doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.

E-mail:   hrdina@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~hrdina/
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1822
Telefon:   +420 54114 2533
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Výzkumný pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: doc. v oboru Aplikovaná matematika, FSI VUT v Brně
 • 2007: Ph.D. v oboru Geometrie, topologie a globální analýza, PřF MU Brno
 • 2002: Mgr. v oboru Diskrétní matematika, PřF MU Brno

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud: Docent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2008 - 2014: Odborný asistent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2007 - 2008: Odborný pracovník, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresás, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006 - 2008: Odborný pracovník, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Pedagogická činnost

Strojní inženýrství:

 • Matematika I, II, III
 • Numerické metody I
 • Vybrané kapitoly z matematiky
 • Aplikovaná algebra pro inženýry
 • Matematika pro aplikace

Matematické inženýrství:

 • Vedení BP a DP
 • Úvod to teorie her
 • Obecná algebra, Lineární algebra

Aplikovaná informatika:

 • Polynomiální teorie řízení

Fakulta Chemická: 

 • Matematika 1.

Fakulta Podnikatelská:

 • Úvod to teorie her

 

Vědeckovýzkumná činnost

Matematická robotika (Geometrická mechanika)

- subreimanovská geometrie

- teorie Lieových grup a algeber

- neholonomní mechanika

- geometrické algebry (CGA, PG)

- geometrická teorie řízení

Analýza obrazu

- Kvaternionová Fourierova analýza

- multinoculární  (binokulární) vidění

Teorie her

- Koperativní teorie her

Akademické stáže v zahraničí

 • 2017: Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Španělsko
 • 2016: University of L Aquila, L Aqiula,Itálie
 • 2015: Norwegian University of Science and Technology, Norsko
 • 2013: New York City University, USA 
 • 2010 - 2015 (opakovaně, celkem 3 měsíce): Tallinn university of technology, Estonia
 • 2011: Artvin Coruh University, Turecko
 • 2006: University of Oklahoma, USA

Univerzitní aktivity

2012- dosud: technický editor časopisu Mathematics for Applications
2012- dosud: člen ediční rady časopisu Kvaternion
2013 - 2014: člen senátu FSI (komise pro vědu a výzkum)

Mimouniverzitní aktivity

Projekty

2011- 2014:  AMathNet - síť pro transfér znalostí v aplikované matematice

2012-2013: GAČR  201/09/0981,

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

24

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

9

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R.; NÁVRAT, A.:
  Geometric algebras for uniform colour spaces,
  Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol.41, (2018), No.11, pp.4117-4130, ISSN 1099-1476, John Wiley & Sons, Ltd
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; NÁVRAT, A.:
  Binocular Computer Vision Based on Conformal Geometric Algebra,
  Advances in Applied Clifford Algebras, Vol.27, (2017), No.3, pp.1945-1959, ISSN 1661-4909, Springer Basel AG
  článek v časopise
 • HRDINA, J.:
  Local controllability of trident snake robot based on sub-Riemannian extremals,
  Note di Matematica, Vol.37, (2017), No.suppl. 1, pp.93-102, ISSN 1123-2536, Universit`a del Salento
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.:
  Control of 3-Link Robotic Snake Based on Conformal Geometric Algebra,
  ADV APPL CLIFFORD AL, Vol.26, (2016), No.3, pp.1069-1080, ISSN 0188-7009, Springer Basel AG
  článek v časopise
 • HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J.:
  Three-axes error modeling based on second order dual numbers,
  Journal of Mathematics in Industry, Vol.5, (2015), No.2, pp.1-11, ISSN 2190-5983, Springer-Verlag
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R.; NÁVRAT, A.:
  Geometric algebras for uniform colour spaces,
  Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol.41, (2018), No.11, pp.4117-4130, ISSN 1099-1476, John Wiley & Sons, Ltd
  článek v časopise

  We show the advantages and disadvantages of specific geometric algebras and propose practical implementations in colorimetry. The colour space CIEL∗a∗b∗ is endowed by an Euclidean metric; the neighbourhood of a point is therefore a sphere, and the choice of a conformal geometric algebra is thus obvious. For the colour space CMC(l:c), the neighbourhood is an ellipsoid and thus we choose the quadric geometric algebra to linearize the metric by means of the scalar product. We discuss the distance problems in colour spaces with these particular geometric algebras applied.
 • HRDINA, J.; NÁVRAT, A.:
  Binocular Computer Vision Based on Conformal Geometric Algebra,
  Advances in Applied Clifford Algebras, Vol.27, (2017), No.3, pp.1945-1959, ISSN 1661-4909, Springer Basel AG
  článek v časopise

  We apply the conformal geometric algebra (CGA) to the generalized binocular vision problem. More precisely, we reconstruct a 3D line from its images on the image planes of two cameras whose mutual position is specified by a given Euclidean transformation which depends on an arbitrary number of parameters. We represent all transformations by CGA elements which allows us to derive the general equations of 3D line reconstruction by formal CGA elements manipulation. The transformation equations can be solved w.r.t. either motor or projection unknown parameters. We present two specific examples, show the explicit form of two particular motors and solve the appropriate equations completely.
 • HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J.:
  Three-axes error modeling based on second order dual numbers,
  Journal of Mathematics in Industry, Vol.5, (2015), No.2, pp.1-11, ISSN 2190-5983, Springer-Verlag
  článek v časopise

  Cílem tohoto příspěvku je modelování chyb víceosého obráběcího stroje s využitím duálních čísel druhého druhu a aplikací algebraických metod při výpočtech. Kalkul duálních čísel vyššího řádu nám umožňuje efektivně počítat s příslušnou geometrickou parametrizací. Testujeme model na virtuálních datech určených na základě znalosti chování skutečné stroje. Výsledky našich analýz jsou použity pro popis geometrické přesnosti pracovního prostoru a přinášejí snížení doby měření.
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2014, (2014), No.1, pp.1-6, ISSN 1110-757X, Hindawi Publishing Corporation
  článek v časopise

  Pro popis přístojových chyb zavádíme aparát duálních čísel a naznačujeme jeho výhody.