Ing. et Ing. Jiří Matlák

E-mail:   xcmatlakj@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/437
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   6
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Modifikace povrchu kovových materiálů s využitím elektronového svazku
Školitel:   prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
Místnost:   D5/437

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT