doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

E-mail:   brandejs@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/402
Telefon:   +420 54114 3254

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968, SPŠ strojní Přerov, Přístrojová a automatizační technika
 • 1973, Ing., VUT-FS Brno, Transportní stroje a manipulační zařízení
 • 1981, Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
 • 1988, CSc., VUT-FS Brno, Obor Části strojů a mechanismy
 • 2000, Postgraduální studium CAD/CAE/CAM Akademie
 • 2011, Docent, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1973-1975, technik, První brněnská strojírna - Dodavatelský závod
 • 1975-1978, odborný pracovník, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT
 • 1978-dosud, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studiu: Základy konstruování, Konstruování, CAD, Konstruování a CAD
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studiu: Předdiplomový seminář, a Seminář k diplomové práci
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti konstrukce strojů a zařízení
 • Pořádá semináře a školení pro učitele středních a vysokých škol, konstruktéry a odborníky z praxe z oblasti mezinárodních a evropských norem pro tvorbu výkresové dokumentae a přesnost strojních součástí - GPS

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zaměření na praktická projekční a konstrukční řešení strojních zařízení, zejména pro
 • čistírny odpadních vod (dosazovací nádrže, míchadla, mísiče, separátory, dopravníky, vozíky...)
 • zařízení pro potravinářský průmysl (čerpadla, ventily, tlakové nádoby, zásobníky, zařízení pro vinaře....)
 • elektrické a plynové pece a sušárny (laboratorní, velkokapacitní, průběžné....)
 • jednoúčelové stroje a zařízení, zkušební stanice

Projekty

  • Inovace předmětů Základy konstruování I a II. Projekt FRVŠ F1/a 3184/2006 (spoluřešitel)
  • ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 (spoluřešitel) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
  • MPO č.p.: FT-TA3/130, FT136S013/2600 (řešitel) - Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozonovou degradaci pryže z pneumatik
  • Studijní opory RC90600124
  • Rozvoj výuky v anglickém jazyce RA90600123
  • MPO č. FR-T/1/264 Vývoj a zhotovení kovářského kolejového manipulátoru nové kinematiky manipulace s výkovkem
  • MPO č. FR-TI3/699 Diskové filtry pro ČOV
  • EUREKA LF 12029 Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla
 • OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0406 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • OP VK CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na stř. školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  Method of photogrammetric measurement automation using TRITOP system and industrial robot,
  OPTIK, Vol.124, (2013), No.18, pp.3705-3709, ISSN 0030-4026, Elsevier GmbH
  článek v časopise
 • ZATOČILOVÁ, A.; POLIŠČUK, R.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  Photogrammetry based system for the measurement of cylindrical forgings axis straightness,
  Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII, pp.87881L-1-88781L-10, ISBN 9780819496041, (2013), Proc. SPIE
  článek ve sborníku
  akce: SPIE Optical Metrology 2013, Mnichov, 13.05.2013-16.05.2013
 • ZATOČILOVÁ, A.; POLIŠČUK, R.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  An approach to the shape deviation measurement of cylindrical forgings.,
  53rd International Conference of Mechine Desing Departments, pp.331-338, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012
 • BRANDEJS, J.:
  Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozónovou degradaci pneumatik, VUTIUM
  teze habilitační práce
 • KOUTECKÝ, T.; BRANDEJS, J.; PALOUŠEK, D.:
  Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP,
  Sborník referátů, pp.121-126, ISBN 978-80-248-2450-5, (2011), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 52. konference kateder částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostravice, 06.09.2011-09.09.2011
 • KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  Project-oriented learning of mechanical engineering design,
  2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, pp.1-7, ISBN 978-0-7918-3891-4, (2010), ASME
  článek ve sborníku
  akce: 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Vancouver, 12.11.2010-18.11.2010
 • PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; PRAŽÁK, F.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; BRANDEJS, J.; HARTL, M.:
  Innovative Approaches to Mechanical Engineering Education at Brno University of Technology,
  Proceedings of the International Conferecne on Mechanical Engineering and Mechanics 2007, pp.2194-2199, ISBN 1-933100-21-4, (2007), Science Press USA
  článek ve sborníku
  akce: ICMEM 2007, Wuxi, 05.11.2007-07.11.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BRANDEJS, J.:
  Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozónovou degradaci pneumatik, VUTIUM
  teze habilitační práce

  Práce zachycuje aktuální trendy v oblasti nakládání s použitými pneumatikami. Podává přehled o platné legislativě v EU a v ČR a související problematice. Podrobně se zabývá možnostmi recyklace sesíťovaných polymerních materiálů s využitím ozónové degradace, vhodným způsobem zatěžování pneumatiky, konstrukcí zkušební stanice a stanovením podmínek degradačního procesu.
 • SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F.:
  Výběry z norem pro konstrukční cvičení,
  Výběr z norem pro konstrukční cvičení, pp.1-227, ISBN 978-80-7204-751-2, (2011), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  příručka

  Základní normy a doporučení z oblasti zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti, materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti.
 • SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; PROKEŠ, F.:
  Základy konstruování,
  Základy konstruování, pp.1-234, ISBN 978-80-7204-750-5, (2011), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  učebnice

  Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu,geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti, materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace. Odlitky. Výkovky. Svarky. Ohýbané součásti.
 • KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  Project-oriented learning of mechanical engineering design,
  2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, pp.1-7, ISBN 978-0-7918-3891-4, (2010), ASME
  článek ve sborníku
  akce: 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Vancouver, 12.11.2010-18.11.2010

  Článek popisuje zavedení projektově orientované výuky na Ústavu konstruování. článek je zaměřen, s ohledem na pokročílé technologie, na realizaci reálných projektů v oblasti strojního konstruování.
 • PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; PRAŽÁK, F.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; BRANDEJS, J.; HARTL, M.:
  Innovative Approaches to Mechanical Engineering Education at Brno University of Technology,
  Proceedings of the International Conferecne on Mechanical Engineering and Mechanics 2007, pp.2194-2199, ISBN 1-933100-21-4, (2007), Science Press USA
  článek ve sborníku
  akce: ICMEM 2007, Wuxi, 05.11.2007-07.11.2007

  Tento článek vysvětluje progresivní přístupy nového oboru na Ústavu konstruování. Struktura oboru se pohybuje od fáze návrhu řízení životního cyklu výrobku a je zaměřena na zpracování digitálních dat. Článek popisuje pokročilé technologie v oblasti kosntrukce, inženýrských analýz, 3D optické digitalizace a měření.