Ing. Vít Horník

E-mail:   126044@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Základní mechanismy únavového a kombinovaného poškození únava-creep niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC
Školitel:   prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.

126044

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT