Ing. Martin Juliš, Ph.D.

E-mail:   julis@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/208
Telefon:   +420 54114 3148

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1993 – 1997, Střední průmyslová škola Třebíč, obor strojírenství
 • 1997 - 2004, Ing., fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, ÚMVI, obor Materiálové inženýrství
 • 2004 - 2008 Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství.
 • 2009 - atestace pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku, UT - level 2, sektor MS.

Přehled zaměstnání

 • 1997, konstrukter míchacích zařízení, KPS a.s. Moravské Budějovice
 • 2005 - 2008, pracovník Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů, Ústav materialových věd a inženýrství,Odbor kovových materialů, fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2008 - asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor kovových materiálů
 • 2008 - doposud - odborný asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2011 - doposud - CEITEC VUT, skupina Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky - vědecký pracovník

Pedagogická činnost

 

Přednášky:

 • WKM - Kovové materiály
 • WNZ - Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků

Cvičení:

 • WKM - Kovové materiály
 • WNZ - Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků
 • HMT - strojírenské materiály a tepelné zpracování

Vědeckovýzkumná činnost

ResearcherID: D-9461-2012, H-index (Web of Science): 5

 • Výzkum pokročilých lehkých slitin Al, Mg pro inženýrské aplikace
 • Technologie a příprava ochranných povlaků a/nebo vrstev
 • Nízkocyklová únava superslitin na bázi niklu
 • Obrazová analýza slévárenských slitin Al, Ni
 • Disertační práce na téma Nízkocyklová únava vybraných niklových superslitin za vysokých teplot
 • Defektoskopie - specializace: zkoušení ultrazvukem (sektor MS)

Univerzitní aktivity

 • 2013 - Atlas metod žárových nástřiků a navařování v současné technické praxi, FRVŠ 65/2013 B1d
 • 2006 - spolupráce při tvorbě studijních opor: Barevná metalografie slitin železa (http://ime.fme.vutbr.cz/files/Studijni opory/bmsz/index.htm)
 • Realizace Metalografických workshopů CEITEC VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

Spolupráce s průmyslem

Řešitel výrobních problémů průmyslu z oblasti materiálového inženýrství

Klíčová slova

Ochranné povlaky a vrstvy, slitiny Al, slitiny Mg, nedestruktivní zkoušení materiálů, Nízkocyklová únava, povrchový reliéf, superslitiny na bázi niklu.

Projekty

 • 2018-2021 projekt MPO TRIO FV30305 - Nekonvenční technologie výroby odlitků z Mg slitin metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě
 • 2013-2016 projekt TAČR TA03010188 - Výzkum pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace
 • 2013 projekt FRVŠ 65/2013 B1d Atlas metod žárových nástřiků a navařování v současné technické praxi
 • 2009-2012 projekt MPO FR-TI1/ 485 -Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech energetických zařízení
 • 2009-2012 projekt MPO FR—TI1/099 - Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů.
 • 2009, grant FSI VUT v Brně č. 2E13800119 - Vývoj povrchového reliéfu v průběhu nízkocyklové únavy materiálu IN738LC
 • 2005, grant FSI VUT v Brně s názvem - Vliv alitosilitovaných povrchových vrstev na mechanické vlastnosti slitin na bázi niklu

         v letech 2004 - 2007 spolupráce na projektech:

 • GAČR 106/02/1088   Optimalizace chemického složení a heterogenity struktury, vlastností a užití lité niklové slitiny k výrobě spalovací turbíny
 • GAČR 106/07/1507  Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálů
 • ME 134 S 003, KONTAKT č. 6/2004-2005 Vliv pracovních podmínek na strukturu lopatek leteckého motoru
 • ME 136 S 001, KONTAKT č. 6/2006-2007 V liv provozních podmínek na strukturu součástí leteckých a automobilových motorů 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

50

Citace ostatní (bez autocitací)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; HORYNOVÁ, M.; HÉGR, E.; ŠVEJCAR, J.:
  Analysis of surface defects of aluminium components with hard anodized layers,
  ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, Vol.56, (2015), No.1, pp.300-306, ISSN 1350-6307, Elsevier
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Failure analysis of induction hardened injector body,
  ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, Vol.56, (2015), No.1, pp.538-544, ISSN 1350-6307, Elsevier
  článek v časopise
 • SLÁMEČKA, K.; ČELKO, L.; SKALKA, P.; POKLUDA, J.; NĚMEC, K.; JULIŠ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Bending fatigue failure of atmospheric-plasma-sprayed CoNiCrAlY + YSZ thermal barrier coatings,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.70, (2015), No.1, pp.186-195, ISSN 0142-1123
  článek v časopise
 • ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; JULIŠOVÁ, M.; ŠVEJCAR, J.:
  Formation and Growth of Eutectic Layers in Nickel Coated Thick Aluminium-based Substrates,
  45th International October Conference of Mining and Mellurgy Proceedings, pp.333-336, ISBN 978-86-6305-012-9, (2013), University of Belgrade - Technical Faculty in Bor
  článek ve sborníku
  akce: 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, 16.10.2013-19.10.2013
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise
 • JULIŠ, M.; OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Influence of AlSi diffusion coating on low cycle fatigue properties of cast superalloy Inconel 738LC at 800deg,
  Key Engineering Materials (print), Vol.488-489, (2012), No.1, pp.307-310, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • OBRTLÍK, K.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; KRUML, T.:
  Influence of Al-Cr diffusion coating on low cycle fatigue behavior of cast nickel-base superalloy at 800 C,
  19th European Conference on Fracture, pp.1-7, ISBN 978-5-905576-18-8, (2012), Kazan
  článek ve sborníku
  akce: European Conference on Fracture, ECF19, Kazaň, 26.08.2012-31.08.2012
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Effect of Al and AlSi diffusion coating on the low cycle fatigue behavior of Inconel 713LC,
  Procedia Engineering, Vol.2011, (2011), No.10, pp.1360-1365, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • POSPÍŠILOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Initiation and Growth of Fatigue Cracks in Inconel 713LC with Al Coating at 800 degC,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.840-841, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise

  Válcové vzorky ze slitiny Inconel 713LC ve stavu po odlití a ve stavu po povrchovém povlakování ochranou vrstvou na bázi Al byly cyklicky namáhány v režimu řízené deformace při teplotě 800 stC. U vzorků s povrchovou vrstvou byl měřen tvrdostní profil, tj. měřena změna tvrdosti se vzdáleností od povrchu. Cyklická napěťová a deformační odezva a únavová životnost byla stanovena. Napěťová odezva povlakovaných vzorků byla nižší v porovnání s nepovlakovanými zkušebními tělesy. Porovnáním Manson-Coffinových křivek lze konstatovat pozitivní vliv ochranné vrstvy Al na únavovou životnost. Byly studovány mechanismy únavového poškození na základě pozorování osových podélných řezů a fraktografie lomu.
 • JULIŠ, M.; OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Influence of AlSi diffusion coating on low cycle fatigue properties of cast superalloy Inconel 738LC at 800deg,
  Key Engineering Materials (print), Vol.488-489, (2012), No.1, pp.307-310, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  Byla studováno únavové chování lité niklové superslitiny Inconel 738LC ve výchozím stavu pod odlití a tepelném zpracování a ve stavu po povlakování povrchu vrstvou na bázi AlSi. Ochranná vrstva byla nanesena na zkušební část válcového vzorku technikou slurry. Únavové testy byly provedeny v režimu řízené deformace při symetrickém cyklu za teploty 800 stC na vzduchu. Povrchová vrstva má pozitivní účinek na životnost v oblasti nízké amplitudy. Napěťová odezva povlakovaného vzorku je vyšší v oblasti vyšších amplitud v porovnání s nepovlakovanými vzorky. Na základě lomových ploch a osových řezů byly také studovány mechanismy únavového poškození.
 • OBRTLÍK, K.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; KRUML, T.:
  Influence of Al-Cr diffusion coating on low cycle fatigue behavior of cast nickel-base superalloy at 800 C,
  19th European Conference on Fracture, pp.1-7, ISBN 978-5-905576-18-8, (2012), Kazan
  článek ve sborníku
  akce: European Conference on Fracture, ECF19, Kazaň, 26.08.2012-31.08.2012

  V příspěvku bylo studováno únavové chování lité niklové superslitiny Inconel 713LC v nízkocyklové oblasti za vysokých teplot. Únavové testy probíhaly za teplot 800 C na zkušebních tělesech ze základního materiálu a dále s aplikovaným povlakem AlCr. Difúzní bariéra AlCr byla vyrobena metodou CVD, technikou out of pack. V příspěvku je uveden tvrdostní profil povlaku, cyklické křivky zpevnění a změkčení, cyklické deformační křivky a křivky únavové živnotnosti. Byly rovněž studovány lomové plochy a únavové trhliny na osových řezech. Na základě výsledků lze konstatovat, že povlak AlCr má negativní vliv na únavovou životnost materiálu IN713LC v nízkocyklové oblasti.
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Effect of Al and AlSi diffusion coating on the low cycle fatigue behavior of Inconel 713LC,
  Procedia Engineering, Vol.2011, (2011), No.10, pp.1360-1365, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Válcové vzorky ze slitiny Inconel 713LC ve stavu výchozím a ve stavu s povrchovou úpravou na bázi Al a Al-Si byly cyklicky zatěžované v režimu řízené deformace při teplotě 800 st C na vzduchu. Byla provedena strukturní analýza vrstev a také měření tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Byly stanoveny křivky cyklického zpevnění / změkčení, křivky napětí -deformace a křivky únavové životnosti. Osové podélné řezy spolu s fraktografií lomu byly studovány z důvodu studia mechanismů únavového poškození.
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Low Cycle Fatigue Behavior of Cast Superalloy Inconel 713LC with Al Coating at 800 degC,
  Key Engineering Materials (print), Vol.452-453, (2011), No.1, pp.265-268, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  Práce se zabývá studiem vlivu vrstvy Al na únavové chování (únavovou životnost) lité polykrystalické niklové superslitiny Inconel 713LC při vysoké teplotě 800 stC v režimu řízené deformace na vzduchu. Byly sledovány změny mikrostruktury, měřena tvrdost, dokumentovány křivky změkčení/zpevnění, cyklická napěťovo - deformační křivky, křivky únavové životnosti. Na základě lomových ploch a osových řezů byly také studovány mechanismy únavového poškození.