Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.

E-mail:   Pavel.Bulejko@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/418

Vybrané publikace:

  • SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M.:
    Hiding Power of Aluminum Metal Pigments Development in the Ball Mill Grinding Process,
    Solid State Phenomena, Vol.244, (2016), No.1, pp.19-25, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications
    článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT