Ing. Pavel Bulejko

E-mail:   Pavel.Bulejko@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/418
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   6
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Použití membrán na bázi dutých polymerních vláken pro filtraci vzduchu
Školitel:   prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
Telefon:   +420 54114 4912
Místnost:   D5/418

Vybrané publikace:

  • SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M.:
    Hiding Power of Aluminum Metal Pigments Development in the Ball Mill Grinding Process,
    Solid State Phenomena, Vol.244, (2016), No.1, pp.19-25, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications
    článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT