Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

E-mail:   kana@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1724
Telefon:   +420 54114 2643

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 – Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007 – Ing., FSI VUT v Brně, ÚST – Odbor slévárenství
 • 2000 – maturita, ISŠ COP Brno Olomoucká
 • 1998 – vyučen, obor puškař, ISŠ COP Brno Olomoucká

Pedagogická činnost

 • Kontrola jakosti odlitků (PKO) - přednášky a cvičení
 • Vady odlitků (PVD) - přednášky a cvičení
 • Statistické řízení jakosti (PSR) - přednášky a cvičení
 • Metalurgie neželezných kovů - cvičení
 • Strojírenská metrologie (6SM + 6SM-k) - přednášky a cvičení

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen redakční rady časopisu Slévárenství
 • Člen odborné komise Oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem při České slévárenské společnosti
 • Předseda pobočky České slévárenské společnosti, na VUT Odbor slévárenství

Spolupráce s průmyslem

 • Analýzy vad odlitků a návrhy nápravných opatření pro slévárny
 • Školení zaměstnanců sléváren (např. Železárny Štěpánov, spol. s r.o, BENEŠ a LÁT a.s., Unex a.s., KASI spol. s r.o., FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., aj.)

Projekty

 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020076, Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020445, Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
 • 2014-2017 - spoluřešitel projektu TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl
 • 2013-2015 - spoluřešitel projektu TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysokolegovaných ocelí pro energetický a chemický průmysl
 • 2006-2009 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA 3/007 Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky

Vybrané publikace:

 • KAŇA, V.:
  Výroba a vlastnosti austenitických litin,
  Slévárenství, pp.6-11, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; BLAŽÍK, P.:
  Struktura a vlastnosti ADI litiny experimentálních taveb na VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Záděra Antonín, Dulava Martin, Pernica Vítězslav, Kaňa Václav:
  Oxygen activity in melts of Fe-C-Cr-Ni based alloys
 • ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PLUHÁČEK, J.:
  Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků,
  Slévárenství, Vol.62, (2014), No.1-2, pp.11-15, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren české republiky
  článek v časopise
 • KAŇA, V.; LAŠTOVICA, J.:
  Influence of modification degree and the used modifier on cast iron properties,
  8th International PhD Foundry Conference, pp.1-10, ISBN 978-80-214-4295-5, (2011)
  článek ve sborníku
  akce: 8th International PhD Foundry Conference, Brno, 07.06.2011-08.06.2011
 • KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.:
  Determination of eutectic and liquidus temperature of austenitic nickel cast irons,
  47th Foundry Days with Accompanying Exhibition and 7th International PhD Foundry Conference, pp.51-54, ISBN 978-80-904020-6-5, (2010), Česká slévárenská společnost
  článek ve sborníku
  akce: 7th International PhD Foundry Conference, Brno, 24.06.2010-24.06.2010
 • ROUČKA, J.; SLÁMA, A.; MAKALOUŠ, J.; KAŇA, V.; KOPLÍK, R.:
  Filtration of Aluminium Alloys,
  Livarski vestnik, Vol.56/2009, (2009), No.2, pp.79-91, ISSN 0024-5135, Društvo livarjev Slovenije
  článek v časopise
 • ČECH, J.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Vlastnosti austenitických niklových litin při výrobě masivních odlitků,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.52, (2009), No.2, pp.33-40, ISSN 1210-0471, Vysoká škola báňská - TU Ostrava
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT