Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

E-mail:   zak@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=1531&lang=0
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1621
Telefon:   +420 54114 2614

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973, SPŠ strojnická, Brno Sokolská 1
 • 1979, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, strojírenská technologie - tváření
 • 1989, PGs., katedra pedagogiky, VUT v Brně
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1979-1979, projektant vytápěcích rozvodů, Keramoprojekt Brno
 • 1979- 1988,samostatný konstruktér, vedoucího konstrukční skupiny lisovacího nářadí a forem na plastické hmotyZbrojovka Brno - konstrukce nářadí
 • 1988-dosud, odborný asistentVUT FSI v Brně Odboru technologie tváření, Ústavu strojírenské technologie

Pedagogická činnost

CTT; Technologie tváření
DZM; Zkoušení materiálů a výrobků
ESV; Speciální technologie výroby
ESV-K; Speciální technologie výroby
ETR-K; Technologické procesy
FDT; Bakalářský projekt (B-STG)
FPN; Přípravky a nástroje
FPN-K; Přípravky a nástroje
HH2; Technologie tváření
HTN; Tvářecí nástroje;ÚST
HTN-K; Tvářecí nástroje
HVS; Výrobní stroje
HVS-K; Výrobní stroje
6B; Bakalářský projekt;FSI

HD3; Diplomový projekt

Vědeckovýzkumná činnost

 • Tváření povrchově upravených plechů
 • Konstrukce tvářecího nářadí a forem na plasty

Univerzitní aktivity

 • 1998-2006, tajemník Ústavu strojírenské technologie
 • 2004-červen-srpen, zastupující ředitel ÚST
 • 2004-2005 člen AS FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • Spolupořadatel odborných seminářů při Mezinárodním veletrhu technologií pro povrchové úpravy FINTECH

Projekty

 • 1999 - 2004 Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií
 • 2012 - 2016 CANUT - Centre for Advanced Nuclear Technologies

Vybrané publikace:

 • ŽÁK, L.:
  Influence of the curing process on the quality of powder coating,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1382-1386, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L.:
  Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám,
  Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám, pp.1-21, (2003), -
  výzkumná zpráva
 • RUMÍŠEK, P., ŽÁK, L.:
  Mechanizmus přetvoření a tvařitelnost při tváření povrchově upravených plechů,
  Technológia 2003, pp.136, ISBN 80-227-1935-8, (2003), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2003, Bratislava, 09.09.2003-10.09.2003
 • ŽÁK, L., DVOŘÁK, M.:
  Tváření povrchově upravených plechů,
  Form 2002, pp.161-166, ISBN 80-214-2162-2, (2002), Brno uiversity of technology
  článek ve sborníku
  akce: Form 2002, Brno, 16.09.2002-18.09.2002
 • ŽÁK, L.:
  Příspěvek k problematice technologie zpracování povrchově upravených plechů,
  Technológia 2001, pp.377-380, ISBN 80-227-1567-0, (2001), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • KUBÍČEK, J., ŽÁK, L.:
  Renovace forem a nástrojů netradičními metodami,
  Nástroje 2001, pp.231-235, ISBN 80-7318-008-1, (2001), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní nástrojářská konference ITC 2001, Zlín, 19.06.2001-20.06.2001
 • ŽÁK, L.:
  Užití plastovaných plechů,
  form 2000, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE FORMING TECHNOLOGY, TOOLS AND MACHINES, pp.227-233, ISBN 80-214-1661-0, (2000), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 5th International Conference FORM 2000, Forming Technology, Tools and Machines, Brno, 19.09.2000-20.09.2000
 • ŽÁK, L.; RUMÍŠEK, P.:
  Contribution to the State of Research in the Area of the Sheet Metal Processing,
  International Deep Drawing Research Group-IDDRG'95, pp.126-129, (1995), French Deep drawing Research Group:Commission d'Em
  kapitola v knize
 • ŽÁK, L., KOVÁŘ, L.:
  Stanovení rozložení deformací při tváření tenkých plechů pomocí holografické interferometrie,
  METAL 94, 3. Mezinárodní metalurgické symposium, pp.182-183, (1994), TANGER Steel,s.r.o. Ostrava
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŽÁK, L.:
  Influence of the curing process on the quality of powder coating,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1382-1386, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  The article describes the types of the curing process and its influence on the quality of lacquer powder coating. The curing process will be analyzed on two different materials, aluminum and steel, and in three technically different kilns, followed by the comparison of the burning effect.
 • KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L.:
  Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám,
  Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám, pp.1-21, (2003), -
  výzkumná zpráva

  Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky. Materiály v kryogenní technice. Návrh zkušebního zařízení.
 • RUMÍŠEK, P., ŽÁK, L.:
  Mechanizmus přetvoření a tvařitelnost při tváření povrchově upravených plechů,
  Technológia 2003, pp.136, ISBN 80-227-1935-8, (2003), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2003, Bratislava, 09.09.2003-10.09.2003

  Cílem tohoto článku je přispět k rozřešení aktuálních problémů týkajících se limitních hodnot některých aktivních faktorů pro rozdílné materiály a povrchové vrstvy.
 • ŽÁK, L., DVOŘÁK, M.:
  Tváření povrchově upravených plechů,
  Form 2002, pp.161-166, ISBN 80-214-2162-2, (2002), Brno uiversity of technology
  článek ve sborníku
  akce: Form 2002, Brno, 16.09.2002-18.09.2002

  Příspěvek řeší problematiku chování nerezového plechu s nanesenou teflonovou vrstvou při zpracování technologií smykového tlačení válcové součásti se ztenčením stěny.
 • ŽÁK, L.:
  Příspěvek k problematice technologie zpracování povrchově upravených plechů,
  Technológia 2001, pp.377-380, ISBN 80-227-1567-0, (2001), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001

  Příspěvek se zabývá možnostmi zpracování povrchově upravených plechů. Experiment provedený v této práci měl ověřit možnosti nerezového plechu pokrytého vrstvou teflonu při zpracování kovotlačením se změnou tloušťky stěny.