Ing. Denisa Bártková

E-mail:   115422@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Posouzení mechanických vlastností nově vyvíjených materiálů na bázi železo-hliník zpevněných oxidy pomocí zkoušek na miniaturních vzorcích
Školitel:   Ing. Petr Dymáček, Ph.D.

115422

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2011 - 2013
    Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
  • 2008 - 2011
    Bc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
  • 2004 - 2008
    Všeobecné gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Spolupráce s průmyslem

  • 2012, 2013 - ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm, pracovní stáž, Laboratoř defektivity

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT