RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.

E-mail:   chvalinova@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/chvalinova
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1917
Telefon:   +420 54114 2568

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973,-,Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1981, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1993, CSc., Pedagogická fakulta UK v Praze

Přehled zaměstnání

 • 1973-1974, středoškolská profesorka, Gymnázium ve Znojmě
 • 1975, asistentka, FS VUT v Brně, externě při MD
 • 1975, učitelka, ZŠ Plovdivská v Brně
 • 1975-1976, asistentka, VAAZ v Brně
 • 1976-1977, středoškolská profesorka, OU Jílová v Brně
 • 1977, středoškolská profesorka, Gymnázium Elgartova v Brně
 • 1979-1980, asistentka, FS VUT v Brně, externě při MD
 • 1980-dosud, odborná asistentka, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • |

Pedagogická činnost

 • Gymnázium ve Znojmě, FS VUT v Brně, VAAZ v Brně, Gymnázium Elgartova v Brně: matematika a deskriptivní geometrie
 • ZŠ Plovdivská v Brně: matematika a fyzika
 • OU Jílová v Brně: matematika a chemie

Vědeckovýzkumná činnost

 • algebraické struktury

Univerzitní aktivity

 • 1994-1997 Vedoucí Odboru počítačová geometrie a grafika
 • 2001-dosud členka Akademického senátu FSI

Projekty

 • 1986-1990, Výzkumný úkol RŠ VII-02/03-96 : Počítačem podporovaná výuka matematiky na vysokých školách technických.
 • 1990-1992, Vědeckéhý grant č.6 FS VUT v Brně : Moderní metody výuky matematiky pro inženýry s využitím počítačové podpory.
 • 1994-1996, Grant FR 360 811 : Učitelství matematiky a technické mechaniky.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

14

Citace ostatní (bez autocitací)

10

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J.:
  Solvability of a certain group of the third-order linear differential operators.,
  Proc. XXX International Colloquium of the Management of Educational Process, Univ. of Defence Brno 2012, pp.69-78, ISBN 978-80-7231-865-0, (2012), Univerzita obrany
  článek ve sborníku
  akce: XXX International Colloquium on the Management of Educational Process, Brno, 17.05.2012-17.05.2012
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Solvability of certain groups of second-order linear differential operators.,
  Proc. of the 10-th International Conference APLIMAT, pp.113-119, ISBN 978-80-89313-51-8, (2011), STU
  článek ve sborníku
  akce: APLIMAT 2011, 10th International Conference, Bratislava, 01.02.2011-04.02.2011
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n-th order differential equations,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2010, (2010), No.1, pp.211-223, ISSN 1337-6365
  článek v časopise
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; NOVÁK, M.:
  On a certain tree of two-dimensional function spaces growing from a linear space of continuous functions,
  XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process, pp.1-11, ISBN 978-80-7231-650-2, (2009), Univerzita obrany
  článek ve sborníku
  akce: XXVIIth International Colloquium on the Management of Educational Process, Brno, 21.05.2009-21.05.2009
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Join Spaces of Linear Ordinary Differential Operators of the Second Order.,
  Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2003, pp.77-86, ISBN 80-210-3149-2, (2003)
  článek ve sborníku
  akce: Colloquium on Differential and Difference Equations, Brno, 04.09.2002-06.09.2002

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J.:
  On a construction of the Kronecker algebra of integers from the Peano algebra of natural numbers.,
  XXIX International Colloquium of the Management of Educational Process, CD-ROM., pp.1-7, ISBN 978-80-7231-779-0, (2011), UNOB
  článek ve sborníku
  akce: XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process, Brno, 19.05.2011-19.05.2011

  Je zavedena Peanova algebra kladných celých čísel prostředky teorie mono-unárních algebera, je zkonstuováno její rozšíření na Kroneckerovu algebru a dále na obor integrity všech celých čísel. Jsou zde uvedeny některé historické poznámky.
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Solvability of certain groups of second-order linear differential operators.,
  Proc. of the 10-th International Conference APLIMAT, pp.113-119, ISBN 978-80-89313-51-8, (2011), STU
  článek ve sborníku
  akce: APLIMAT 2011, 10th International Conference, Bratislava, 01.02.2011-04.02.2011

  Jsou vyšetřovány grupy obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu vzhledem k problému jejich řešitelnosti. Zejména, užitím stabilizace řetězce komutantů základní grupy operátorů dostáváme, že zmíněná grupa je řešitelná.
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n-th order differential equations,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2010, (2010), No.1, pp.211-223, ISSN 1337-6365
  článek v časopise

  Je zkonstuováno jisté minimální rozšíření akce aditivního monoidu všech nezáporných celých čísel na fázové množině tvořené n-dimenzionálními prostory řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic umožňující opatřit zmíněnou fázovou množinu strukturou extenzívního spojnicového prostoru jehož monoid dobrých endomorfismů je totožný s monoidem endomorfismů získané polokaskády.
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Join Spaces of Linear Ordinary Differential Operators of the Second Order.,
  Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2003, pp.77-86, ISBN 80-210-3149-2, (2003)
  článek ve sborníku
  akce: Colloquium on Differential and Difference Equations, Brno, 04.09.2002-06.09.2002

  There is presented a certain construction of a noncommutative join space formed by linear ordinary differential operators of the second order based on quasi-ordered groups of operators involving tranformations of corresponding homogeneous differential equations by translations.
 • CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.:
  Multistructures determined by differential rings,
  ARCHIVUM MATHEMATICUM, Vol.36, (2001), No.1, pp.429-434, ISSN 0044-8753
  článek v časopise