prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc.

E-mail:   vechet@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/204
Telefon:   +420 54114 3144

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1974, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Slévárenská technologie
 • 1990, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu
 • 1999, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2010, prof., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • -, ,
 • 1974-1980, sam. výzkumný pracovník, Výzkumný ústav energetických zařízení Brno
 • 1980-1989, sam. odborný pracovník, Katedra nauky o materiálu FS VUT Brno
 • 1989-1999, odborný asistent, Katedra nauky o materiálu FS VUT Brno
 • 1999-1993, docent, Katedra nauky o materiálu FS VUT Brno
 • 1993-2010, docent, Ústav materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, profesor, Ústav materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, senior researcher, NETME centre

Pedagogická činnost

 • Přednášky, semináře a praktická cvičení (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia) v oboru materiálových věd a inženýrství, vedoucí a oponent diplomových prací, člen a předseda komisí státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, autor nebo spoluautor 2 učebnic nebo skript, školitel doktorského studia

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum struktury a mechanických, t.j. statických, rázových a zejména únavových vlastností kovových materiálů (litina s kuličkovým grafitem, konstrukční tvářené oceli, oceli na odlitky, slitiny hliníku, hořčíku, titanu, niklové superslitiny atd.).

Univerzitní aktivity

 • 1983-1995 člen výboru Vědeckotechnické společnosti (VTS) při FS VUT v Brně
 • 1985-1990 člen redakční rady technického časopisu při FS VUT v Brně
 • 1998-2008 vedoucí oddělení laboratoří zkoušení mechanických vlastností na ÚMI FS VUT v Brně

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

33

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

26

Citace ostatní (bez autocitací)

278

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KOHOUT, J.; VĚCHET, S.:
  Vývoj přístupů k regresi únavových křivek, ČSTN
  prezentace
 • KOHOUT, J.; VĚCHET, S.:
  Struktura a únavové vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem, ČSTN
  přednáška
 • BUMBÁLEK, L.; NĚMEC, K.; VĚCHET, S.; HANZLÍKOVÁ, K.; PATA, V.; PERNIKÁŘ, J.; DOŇAR, B.:
  Kontrola a měření,
  Základní pojmy a metodiky měření pro studenty středních škol., pp.1-206, ISBN 978-80-7333-072-9, (2009), Informatorium, spol. s r.o.
  učebnice
 • ZAPLETAL, J.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; LIŠKUTÍN, P.:
  FATIGUE LIFETIME OF 7075 ALUMINIUM ALLOY FROM ULTIMATE TENSILE STRENGTH TO PERMANENT FATIGUE LIMIT,
  Communications, Vol.2009, (2009), No.1, pp.17-21, ISSN 1335-4205
  článek v časopise
 • VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; KLAKURKOVÁ, L.:
  Fatigue Properties of Austempered Ductile Iron,
  Materials Science, Vol.14, (2008), No.4, pp.324-327, ISSN 1392-1320, Technologia
  článek v časopise
 • KOHOUT, J.; VĚCHET, S.:
  Some Estimations of Tolerance Bands of S-N Curves,
  Materials Science, Vol.14, (2008), No.3, pp.202-205, ISSN 1392-1320, Technologia
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOHOUT, J.; VĚCHET, S.:
  Shift of S-N curves of ferritic nodular cast iron due to loading cycle asymmetry,
  ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.33, (2008), No.1B, pp.213-222, ISSN 1319-8025, KING FAGD UNIVERSITY OF TETROLEUM AND MINERALS, DGAGRAN 31261, SAUDI ARABIA
  článek v časopise

  Increasing the mean stress of loading cycle causes a shift of fatigue (Wöhler s or S-N) curves towards higher values of fatigue strength if the curves are represented by the upper stress of loading cycle in dependence on the number of cycles to fracture. A successful quantitative description of the shift in gigh-cycle region was published by Walker. The aim of the present paper consists in deriving relations that describe the shift of fatigue curves in the whole cycle region from UTS to permanent fatigue limit. Their applicability is demonstrated by successful fit of the family of tfatigue curves loading cycle asymetries when the curves are described by the Stromeyer qquation as well as by the Kohout and Vechet qquation. Also the limitation of Walker s approach in the case of high mean stresses is discussed and a certain solution is proposed.
 • VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; HANZLÍKOVÁ, K.; HRUBÝ, V.:
  The influence of Mean Stress on Fatigue Properties of ADI,
  Materials Science Forum, Vol.567-568, (2008), No.5, pp.341-344, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise

  The paper presents the results of research focused on assessment of the influence of loading cycle asymmetry on fatigue limit values. For tests two heats of unalloyed nodular cast iron were used. Test bars made of keel blocks were heat treated in salt bathes (austenitization at 900oC during 1 hour, isothermal transformation at 380 and 400oC) and loaded at symmetrical, repeating and pulsating loading cycles at room temperature. Evaluation of fatigue properties was based on the determination of S-N curves in high-cycle region including the fatigue limit assessment for 10*7 cycles to fracture. Fatigue and static tests were completed by metallographic and quantitative phase analysis. Most important result obtained from the presented study is that the dependence of stress amplitude on mean stress cannot be approached by the linear relation but by general power law with eyponent lower than 1 (i. e. the Haigh diagram has convex shape).
 • VĚCHET, S.; KOHOUT, J.:
  Influence of Transformation Time on Fatigue Properties of Austempered Ductile Iron,
  Materials Science, Vol.12, (2006), No.1, pp.3-6, ISSN 1392-1320, Kaunas
  článek v časopise

  Mechanické vlastnosti naměřené pomocí statické zkoušky v tahu a únavových zkoušek ADI trasnformované při teplotě 400 C během 11 rozdílných transformačních časů v rozsahu od 2 minut do 25 hodin jsou porovnávány se získanou strukturou matrice.
 • Věchet, S., Kohout, J., Hanzlíková K.:
  Influence of Isothermal Dwell on Tensile and Fatigue Properties of Austempered Ductile Iron.,
  Material Science Forum, pp.381-384, ISBN 0-87849-964-4, (2004), VUT Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-4), Brno, 23.06.2004-25.06.2004

  Díky svým výborným jak mechanickým tak technologickým vlastnostem se izotermicky zušlechtěná litina s kuličkovým grafitem řadí mezi velmi perspektivní materiály. Její struktura a tedy mechanické vlastnosti mohou být ovlivněny podmínkymi iotermické transformace. V tomto příspěvku byla studována závislost mezi strukturou matrice a mechanickými vlastnostmi nelegované litiny s kuličkovým grafitem, po izotermické transformaci při teplotě 380°C.
 • VĚCHET, S., ŠVEJCAR, J., KOHOUT, J.:
  High cycle fatigue properties of ductile cast iron.,
  Fatigue 99, pp.2077-2082, ISBN 1901537110, (1999), Higher education press
  článek ve sborníku

  Nodular shape of graphite in ductile cast iron causes that its fatigue characteristics are more substatially determined with the properties of matrix structure than the characteristics of cast iron with different shapes of graphite where the dominant role is played by notch effect of graphite where the dominant role is played by notch effect of graphite particles. Fatigue characteristics of ductile cast iron can then correlate not only with parametrers of graphite shape but above all with matrix structure.