Ing. Petr Blažík

E-mail:   Petr.Blazik@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Asistent
Telefon:   +420 54114 2650
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   4
Obor:   Strojírenská technologie
Téma:   Struktura a vlastnosti ocelí ve vycezeninách
Školitel:   doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT