-80-87294-54-3, (2014), Tanger Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014
 • MICHALEK, K.; ČAMEK, L.; GRYC, K.; HUCZALA, T.:
  Possibilities for desulphurization of an alloy steels in a VOD device while using chemical heating,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.1, pp.135-140, ISSN 1580-2949
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT