doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.

E-mail:   cermak@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/cermakl
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor matematické analýzy
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/712
Telefon:   +420 54114 2717

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973, promovaný matematik, Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika
 • 1975, RNDr., Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor přibližné a numerické metody
 • 1982, CSc., Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor fyzikálně-matematické vědy,
 • 1987, doc., VUT v Brně, obor přibližné a numerické metody

Přehled zaměstnání

 • 1973-1983, odborný pracovník, OVC VUT v Brně
 • 1983-1990, vědecký pracovník, OVC VUT v Brně
 • 1990-dosud, docent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Matematika, Numerické metody
 • Magisterské studium, studijní obor Matematické inženýrství: Numerické metody, Matematické metody v teorii proudění
 • Doktorské studium: Numerické metody
 • Vedení diplomových prací: Numerické metody aplikované na řešení inženýrských problémů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, zejména metoda konečných prvků, aplikované na rozmanité inženýrské problémy.

Projekty

 • Grant GAČR: 201/95/1557 Matematické modelování inženýrských problémů (1995-96, spoluřešitel)
 • Grant GAČR: 201/97/0153 Matematické modelování některých nelineárních problémů mechaniky kontinua (1997-99, spoluřešitel)
 • Grant GAČR: 201/00/0557 Matematické modelování některých nelineárních problémů mechaniky kontinua (2000-02, spoluřešitel)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.:
  High order finite point method for the solution to the sound propagation problems,
  COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, Vol.280, (2014), No.10, pp.157-175, ISSN 0045-7825, Elsevier
  článek v časopise
 • BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.; HARTMANN, M.:
  Meshfree method for computational aeroacoustics using LEE for the solution of noise propagation,
  Particle-Based Methods III. Fundamentals and Applications, pp.752-763, ISBN 978-84-941531-8-1, (2013), Artes Gráficas Torres S.A.
  článek ve sborníku
  akce: III International Conference on Particle-Based Methods. Fundamentals and Applications, Particles 2013., Stuttgart, 18.09.2013-20.09.2013
 • ZAPOMĚL, J.; FERFECKI, P.; ČERMÁK, L.:
  A computational method for determination of a frequency response characteristic of flexibly supported rigid rotors attenuated by short magnetorheological squeeze film dampers,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.5, (2011), No.1, pp.101-110, ISSN 1802-680X
  článek v časopise
 • POCHYLÝ, F.; ČERMÁK, L.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KOUTNÍK, J.:
  Assessment of the steady swirling flow stability using amplitude-frequency characteristic,
  Proceedings of the 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems - part I., pp.25-34, ISBN 978-80-214-3947-4, (2009)
  článek ve sborníku
  akce: 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, Brno, 14.10.2009-16.10.2009
 • ZAPOMĚL, J.; ČERMÁK, L.; POCHYLÝ, F.:
  A computational investigation of vibration of stationary and rotating structures submerged in a liquid,
  Applied andComputational Mechanics, pp.177-186, ISSN 1802-680X
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZAPOMĚL, J.; FERFECKI, P.; ČERMÁK, L.:
  A computational method for determination of a frequency response characteristic of flexibly supported rigid rotors attenuated by short magnetorheological squeeze film dampers,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.5, (2011), No.1, pp.101-110, ISSN 1802-680X
  článek v časopise

  Lateral vibration of rotors can be significantly reduced by inserting the damping elements between the shaft and the casing. The theoretical analysis, confirmed by computational simulations, shows that to achieve the optimum compromise between attenuation of the oscillation amplitude and magnitude of the forces transmitted through the coupling elements between the rotor and the stationary part, the damping effect must be controllable. For this purpose, the squeeze film dampers lubricated by magnetorheological fluid can be applied. The damping effect is controlled by the change of intensity of the magnetic field in the lubricating film. This article presents a procedure developed for investigation of the steady state response of rigid rotors coupled with the casing by flexible elements and short magnetorheological dampers. Their lateral vibration is governed by nonlinear (due to the damping forces) equations of motion. The steady state solution is obtained by application of a collocation method, which arrives at solving a set of nonlinear algebraic equations. The pressure distribution in the oil film is described by a Reynolds equation modified for the case of short dampers and Bingham fluid. Components of the damping force are calculated by integration of the pressure distribution around the circumference and along the length of the damper. The developed procedure makes possible to determine the steady state response of rotors excited by their unbalance, to determine magnitude of the forces transmitted through the coupling elements in the supports into the stationary part and is intended for proposing the control of the damping effect to achieve optimum performance of the dampers.
 • Pochylý František, Malenovský Eduard, Čermák Libor:
  Analysis of the dynamic behavior of squeeze film dampers using a finite element method

  Dynamického chování hydrodynamických tlumičů byla analyzována. Naše řešení je založeno na Lagrange transformaci Navier Stokes rovnice kontinuity a za předpokladu, že malé vibrace konstrukce. Skutečné stlačitelné tekutiny s novým modelem pro většinu modul druhé viskozity byl převzat. Numerické řešení je založeno na metodě konečných prvků, a nové rovnice hydrodynamiky odpovídající rovnice dynamiky elastické struktury byly odvozeny. Pro podrobnou analýzu dlouhých tlumičů squeeze film (rovinné deformace) vlastní MATLAB program byl vyvinut. Analogie hydrodynamiky a dynamiky elastického struktura umožňovala srovnání výsledků pro posunutí a tlakové pole s výsledky získanými z programu ANSYS.
 • POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; ČERMÁK, L.:
  A note on influence of velocity field on stability of the flow in axisymmetric domain with focus on origin of the cavitating vortex rope,
  Proceedings of the 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems - part II, pp.625-631, ISBN 978-80-214-3947-4, (2009)
  článek ve sborníku
  akce: 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, Brno, 14.10.2009-16.10.2009

  Vírové proudění je velmi náchylné ke vzniku nestabilit, které se často projevují vznikem vírových struktur typu vírový cop. Článek předkládá základní analýzu vírového proudění ve válcové oblasti. Cílem je ukázat vztah mezi složkami vektoru rychlosti a provázanost rychlostního a tlakového pole, které vedou ke vzniku vírového copu.
 • POCHYLÝ, F.; ČERMÁK, L.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KOUTNÍK, J.:
  Assessment of the steady swirling flow stability using amplitude-frequency characteristic,
  Proceedings of the 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems - part I., pp.25-34, ISBN 978-80-214-3947-4, (2009)
  článek ve sborníku
  akce: 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, Brno, 14.10.2009-16.10.2009

  Článek prezentuje metodologii pro určení stability vírového proudění. Odlišně od současných přístupů je CFD použito pouze pro výpočet vstupního stacionárního rychlostního pole. Dále se již řeší problém vlastních hodnot zformulovaný na základě lienrizovaných Eulerových rovnic. Vlastní hodnoty jsou určeny řešením soustavy rovnic pomocí metody spektrálních elementů. Navržená metoda představuje velice rychlý nástroj pro určení stability proudění vzhledem k různým okrajovým podmínkám.
 • ZAPOMĚL, J.; ČERMÁK, L.; POCHYLÝ, F.:
  A computational investigation of vibration of stationary and rotating structures submerged in a liquid,
  Applied andComputational Mechanics, pp.177-186, ISSN 1802-680X
  článek v časopise

  Článek je věnován numerickému modelování vzájemného působení kapaliny a do ní ponořeného tělesa. Předpokládá se, že těleso je absolutně tuhé a že rozložení tlaku v tekutině lze popsat Laplaceovou rovnicíve 2D. Prostorová diskretizace v kapalině je provedena dvěma způsoby. První přístup používá metodu konečných prvků na reálné oblasti s pohyblivou hranicí . Druhá metoda transformuje pohyblivou oblast na pevnou referenční oblast a transformovanou Laplaceovu rovnici pak řeší diferenční metodou. Diskretizace v čase je v obou případech realizována implicitní Eulerovou metodou. Použitelnost obou postupů je doložena vyřešenými příklady.