doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D.

E-mail:   majerik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1524

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 23.09.1996-30.06.1998, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Program: Strojárska technológia (Ing.)
  • 25.09.1998-10.06.2001, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska Univerzita v Trenčíne, Program: Konštrukcia a výroba špeciálnej techniky. Odbor: Výroba špeciálnej techniky (Ing.)
  • 01.10.2001-15.12.2005, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Odbor: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály (Ph.D.)
  • 01.12.2016-29.05.2017, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická Univerzita v Košiciach, Odbor: 2305 Výrobné technológie (doc.)

Pedagogická činnost

Technologie obrábění

Speciální technologie obrábění

Programovaní CNC obráběcích strojů

CNC obrábění

CAD/CAM systémy

Výrobní technologie

Vědeckovýzkumná činnost

Testování řezných nástrojů,

Integrita povrchu,

Opotřebení břitu,

Technologie CAD/CAM,

Analýzy řezivosti nástrojů, nových PVD/CVD povlaků,

Obrábění vysoce pevných a oděruvzdorných ocelí,

CNC obrábění,

Nanoindentace,

AFM mikroskopie.

Akademické stáže v zahraničí

  • 29.04.2011-08.05.2011, INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA / Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Portugalsko),
  • 11.05.2012-21.05.2012, INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA / Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Portugalsko),
  • 11.05.2018-21.05.2018, INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA / Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Portugalsko),

Univerzitní aktivity

2008 - dosud,  člen SZZ pro BS (Strojírenská technologie), MS (Strojírenská technologie a průmyslový management).

Mimouniverzitní aktivity

2001-dosud, člen RVŠ (SVK),

2016-dosud, člen AS FŠT TnUAD v Trenčíně,

2016-dosud, člen AS TnUAD v Trenčíně,

2016-dosud, zástupce vedoucího Katedry strojírenství (FŠT TnUAD),

2016-dosud, tajemník VR FŠT TnUAD v Trenčíně,

2012-dosud, člen Redakční Rady časopisu AI Magazine -Automotive Industry,

2011-dosud, tajemník Slovenskej strojárskej spoločnosti, člena Zväzu slovenských vedeckotechnickcých spločností ZSVTS,

2011-2013, člen komise pro Vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS,

člen Organizačního výboru mezinárodní vědecké konference TRANSFER -Využívanie nových poznatkov  strojárskej praxi (FŠT TnUAD) 2013, 2014, 2016, 2017,

spoluorganizátor semináře PRAMET 2009, PRAMET 2013 v Trenčíně.

Spolupráce s průmyslem

2008 - dosud, Technodat CAE Systémy s.r.o. Trenčín,

2008 - 2011, BOST SK a.s. Trenčín,

2008 - dosud, PRAMET Šumperk (DORMER PRAMET s.r.o.),

2010- dosud, Konštrukta Indrustry a.s. Trenčín (Konštrukta TireTech a.s.),

2010 - dosud, MASH Integration s.r.o. Trenčín,

2014 -dosud, ENICS Slovakia s.r.o. Nová Dubnica,

2015 - dosud, Schiertechnik Slovakia s.r.o.Trenčín,

2015 - dosud, ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad Váhom,

2015 - dosud, DYTRON Slovakia s.r.o. Bratislava,

2016 - dosud, Měřící technika - morava s.r.o. Zastávka u Brna.

2017 - dosud, Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Trenčín

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT