doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

E-mail:   dvorak.m@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1629
Telefon:   +420 54114 2624

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1975, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 1989, CSc., Fakulta vojenskotechnická-druhů vojsk VA v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2000, Doc., Fakulta vojenskotechnická-druhů vojsk VA v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1975-1981,vedoucí útvaru řízení výroby/ poslední funkce/,První brněnskástrojírna - ZOS Oslavany.
 • 1981-1987,zástupce ředitele,Odbor školství JmKNV Brno-SOU Moravský Krumlov.
 • 1987-1995,odborný asistent, FS-K203,Vojenská akademie v Brně.
 • 1995-dosud na Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně, habilitovaný docent v oboru strojírenské technologie  od 1.1. 2000 / VA Brno/ a zástupce vedoucího odboru technologie tváření kovů a plastů od r. 2003 do1.5.2006 na Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost, vedení cvičení a výuka uvedených předmětů pro bakalářské a magisterské studium a konzultace v doktorském studijním programu.
 • Garantované předměty:
 • 9PTP Progresivní technologie v plošném tváření
 • CTT      Technologie tváření 
 • HH2     Technologie tváření
 • BttP     Technologie tváření 
 • 2VT      Výrobní technologie I
 • HVS      Výrobní stroje
 • VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
 • HNE      Nekonvenční technologie
 • HNE-K   Nekonvenční technologie / K-komb. studium/
 • CTT- K   Technologie tváření
 • HVS      Výrobní stroje
 • HVS-K   Výrobní stroje
 • HH2      Technologie tváření
 • HH2-K   Technologie tváření
 • 2VT- K   Výrobní technologie I
 • 2VT       Výrobní technologie I
 • BttP      Technologie tváření pro Fakultu podnikatelskou-FP VUT v Brně
 • BUMVP-téma10: Přehled technologií ve tváření kovů/ pro FP VUT v Brně
 • Vedení bakalářských a diplomových prací, školitel doktorandů, možnost konzultací v uvedeném oboru strojírenská technologie. V případě zájmu organizování a provedení školení i pro rekvalifikovaci lidí vedených na pracovních úřadech se zájmem o oblasti strojírenské technologie - tváření materiálů plošné a objemové, kteří mají případně zájem si zvyšovat kvalifikaci studiem na VUT , FSI v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie tváření plechů s povrchovou úpravou, vědecký přínos ve využití nízkoteplotního neizotermického plazmatu za atmosferického tlaku ke zvýšení přilnavosti vybraných povlaků s názvem např. Goldzinc, Steel a to na ocelový plech, který je následně vhodný k plošnému tváření např. technologií ohýbáním. Spolupráce v této oblasti s MU Brno. Výsledky výzkumu byly publikovány ve sbornících a recenzovaných odborných časopisech i impaktovaných v evropských zemích i v USA s citací. Zapojení doktorandů do výzkumu. Vedení stážisty na VUT v Brně -doktoranda Ing. Miroslava Jurčišina z TU Košice v r. 2013 s podílem řešení na výzkumném projektu č. 65356 - CEPUS III Mobility Grant Academic year. Výstup v recenzovaném příspěvku MM Science Journal, December 2013, Number 4. Dále mimo jiné, návrh a zhotovení nového ohýbacího přípravku na povlakované plechy ve spolupráci se studenty a testování přilnavosti nanesených povlaků na ÚST Odboru technologie tváření kovů a plastů pro potřeby doktorandů, studentů závěrečných prací i s možností pro průmyslovou praxi. Výzkum technologie lepení kovových i nekovových plechů v r. 2015 bez povrchové úpravy i s povrchovou úpravou a jejich testování pro využití ve strojírenském průmyslu pro náhradu jiného typu spojení.
 • Vedení stážisty-doktoranda Ing. Marka Šisera z TU Košice na VUT-FSI-ÚST v Brně v období únor až duben 2017 v experimentální části k ohýbání vybraných materiálů z hliníkových slitin a ověření numerickou simulací jako podíl na řešení do dizertační práce a publikační činnosti v zahraničí. Výsledky zpracovány v rozšířeném anglickém abstraktu pro mezinárodní vědeckou konferenci PRO-TECH-MA 2017 ve spolupráci s TU Košice. Název příspěvku: Experimental and numerical analysis of springback behaviour of aluminum alloys.

Akademické stáže v zahraničí

 • Ne

Univerzitní aktivity

 • od r.1996-dosud,člen Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu v Praze
 • od r.2000 - předseda organizačního výboru pro mezinárodní konferenci FORM 2000, FORM 2002, FORM 2004 a FORM2006 a s příspěvkem na mezinárodních konferencích FORM.
 • Osvědčení Stroje a nástroje pro plošné tváření - odborný seminář na ČVUT FSI v Praze v r. 2012. Udělila Česká společnost pro výzkum zpracování plechu v Praze.
 • Osvědčení Problematika plošného tváření -účast na odborné konferenci ČVUT FS v Praze - udělil Ústav strojírenské technologie, Technická 6, Praha v r. 2014.
 • Osvědčení Novinky a trendy obloukového svařování-odborný seminář na VUT Brno 10.05. 2017 - udělil Fronius Česká republika s.r.o.

Mimouniverzitní aktivity

 • Spolupráce s Univerzitou obrany v oblasti materiálů a Masarykovou univerzitou Brno na výzkumu zvýšení přilnavosti povlaků na kovovém i nekovovém podkladu a testování povlaků s výstupem publikační činnosti.
 • h-index = 2 dle Web of Science TM duben 2016

Ocenění vědeckou komunitou

 • V současné době ne

Projekty

 • Dvořák,M. a kol.Tvařitelnost plechů s úpravou povrchu. Spolupráce na řešení dílčí části úkolu v období 1999-2004 na úkolu Ústavu strojírenské technologie s názvem:Kocman,K.:Rozvoj progresivních vysoce přesných  strojírenských  technologií . MSM 262100003
 • Dvořák,M. r.2006-spolupráce na projektu FI-IM3/212 : Inteligentní výkonné kombinační dávkovací zařízení určené pro balení zejména potravinářských produktů, smlouva s VUT FSI č. 13313020602.Vyřešena I. etapa.
 • Dvořák,M. a kol. Přihláška projektu FRVŠ 2006 s názvem: Modernizace studentské laboratoře povrchových úprav materiálů,prostřednictvím Ř ÚST.
 • Dvořák,M. Projekt na zavedení nové technologie lepení.Brno: VUT-FSI, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření, 2015. s. 1-81.Řešeno formou HS pro strojírenský průmysl na VUT FSI v Brně.
   

Citace ostatní (bez autocitací)

14

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.2, pp.1778-1782, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Analysis of material for forming drills ,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1313-1316, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; SCHWARZER, E.; KLÍMA, M.:
  Study of deformation coating for sheets by using tensile test,
  Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology, Vol.5, (2015), No.2, pp.74-83, ISSN 2161-4881, Scientific Research Publishing, Inc.
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; SCHWARZER, E.:
  Forming technology of coated sheet metal,
  Journal for technology of plasticity, Vol.39, (2014), No.2, pp.1-14, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • JURČIŠIN, M.; SLOTA, J.; DVOŘÁK, M.:
  Numerical and experimental determination of springback in U - bending process,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.4, pp.31-33, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; SCHWARZER, E.:
  Study of Formability of Coated Sheets from the Plasma Chemical Pretreatment of Surfaces,
  International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol.3, (2013), No.4, pp.356-360, ISSN 2277-3754, Dr.Kriti Gubta and Sanil Thomus
  článek v časopise
 • PRYSIAZHNYI, V.; SVOBODA, T.; DVOŘÁK, M.; KLÍMA, J.:
  Aluminum surface treatment by the RF plasma pencil,
  Surface and Coatings Technology, Vol.206, (2012), No.19-20, pp.4140-4145, ISSN 0257-8972, Elsevier,B.V.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.2, pp.1778-1782, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční technologie obrábění, která využívá k dělení materiálu elektrických impulzů mezi dvěma elektrodami. Dlouhodobý trend zvyšování přesnosti a kvality obrobeného povrchu vede k nutnosti jeho podrobného zkoumání. Studie se zabývá vyhodnocením morfologie povrchu pomocí elektronové mikroskopie (SEM) a analýzou chemického složení (EDX). Objektem zájmu bylo posouzení množství ulpělého materiálu z mosazné drátové elektrody. Dále byly zkoumány plošné a profilové parametry obrobeného povrchu. Vzorky pro experiment byly vyrobeny z nástrojové legované oceli pro práci za studena X210Cr12, která byla zpracována 4mi různými druhy tepelného zpracování. Byla nalezena závislost mezi množstvím ulpělého materiálu z drátové elektrody a tvrdostí obráběného materiálu.
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Analysis of material for forming drills ,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1313-1316, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Nástrojový materiál HSS se mimo jiné používá pro výrobu vrtáků tvářením. Dodaný materiál má ze dvou nezávislých dávek od výrobce přiložen tentýž atest. Je sestaven z údajů v normě ČSN 419830. Z jedné dávky se dají vrtáky vyrobit, ze druhé ne. Článek tedy předkládá podrobnější rozbor materiálu. Jsou ukázány rozdíly, které atest neuvádí. Byly provedeny zkoušky dostupné pro zákazníka. Jde o jednodušší vybavenost, časovou nenáročnost a nejsou potřeba pracně zhotovené vzorky. Zákazník provozující sériovou výrobu zpravidla nemá možnost rozdíly složitě zjišťovat. Ani na to není vybaven. Zde provedené a doporučené zkoušky jsou založeny na metalografických znalostech, včetně měření tvrdosti a kvantitativní i kvalitativní chemické anylýze s grafickým výstupem. Porovnávají se obsažené prvky, které mají podstatný vliv na tvařitelnost. Dle těchto zjištěných údajů může zákazník předpokládat následnou úspěšnost výrobního procesu.
 • JURČIŠIN, M.; SLOTA, J.; DVOŘÁK, M.:
  Numerical and experimental determination of springback in U - bending process,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.4, pp.31-33, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise

  Nejčastějším problémem v oblasti technologie ohýbání je problém dosažení přesného a opakovatelného úhlu ohybu. Tento problém je způsoben odpruženími. Odpružení může být definováno jako pružně řízená změna tvaru deformované části při odstranění vnějších zatížení. Tento jev je pozorován i u jiných procesů tváření plechů. V tomto článku byly prezentovány výsledky pro různé poloměry ohybu a jejich vliv na velikost odpružení. Rozdíl mezi hodnotou odpružení způsobené podle Bauschingerova efektu byl také pojednán.
 • DVOŘÁK, M.; SCHWARZER, E.:
  Study of Formability of Coated Sheets from the Plasma Chemical Pretreatment of Surfaces,
  International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol.3, (2013), No.4, pp.356-360, ISSN 2277-3754, Dr.Kriti Gubta and Sanil Thomus
  článek v časopise

  Potažené ocelové plechy s různými barvami a nátěry se rozšiřují do většiny průmyslových odvětví a rozhodují o kvalitě a funkční spolehlivosti výrobků. Ochranné nátěry mají své nezastupitelné místo v širokém rozsahu v použití konstrukčních materiálů.
 • PRYSIAZHNYI, V.; SVOBODA, T.; DVOŘÁK, M.; KLÍMA, J.:
  Aluminum surface treatment by the RF plasma pencil,
  Surface and Coatings Technology, Vol.206, (2012), No.19-20, pp.4140-4145, ISSN 0257-8972, Elsevier,B.V.
  článek v časopise

  Účinky atmosférického RF plazmatu na povrchu hliníkových plechů byly studovány.Ošetření povrchu bylo provedeno s plazmovou tužkou vyvinutou na Masarykově univerzitě, za použití směsi plynů Ar a Ar/O2. Povrchová volná energie ošetřených plechů byla zvýšena až na 72,6 mJ/m2, která později vyústila do vyšších adhezí mezi povlakem STEEL a hliníkovým plechem po ošetření plazmou. Adhezní vlastnosti byly testovány ISO certifikovanou Erichsenovou zkouškou a ohybovou zkouškou. Soubor spektroskopických měření IR v režimu ATR ukázal významné uplatnění plazmy při čistění povrchu generací OH skupin a oxidaci povrchu. Přidání O2 do Ar přispívá k silnějšímu účinku oxidaci hliníku, které bylo zjištěno měřením metodou EDX. Na hliníkovém plechu vznikl porézní povrch od Ar a k vyhlazení póru došlo po přidání malého množství O2 do Ar.