prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

E-mail:   stastny@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0623
Telefon:   +420 54114 3341

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1984, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 1986, Mgr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 1987, RNDr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2012. Prof., Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně, obor Manažerská informatika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1979, odb. pracovník, Katedra strojního zařízení a automatizace stavebnictví FAST VUT v Brně
 • 1979-1982, vědecká aspirantura, FS VUT v Brně
 • 1982-1994, odb. asistent, Katedra přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1989-1991, výzkum. pracovník, odbor Výzkum a vývoj technologie VÚVL v Brně
 • 1994-2006, odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2006-2012, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2006-2012, docent, Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně
 • 2012-dosud, profesor, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, profesor, Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: metody a prostředky simulace systémů
 • Magisterské studium: metody a algoritmy simulace systémů, semináře a projekty diplomových prací
 • Doktorské studium: metody umělé inteligence v simulaci a optimalizaci
 • Vedení diplomových prací z aplikované informatiky
 • Školitel doktorského studia pro aplikovanou informatiku

Vědeckovýzkumná činnost

 • Algoritmy zpracování obrazu v reálném čase
 • Metody umělé inteligence v modelování, simulaci a optimalizaci
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy pro klasifikaci a predikci dat

Akademické stáže v zahraničí

 • 1987, Technická univerzita v Magdeburgu (Německo)
 • 1995, Technická univerzita v Grazu (Rakousko)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-dosud: člen oborové rady doktorského studijniho programu Systémové inženýrství a informatika na Mendelově univerzitě v Brně
 • 2011-dosud: člen odborného poradního orgánu MŠMT ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014-dosud: člen Vědecké rady PEF Mendelovy univerzity v Brně

Projekty

 • 1996-1997, Aktivní prvky vysokorychlostní sítě ATM a jejich využití v akademické síti, výuce a výzkumu. Projekt FRVŠ FR470626
 • 1998-2004, Výzkum komunikačních systémů a technologií. Výzkumný záměr MSM 262200011
 • 2002-2004, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Výzkumný záměr MSM 261100009
 • 2003-2006, Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy. Projekt GAČR 102/03/0434
 • 2003-2006, Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nové generace. Projekt GAČR 102/03/0560
 • 2007-2009, Pokročilá optimalizace komunikačních systémů pomocí neuronových sítí. Projekt GAČR 102/07/1503
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci. Výzkumný záměr MSM 0021630529
 • 2009-2012, Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. Projekt GAČR 101/09/H050

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

134

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

82

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • STASTNY, J; SKORPIL, V:
  Object Recognition by Means of Early Parser Effective Implementation,
  Proc. 40th. Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing, pp.271-274, ISBN 978-1-5090-3981-4, (2017)
  článek ve sborníku
  akce: 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Barcelona, 05.07.2017-07.07.2017
 • ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.:
  Adaptation of Genetic Algorithm to Determine Air Jet Shape of Flow Visualized by Helium Bubbles,
  JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, Vol.29, (2016), No.6, pp.1-14, ISSN 0893-1321, ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA 20191-4400, USA
  článek v časopise
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; ČÍŽEK, L.:
  Traveling Salesman Problem Optimization by Means of Graph-based Algorithm,
  Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp.207-210, ISBN 978-1-5090-1287-9, (2016)
  článek ve sborníku
  akce: Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016, Vídeň, 27.06.2016-29.06.2016
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.:
  Ensuring Invariances for Structural Methods of Object Recognition,
  38 International Conference on Telecommunications and Signal Processing, pp.271-275, ISBN 978-1-4799-8497-8, (2015), FEKT Brno
  článek ve sborníku
  akce: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015), Prague, 09.07.2015-11.07.2015
 • ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, P.:
  Using Neural Networks for Determining Velocity Vectors of Air Flow Visualized by Helium Bubbles,
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.2014 (62), (2014), No.4, pp.757-768, ISSN 1211-8516
  článek v časopise
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J.:
  Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process,
  Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing, pp.789-792, ISBN 978-1-4799-8497-8, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlín, 01.07.2014-03.07.2014
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J.:
  Audio Data Classification by Means of New Algorithms,
  Proceedings of the 36 th International Conference on Telecommunikations and Signal Processing (TSP 2013), pp.507-511, ISBN 978-1-4799-0402-0, (2013), TSP
  článek ve sborníku
  akce: 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Rome, 02.07.2013-04.07.2013
 • RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J.; JEDELSKÝ, J.:
  Estimations of Shape and Direction of an Air Jet Using Neural Networks.,
  MENDEL 2013, pp.221-226, ISBN 978-80-214-4755-4, (2013)
  článek ve sborníku
  akce: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013, Brno University of Technology, 26.06.2013-28.06.2013

