Ing. Roman Husák

E-mail:   115612@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Pokročilé kompozitní konstrukční oceli pro použití v taveninách těžkých kovů
Školitel:   Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.

115612

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT