Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

E-mail:   marada@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0624
Telefon:   +420 54114 2293
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0624
Telefon:   +420 54114 2293

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika, specializace mechatronika

Přehled zaměstnání

 • 1995-1996, Projekční technik, Self Servis spol. s r.o.
 • 1999-2000, Programátorské práce, Photon Systems Instruments spol. s r.o.
 • 2002-2005, Správce počítačové sítě, INKOS spol. s r.o.
 • 2003-2005, Správce počítačové sítě, TL-Systems spol. s r.o.
 • 2004, Technický pracovník, Ústav mechaniky těles mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004, Asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2005-dosud, Odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Informatika I (1IN)
 • Automatizace (6AA)
 • Programovatelné automaty (VPL)
 • Programovatelné automaty (VPL-K)
 • Automatizace budov (VAB)
 • Automatizace budov (VAB-K)
 • Školení v kurzech (vdělávání pro firmy - programovatelné automaty)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Robotika
 • Mechatronika
 • Metody umělé inteligence (Soft computing, neuronové sítě, fuzzy, ...)

Univerzitní aktivity

 • 2005-dosud, člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na FSI VUT v Brně
 • 2007-dosud, vedoucí a správce laboratoře Programovatelné automaty

Spolupráce s průmyslem

 • Spolupráce s firmou Phoenix Contact
 • Spolupráce s firmou Prosoton (Návrhy řízení pomocí PLC)

Projekty

 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav.
  Výzkumný záměr MSM 262100024.
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav.
  Výzkumný záměr MSM 0021630518.
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci - Řízení komplexních soustav. Výzkumný záměr MSM 0021630529.
 • 2008, Inovace předmětu \"Programovatelné automaty a regulátory\".
  Hlavní řešitel projektu FRVŠ 1441.
 • 2009, Laboratoř pokročilých systémů řízení,
  Spoluřešitel projektu FRVŠ 1065.
 • 2010, Inovace předmětu \"Integrovaná nevýrobní automatizace\".
  Hlavní řešitel projektu FRVŠ 2124.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

3

Vybrané publikace:

 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T.:
  Weighting of Goods by means of DC Motor,
  Advanced Materials Research, Vol.2012, (2012), No.463-464, pp.1427-1431, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T.:
  Weighting of Goods by means of DC Motor,
  Proceedings of the Fifth International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, pp.176-180, ISBN 978-981-08-5840-7, (2010), Research Publishing Servises
  článek ve sborníku
  akce: Fifth Internationa Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, Calimanesti, 28.05.2010-30.05.2010
 • MARADA, T.:
  Malý autonomní robot Micro-mouse I,
  Šedesát let kybernetiky, pp.9-15, ISBN 978-80-7204-662-1, (2009), Akademické nakladatelství CERM
  kapitola v knize
 • MARADA, T.:
  Malý autonomní robot micro-mouse I. Hardwarové řešení,
  Šedesát let kybernetiky, pp.145-151, ISBN 978-80-7204-662-1, (2009), Akademické nakladatelství CERM
  kapitola v knize
 • MARADA, T.:
  The Flood-Fill and the Modified Flood-Fill Algorithm for Micro-Mouse Robot,
  Proceedings of the 14th International Conference on Soft Computing MENDEL 2008, pp.192-197, ISBN 978-80-214-3675-6, (2008), FME BUT
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 18.06.2008-20.06.2008
 • MARADA, T.:
  The robot for practical verifying of artificial intelligence methods: Micro-mouse task,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.102-106, ISBN 978-3-540-73955-5, (2007), Springer
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2007, Warsaw, 19.09.2007-21.09.2007
 • MARADA, T.:
  Control of asynchronous electric motor focused on Q-learning,
  Březina, T. (ed.), Simulation Modelling of Mechatronic Systems I, pp.155-159, ISBN 80-214-3144-X, (2005)
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T.:
  Weighting of Goods by means of DC Motor,
  Proceedings of the Fifth International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, pp.176-180, ISBN 978-981-08-5840-7, (2010), Research Publishing Servises
  článek ve sborníku
  akce: Fifth Internationa Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, Calimanesti, 28.05.2010-30.05.2010

  Příspěvek popisuje praktický problém vážení zboží a jeho nové možné a netradiční řešení. Toto navržené řešení využívá platformu PLC Phoenix Contact, přičemž akční člen daného systému je standardní DC motor.
 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T.:
  Intelligent Weighing of Goods for Packing,
  Cybernetic Letters, Vol.6, (2008), No.II, pp.1-5, ISSN 1802-3525, Univerzita obrany
  článek v časopise

  The paper deals with the practical problem of the intelligent weighing and his real solution by means of unprecedented new progression. The project was concerned with handling and weighing goods with different weights of individual items. The basic part of the project is a demonstration of automatic control of the intelligent process of weighing and sorting goods using mostly hardware and software resources by Phoenix Contact. The basic idea of an intelligent weighing is based on the fact that the movement dynamics depends on the weight of the goods handled. In the process of movement control, detailed position and motor current values are measured to calculate the desired weight of the goods to be transported (handled).
 • MARADA, T.:
  The robot for practical verifying of artificial intelligence methods: Micro-mouse task,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.102-106, ISBN 978-3-540-73955-5, (2007), Springer
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2007, Warsaw, 19.09.2007-21.09.2007

  Robot localization and path planning belong to actual problems in robotics. The paper is focused on design of small autonomous robot for practical verifying artificial intelligence methods concretely on Micro-mouse task. The physical model was designed with respect to its simple construction, unpretentious production and relatively little cost but suffi-cient capability for performing different experiments.
 • MARADA, T.:
  Control of asynchronous electric motor focused on Q-learning,
  Březina, T. (ed.), Simulation Modelling of Mechatronic Systems I, pp.155-159, ISBN 80-214-3144-X, (2005)
  kapitola v knize

  Článek je zaměřen na využítí metody Q-učení pro řízení asynchronního elektromotoru. Učící proces je rozdělen na dvě fáze. Na fázi předučení a doučování. Fáze předučení je používá klasického Q-učení a vyžaduje matematický model asynchronního elektromotoru. Tato fáze je velmi efektivní. Fáze doučování používá reálného asynchronního elektromotoru pro zlepčení parametrů řízení získaných ve fázi předučení.
 • MARADA, T., BŘEZINA, T.:
  Q-learned Controller Performance of Asynchronous electromotor,
  Elektronika, Vol.2004, (2004), No.8-9, pp.14-18, ISSN 0033-2089
  článek v časopise
  akce: 5th International Conference, Mechatronics 2004 , Warsaw, Poland, 23.09.2004-25.09.2004

  The contribution is focused on the application of Q-learning on asynchronous electromotor (AE) control. The learning process was divided into two phases – prelearning stage and tutorage stage. Tutorage stage uses conventional Q-learning procedure applied on Q function created during the prelearning stage. Tutorage is expected to be processed on real AE plant and its use for controller adaptation on possible system parameters changes is not excluded. Based on the tests the best grids of Q-function table for 2-D state and 3-D state were selected and obtained policies performance was compared with the performance of AE controlled by PID, which was tuned through Ziegler-Nichols methodology.