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.:
  Adaptation of Genetic Algorithm to Determine Air Jet Shape of Flow Visualized by Helium Bubbles,
  JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, Vol.29, (2016), No.6, pp.1-14, ISSN 0893-1321, ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA 20191-4400, USA
  článek v časopise

  During the development of ventilation and air conditioning systems, it is important to verify the functionality of the devised system, especially the method by which air fills the space. In this case, an optical visualization method of introducing helium bubbles into the airflow can be used for this function. A special generator produces small bubbles filled with helium. These bubbles are visible particles of airflow, making it possible to determine the shape of such a flow. This article describes the evaluation of flow images visualized by helium bubbles. Bubbles are detected by comparing intensities and subsequently cleaning faulty bubbles. For a convex airflow shape, exact geometric methods are used, and for a more precisely nonconvex shape of airflow, a genetic algorithm is used, in which a sophisticated algorithm of arranging a boundary line from selected points is applied. The algorithm also includes a specific approach of representing individuals in population inclusive of determining their fitness values. Read More: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29AS.1943-5525.0000650
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; ČÍŽEK, L.:
  Traveling Salesman Problem Optimization by Means of Graph-based Algorithm,
  Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp.207-210, ISBN 978-1-5090-1287-9, (2016)
  článek ve sborníku
  akce: Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016, Vídeň, 27.06.2016-29.06.2016

  There are many different algorithms for optimization of logistic and scheduling problems and one of the most known is Genetic algorithm. In this paper we take a deeper look at a draft of new graph-based algorithm for optimization of scheduling problems based on Generalized Lifelong Planning A* algorithm which is usually used for path planning of mobile robots. And then we test it on Traveling Salesman Problem (TSP) against classic implementation of genetic algorithm. The results of these tests are then compared according to the time of finding the best path, its travel distance, an average distance of travel paths found and average time of finding these paths. A comparison of the results shows that the proposed algorithm has very fast convergence rate towards an optimal solution. Thanks to this it reaches not only better solutions than genetic algorithm, but in many instances it also reaches them faster.
 • Lýsek Jiří, Šťastný Jiří:
  Automatic discovery of regression model by means of grammatical and differential evolution

  n this contribution we will discuss the usage of method based on grammatical and differential evolution for automatic discovery of regression models for discrete datasets. The combination of these two methods enables the process to find precise structure of the mathematical model and values for the model constants separately. Used method will be described and tested on selected regression examples. The results will be reported and obtained mathematical models will be presented. Advantages of selected approach will be described and compared to classical methods.
 • ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, P.:
  Using Neural Networks for Determining Velocity Vectors of Air Flow Visualized by Helium Bubbles,
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.2014 (62), (2014), No.4, pp.757-768, ISSN 1211-8516
  článek v časopise

  One of the important characteristics of air flow is the velocity of flow. To determine the speed, in addition to other methods, we also use the helium bubbles seeding visualization method, when bubbles are injected into the air stream so that the air flow is obvious to the eye. If a video of such flow is taken, it is possible to determine velocity vectors in a pair of consecutive frames of this video footage, derived from the change in position of individual bubbles. This article describes a method of monitoring the bubbles in consecutive video frames. During this process, helium bubbles are detected in the first image of the pair, either by a firmly defined procedure, or with the use of a neural network. For detected bubbles, the velocity vectors are determined according to the way in which they move, therefore, according to their location in the following frame. Another neural network then determines the velocity vector at any point of image, which will be implemented in the construction of vector maps for the first image. A vector map is used for comprehensive evaluation of air flow and thus, plays an important role in the development of ventilation and air conditioning systems.
 • ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J.:
  Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process,
  Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing, pp.789-792, ISBN 978-1-4799-8497-8, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlín, 01.07.2014-03.07.2014

  Při klasifikace dálkově snímaných dat je možno nalézt množství neurčitostí. Vzniknout mohou zejména při definování klasifikačních tříd. Používáme dva způsoby, a to zařazování získaných Corine Land Cover návěští a naše ručně vytvořená návěští. Popisujeme několik možností vizualizace demonstrující neurčitosti návěští a jejich spojení s výsledky klasifikace. Pro vizualizaci dat používáme paralelní přiřazení a ukazujeme problémy při definování tříd. Tyto neurčitosti mohou být následně vidět ve výsledcích klasifikace v příslušné matici.