doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.

E-mail:   hrdina@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~hrdina/
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1822
Telefon:   +420 54114 2533
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Výzkumný pracovník

121845

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: doc. v oboru Aplikovaná matematika, FSI VUT v Brně
 • 2007: Ph.D. v oboru Geometrie, topologie a globální analýza, PřF MU Brno
 • 2002: Mgr. v oboru Diskrétní matematika, PřF MU Brno

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud: Docent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2008 - 2014: Odborný asistent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2007 - 2008: Odborný pracovník, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresás, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006 - 2008: Odborný pracovník, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Pedagogická činnost

Strojní inženýrství:

 • Matematika I, II, III
 • Numerické metody I
 • Vybrané kapitoly z matematiky
 • Aplikovaná algebra pro inženýry
 • Matematika pro aplikace

Matematické inženýrství:

 • Vedení BP a DP
 • Úvod to teorie her
 • Obecná algebra, Lineární algebra

Aplikovaná informatika:

 • Polynomiální teorie řízení

Fakulta Chemická: 

 • Matematika 1.

Fakulta Podnikatelská:

 • Úvod to teorie her

 

Vědeckovýzkumná činnost

Matematická robotika (Geometrická mechanika)

- subreimanovská geometrie

- teorie Lieových grup a algeber

- neholonomní mechanika

- geometrické algebry (CGA, PG)

- geometrická teorie řízení

Analýza obrazu

- Kvaternionová Fourierova analýza

- multinoculární  (binokulární) vidění

Teorie her

- Koperativní teorie her

Akademické stáže v zahraničí

 • 2016: University of L Aquila, L Aqiula,Itálie
 • 2015: Norwegian University of Science and Technology, Norsko
 • 2013: New York City University, USA 
 • 2010 - 2015 (opakovaně, celkem 3 měsíce): Tallinn university of technology, Estonia
 • 2011: Artvin Coruh University, Turecko
 • 2006: University of Oklahoma, USA

Univerzitní aktivity

2012- dosud: technický editor časopisu Mathematics for Applications
2012- dosud: člen ediční rady časopisu Kvaternion
2013 - 2014: člen senátu FSI (komise pro vědu a výzkum)

Mimouniverzitní aktivity

Projekty

2011- 2014:  AMathNet - síť pro transfér znalostí v aplikované matematice

2012-2013: GAČR  201/09/0981,

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

11

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

18

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2014, (2014), No.1, pp.1-6, ISSN 1110-757X, Hindawi Publishing Corporation
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Geometry of almost Cliffordian manifolds: classes of subordinated connections,
  TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, Vol.38, (2014), No.1, pp.179-190, ISSN 1300-0098
  článek v časopise
 • HRDINA, J.:
  GEOMETRY OF ALMOST CLIFFORDIAN MANIFOLDS: NIJENHUIS TENSOR,
  Miskolc Mathematical Notes, Vol.14, (2013), No.2, pp.583-589, ISSN 1787-2405
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Semiholonomic second order connections associated to materia bodies,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-5, ISSN 1110-757X, Hindawi
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Generalized geodesics on almost Cliffordian geometries,
  Balkan Journal of Geometry and Its Applications, Vol.17 (2012), (2012), No.1, pp.41-48, ISSN 1224-2780, Geometry Balkan Press
  článek v časopise
 • HRDINA, J.:
  Remarks on F-planar curves and their generalizations,
  Banach Center Publications, Vol.2011, (2011), No.93, pp.241-249, ISSN 0137-6934, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
  článek v časopise
 • HRDINA, J.:
  Notes on connections attached to A-structures,
  DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, Vol.29, (2011), No.Sup. 1, pp.91-97, ISSN 0926-2245, Elsevier
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2014, (2014), No.1, pp.1-6, ISSN 1110-757X, Hindawi Publishing Corporation
  článek v časopise

  Pro popis přístojových chyb zavádíme aparát duálních čísel a naznačujeme jeho výhody.
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Geometry of almost Cliffordian manifolds: classes of subordinated connections,
  TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, Vol.38, (2014), No.1, pp.179-190, ISSN 1300-0098
  článek v časopise

  Dokázali jsme, že na skoro Cliffordovských varietách založených na O existuje třída podkladových konexí a popsali jsme je.
 • HRDINA, J.:
  GEOMETRY OF ALMOST CLIFFORDIAN MANIFOLDS: NIJENHUIS TENSOR,
  Miskolc Mathematical Notes, Vol.14, (2013), No.2, pp.583-589, ISSN 1787-2405
  článek v časopise

  We generalize some classical results on Nijenhuis tensor for an almost Cliffordian manifold based on arbitrary Clifford algebra and suggest its relations with the integrability of the corresponding G -structure. We prove the set of properties for Nijenhus tensors with respect to arbitrary Clifford algebra.
 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Semiholonomic second order connections associated to materia bodies,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-5, ISSN 1110-757X, Hindawi
  článek v časopise

  Zkoumáme vliv semiholonomosti konexí příslušejících materiálovému tělesu na vlastnosti konstutčních rovnic tohoto tělesa.
 • HRDINA, J.:
  ALMOST COMPLEX PROJECTIVE STRUCTURES AND THEIR MORPHISMS,
  ARCHIVUM MATHEMATICUM, Vol.2009, (2009), No.45, pp.325-334, ISSN 0044-8753
  článek v časopise

  Diskutujeme skoro komlexní projektivní geometrii a její vztah k význacným trídám krivek.