Ing. Helena Votavová

E-mail:   Helena.Votavova@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/449
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   5
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Vývoj nových přístupů v odstraňování okují při kontinuální výrobě oceli s využitím vysokotlakého vodního paprsku
Školitel:   doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
Telefon:   +420 54114 4907
Místnost:   D5/449

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2018, Ing. Paed. IGIPInternational Society for Engineering Pedagogy/Intemationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik
 • 2016, Doplňující pedagogické studium:  FEKT VUT v Brně.
 • 2014, Ing.: obor: Matematické inženýrství, FSI VUT v Brně, červený diplom, cena rektora VUT v Brně.
 • 2014, Dott.ssa: obor: Matematické modelování v inženýrství, Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica, Università degli Studi dell'Aquila (Itálie), studijní program s Double Diploma, studium s vyznamenáním (110/110 e lode)
 • 2012, Bc.: obor: Matematické inženýrství, FSI VUT v Brně, červený diplom, cena děkana FSI VUT v Brně, cena Josefa Hlávky.

Pedagogická činnost

Matematika I - cvičení

Matematika IV - cvičení

Termomechanika - cvičení

Akademické stáže v zahraničí

 • 6-7/2014:  Intensive Programme (IP) in Modelling earthquakes and in Mathematical models for social innovation, Università degli Studi dell'Aquila (Itálie) (14 dní)
 • 2012 - 2013: Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica, Università degli Studi dell'Aquila (Itálie), obor Matematické modelování v inženýrství, Studijní program s Double Diploma. (11 měsíců)

Univerzitní aktivity

 • 2011 - 2017: členka Studentské komory Akademického senátu FSI VUT
 • 2014 - 2016: předsedkyně studijní komise AS FSI
 • 2009 - 2015: organizátor Internetové matematické olympiády

Ocenění vědeckou komunitou

2012 - Cena děkana FSI VUT v Brně

2012 - Cena Josefa Hlávky

2014 - Cena rektora VUT v Brně

Vybrané publikace:

 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.; BULEJKO, P.:
  Cooling homogeneity measurement during hydraulic descaling in spray overlapping area,
  METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.265-270, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), Tanger Ltd Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • CHABIČOVSKÝ, M.; VOTAVOVÁ, M.; HORSKÝ, J.; TUROŇ, R.; ŠIMEČEK, P.:
  Heat treatment of tubes,
  METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Study of Water Jets Collision of High Pressure Flat Jet Nozzles for Hydraulic Descaling,
  ENGINEERING MECHANICS 2015 21st International Conference Engineering Mechanics 2015, pp.354-355, ISBN 978-80-86246-42-0, (2015), Institute of Theoretical and Applied Mechanics
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015

Seznam publikací na portálu VUT