Ing. Michaela Matějková

E-mail:   matejkova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   5
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Využití technologického nanášení k depozici materiálů pro bioaplikace
Školitel:   Ing. Jan Čížek, Ph.D.
Telefon:   +420 54114 3100
Místnost:   A3/411

115838

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT