doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

E-mail:   simeonov@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0620
Telefon:   +420 54114 3358

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Doc., CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor: Výrobní stroje a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 1977 – 1986, pracovník výzkumu, Fakulta strojní VUT v Brně – SVVP
 • 1986 – 2001, odb. asistent, Fakulta strojní VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • 2001 - …, docent, Fakulta strojní VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Pedagogická činnost

 • Přednášky pro průmysl, přednášky (Erasmus) Holandsko, Řecko, Německo, Francie, Bulharsko

Vědeckovýzkumná činnost

 • Simulace, plánování a řízení výroby, logistika

a.     Simulation, Production Planning and Scheduling in Manufacturing

b.     Development of systems for planning and scheduling

Akademické stáže v zahraničí

 • lecturer, Technical University of Crete, Technische Universitat Chemnitz, Utrecht University of Professional Education, Technical University of Sofia, Technical University of Varna

Mimouniverzitní aktivity

 • Vývoj systémů pro plánování a rozvrhování výroby.
 • Kurz „Výrobní logistika“

Spolupráce s průmyslem

   Industry references and activities

 

Company/Enterprise/Production type

Solving problem using simulation and/or APS

 

Medin, s.r.o, Nové město na Moravě (http://www.medin.cz/) - products for general surgery, gynecology and other fields

·          Simulation and optimization of Medin production systems

Kovoprojekta Brno, a.s. (http://www.kovoprojekta.cz) - design, engineering and contracting company

·          Simulation studies

 Wikov (ČKD Hronov), a.s. (http://www.wikov.cz/) - Gearbox production

·          Real time production planning and scheduling using APS, SIMPLAN, production optimization

Taurid Ostrava s.r.o. (http://www.taurid.cz)

·          Picking line design and production

·          Picking line simulation, production rate, AGV optimization

Conteg s.r.o. (http://www.conteg.com/) - Production of free standing racks

·          New algorithms for APS

MEDIN, a.s. (http://www.medin.cz/) - Production of medical tools 

·          Optimization of manufacturing system

OPTOKON a.s. (http://www.optokon.com) - OPTOKON a.s. is a leading global producer and supplier of premium active and passive fiber optic components.

·          APS scheduling

Kuličkové šrouby Kuřim (http://www.ks-kurim.cz/) - Production of Ball screws

·          Cutting optimization

 ZKL Hanušovice, a. s. (http://www.zkl.cz/cs/kontakty/zklhanusovice) - ZKL is the biggest manufacturer of large-scale spherical-roller, special and split bearings in Central Europe

·          Simulation and optimization of   manufacturing system

 Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (http://www.aoyama.cz/) - The leader in the market of fastener technology for automotive industry

·          Simulation and optimization of   manufacturing system

 LAC, Ltd. (http://www.lac.cz/en/) - Production of furnaces and dryers

·          Production planning and scheduling using APS, production optimization

 ............a další


 

*APS – Advance Planning and Scheduling

Klíčová slova

Simulation, Production Planning and Scheduling in Manufacturing, Manufacturing Logistics, Industrial Engineering

Projekty

 

 • Programový systém pro plánování a řízení výroby v malém a středně velkém podniku na bázi simulačního modelu - GA101/94/0547
 • SIMLAN Optimal - Optimalizace výrobních a distribučních systémů za využití simulačních metod - GA101/98/0129
 • Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR] – FSI-S-10-27
 • Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů - FSI-S-11-5
 • GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs - FSI-S-14-2401

 

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

3

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • RAYCHEV, R.; SIMEONOV, S.:
  HIERARCHICAL SYSTEM FOR POWER MANAGEMENT OF A BUSINESS BUILDING TYPE MALL,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-3, ISSN 1805-0476
  článek v časopise
 • SIMEONOV, S.:
  Snížení nákladů v procesu zpracování kruhových tyčí používaných k výrobě kuličkových šroubů
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • PFAFF, O.; SIMEONOV, S.; ĆIROVIĆ, I.; STANO, P.:
  Application of FinRay Effect Approach for Production Process Automation,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.1247-1248, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna, TU Wien, Karlsplatz 13/311, A-1040 Vienna, Austria
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • STANO, P.; SIMEONOV, S.; ĆIROVIĆ, I.; PFAFF, O.:
  Application Range of Integrating Manufacturing Execution System Functions in Enterprises.,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.1245-1246, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • ĆIROVIĆ, I.; STANO, P.; PFAFF, O.; SIMEONOV, S.:
  Approaches for Solving Production Planning and Scheduling Problems Using Genetic Algorithms,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.771-772, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • SIMEONOV, S.:
  Using Simulation Approach for Designing of Acid Pickling Lines,
  MM Science Journal, Vol.2010, (2010), No.11, pp.1-4, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • ĆIROVIĆ, I.; SIMEONOV, S.:
  Approaches for Solving Production Planning and Scheduling Problems Using Integrated Heuristic Methods,
  ANNALS OF DAAAM FOR 2010 & PROCEEDINGS, pp.1151-1152, ISBN 978-3-901509-73-5, (2010), DAAAM International
  článek ve sborníku
  akce: The 21st DAAAM World Symposium 2010, Zadar, 20.10.2010-23.10.2010
 • SIMEONOV, S.:
  Komplexní optimalizace výroby s plánováním a rozvrhováním Asprova,
  IT SYSTEM, Vol.2010, (2010), No.2, pp.28-30, ISSN 1212-4567, CCB
  článek v časopise
 • SIMEONOV, S.:
  Acid Pickling Line Simulation,
  Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009, pp.43-48, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • KAFKOVÁ, P.; SIMEONOV, S.:
  Moderní plánování a řízení výroby,
  Sborní přednášek k 9. ročníku konference, pp.67-72, ISBN 80-239-6535-2, (2006), AD&M
  článek ve sborníku
  akce: Inteligentní systémy pro praxi, Lázně Bohdaneč, 31.01.2006-01.02.2006
 • SIMEONOV, S.:
  Rozvrhování – základ moderního řízení výroby,
  Computer Design, Vol.2001, (2001), No.3, pp.60-61, ISSN 1212-4389, Computer Press
  článek v časopise
 • SIMEONOV, S.:
  Manufacturing Systems for the Third Millennium,
  Manufacturing Systems for the Third Millennium, pp.63-79, ISBN 86-435-0402-5, (2001), University of Maribor
  odborná kniha
 • SIMEONOV, S.:
  Production Optimization using FACTOR/AIM Optimization Module,
  European Simulation Multiconference 2001, pp.97-102, ISBN 1-56555-225-3, (2001)
  článek ve sborníku
  akce: 15th European Simulation Multiconference, Praha, 06.06.2001-09.06.2001
 • SIMEONOV, S.:
  Optimalizace výrobních a distribučních systémů za využití simulačních metod
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
  akce: 10th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2001, Vienna, 16.04.2001-18.04.2001
 • SIMEONOV, S., SIMEONOVOVÁ, J.:
  SIMULATION SCHEDULING IN FOOD INDUSTRY APPLICATION,
  Proceedings of the International Conference FOODSIM'2000,, pp.260-264, ISBN 1-56555-20, (2000), SCSI
  článek ve sborníku
 • SIMEONOV, S.; SIMEONOVOVÁ, J.:
  FACTOR/AIM Optimization System,
  International Advanced Simulation Technologies Conference ASTC 2000, pp.151-156, ISBN 1212-5709, (2000), SCS
  článek ve sborníku
  akce: International Advanced Simulation Technologies Conference, Washington, 16.10.2000-16.10.2000

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • RAYCHEV, R.; SIMEONOV, S.:
  HIERARCHICAL SYSTEM FOR POWER MANAGEMENT OF A BUSINESS BUILDING TYPE MALL,
  MM Science Journal, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-3, ISSN 1805-0476
  článek v časopise

  V této publikaci jsou tvořeny hlavní technické a ekonomické požadavky na řízení systému obchodního kancelářské budovy, v souladu se základními kritérii pro pohodlí a snadnou údržbu. Zvažte vytvoření organizace a funkčnost hierarchie systému řízení energetického systému zadáním funkce a rozdělení úkolů, které vyřeší všechny subsystémy. Navrhuje se struktura a technické provedení. To je zajištěno rozvoj systému vertikálně, jako subsystém většího systému. Vyřešené úlohy jsou sledování a řízení elektrizační soustavy, s automatickým přepínáním a ovládáním a dialog s obsluhou pro nouzové situace. Navrhovaná subsystém implementuje režim ručního a automatického řízení, místní a centrální řízení.
 • PFAFF, O.; SIMEONOV, S.; ĆIROVIĆ, I.; STANO, P.:
  Application of FinRay Effect Approach for Production Process Automation,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.1247-1248, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna, TU Wien, Karlsplatz 13/311, A-1040 Vienna, Austria
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011

  Tento článek je zaměřen ta téma využití FinRay Effect v praxi. Pro vysvětlení pojmu FinRay Effect je udělána stručná rešerše problematiky. Existuje mnoho zařízení pracující s FinRay Effect, ale tento článek se zužuje pouze na manipulátory a chapadla. Dále je udělaný přehled manipulátorů vyvinutých firmou Festo AG & Co. KG.
 • STANO, P.; SIMEONOV, S.; ĆIROVIĆ, I.; PFAFF, O.:
  Application Range of Integrating Manufacturing Execution System Functions in Enterprises.,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.1245-1246, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011

  Tento článek se zabývá funkcemi výrobního informačního systému, jejich hlavním rozdělením podle mezinárodní asociace MESA International, další klasifikací dle informační hodnotya jejích využití pro různé účely ve výrobních podnicích.
 • SIMEONOV, S.:
  Using Simulation Approach for Designing of Acid Pickling Lines,
  MM Science Journal, Vol.2010, (2010), No.11, pp.1-4, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise

  Aplikace simulačního přístupu pro navrhování mořících linek. Simulační modelování poskytuje konkurenční výhodu projekčním a výrobním organizacím. Zejména se jedná o možnost modelovat ještě neexistující výrobu nebo u stávající výroby hledat příčiny vyskytujících se problémů. Tímto způsobem lze získat přehled o úzkých místech výrobního procesu, vytížení transportních jednotek, obsazení strojů a zařízení, vytížení obsluhujícího personálu, apod. Simulační software může pomoci při zaškolování osob. Vizualizace simulace pomáhá lidem bez technické představivosti, ovšem s významnou rozhodovací pravomocí se zorientovat v problematice, předcházet rizikům. Přínosy projektu lze shrnout do následujících bodů: - prokázání dosažitelných technických parametrů projektovaného zařízení - úspora při dimenzování zařízení a z toho plynoucí nižší pořizovací náklady (počet transportních jednotek, počet manipulačních háků, aj).
 • SIMEONOV, S.:
  Acid Pickling Line Simulation,
  Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009, pp.43-48, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009

  Předkládaná práce se zabývá problematikou diskrétní simulace v rámci linky moření. Tyto typy linek jsou komplikované mechanické systémy,které vyžadují pro řízení speciální algoritmus. Článek pojednává o využití simulačního přístupu pro projektování a řízení mořících linek.