prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

E-mail:   brezina@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   D5/420
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Zařazení:   Vedoucí divize
Místnost:   D5/420
Telefon:   +420 54114 2295

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Slaboproudá elektrotechnika
 • 1985, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Radioelektronika
 • 1985, RNDr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 2003, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2013, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1986, asistent, samostatný asistent, odborný asistent, Katedra obráběcích a tvářecích strojů, Katedra výrobních strojů a průmyslových robotů FS VUT v Brně
 • 1986-1991, sam. odb. pracovník, Jednotné výpočetní pracoviště FS VUT v Brně, vedoucí
 • 1991-1994, odb. asistent, Katedra informatiky FS VUT v Brně
 • 1994-2003, odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2003-2013, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2013-2016, profesor, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2017-dosud, profesor, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: inteligentní řídicí systémy
 • Magisterské studium: programovací techniky, metody umělé inteligence a soft-computing
 • Vedení diplomových prací z mechatroniky a řízení technických soustav
 • Školitel doktorského studia pro mechatroniku

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řídicí členy na bázi soft-computing
 • Použití metod umělé inteligence pro návrh řídicích členů
 • Řízení pohybu technických soustav, mechatronika

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993, Dublin City University, IR, (TEMPUS)
 • 1995, Free University of Brussels, (TEMPUS)
 • 1996, University of Stuttgart, GE, (TEMPUS)
 • 1996, Loughborow University, UK (TEMPUS)
 • 1997, VirginiaTech, Blackburg, US
 • 1998, Helsinki University of Technology, Tampere University of Technology, FI
 • 1999, San Francisco State University, US

Univerzitní aktivity

 • 2004-2013, zástupce ředitele Ústavu automatizace a informatiky
 • 2006-2013, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem
 • 2006-2013, člen vědecké rady FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud, národní reprezentant, IFtoMM, sekce robotika a mechatronika
 • 2006-dosud, člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika

Projekty

 • 1996-2000, Laboratoř pro výzkum a vývoj mechatronických systémů. Projekt MŠMT VS 96122, spoluřešitel.
 • 1998-1998, Inovace studijního programu Mechatronika. Projekt FR 0603/97, spoluřešitel.
 • 1999-2004, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Výzkumný záměr CEZ J22/98: 261100009
 • 2000-2002, Stabilita řízení rotorů na magnetických ložiskách. Projekt GA ČR 101/00/1471
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024
 • 2005-2008, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, KONTAKT 1P05ME789
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav, Výzkumný záměr MSM 0021630518, řešitel

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

69

Citace ostatní (bez autocitací)

37

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.:
  Using a Simplified PID in Active Chatter Absorber,
  Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016, pp.29-34, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.:
  Improvement of heavy machine tool dynamics by passive dynamic vibration absorber,
  MM Science Journal, Vol.4, (2015), No.4, pp.838-845, ISSN 1805-0476
  článek v časopise
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.:
  Machine Tool Behavior Improvement Using Vibration Neutralizer and Absorber,
  Acta Mechanica Slovaca, Vol.19, (2015), No.4, pp.6-12, ISSN 1335-2393
  článek v časopise
 • BŘEZINA, T.:
  Mechatronics at designing of CNC machine tools,
  Design of CNC Machine Tools, pp.598-615, ISBN 978-80-260-8637-6, (2015), MM publishing
  kapitola v knize
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.; MAREK, J.:
  Initial assessment of multi-mass absorber influence on machine tool vibrations,
  Advanced mechatronis solutions, pp.201-207, ISBN 978-3-319-23921-7, (2015), Springer International Publishing AG Switzerland
  článek ve sborníku
  akce: 11th International Conference on Mechatronics, Varšava, 21.09.2015-23.09.2015
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  SIMULATION ASSESSMENT OF SUPPRESSION OF MACHINE TOOL VIBRATIONS,
  Engineering mechanics 2014, pp.104-107, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014)
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Simulation Assessment of Suspension of Tool Vibrations during Machining,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.273-282, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L.:
  SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS,
  15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp.LS2e.1-1-LS2e.1-7, ISBN 978-1-4673-1971-3, (2012), EPE-PEMC Council
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, 04.09.2012-06.09.2012
 • BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T.:
  H-infinity controller design for a DC motor model with uncertain parameters,
  Engineering Mechanics, Vol.18, (2012), No.5/6, pp.271-279, ISSN 1802-1484
  článek v časopise
 • ŠEDA, M.; BŘEZINA, T.:
  Control and Navigation with Knowledge Bases,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.60, pp.265-272, ISSN 2010-376X, WASET
  článek v časopise
 • MAREK, J.; NOVOTNÝ, L.; SMOLÍK, J.; BLECHA, P.; BŘEZINA, T.; MRKVICA, I.; SULITKA, M.; UČEŇ, O.;:
  Konstrukce CNC obráběcích strojů,
  ISBN 978-80-254-7980-3, (2010), MM publishing, s.r. o
  odborná kniha

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Simulation Assessment of Suspension of Tool Vibrations during Machining,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.273-282, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

  Knowledge of an impact of a linked mass on a behavior of machine tools is a useful guide for their designers. This paper demonstrates a general approach which leads to a set of locally optimal parameters of mass, whose connection to the machine consequently suppresses vibrations during machining. The approach is based on simulation modeling of mechatronic systems with flexible bodies. Obtained parameters can be structurally interpreted e.g. as damper or absorber for the needs of the design already in preproduction stages.
 • BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Simulation Behavior of Machine Tool on the Base of Structural Analysis in Multi-Body System,
  Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012, pp.347-350, ISBN 978-80-01-04987-7, (2012), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Conference on Mechatronics (Mechatronika), Praha, 05.12.2012-07.12.2012

  This paper deals with an efficient way of a simulation modeling of machine tools. Manufacturers of the machine tools are now turning to advanced simulation modeling which can accurately predict the dynamic behavior of their prototype designs without physically building any parts. A behavior analysis of a machine tool structural model in both frequency and time domain is analyzed in this paper. The presented dynamic analysis of the machine tool is based on a multi-body system with a finite element model of individual flexible parts.
 • HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L.:
  SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS,
  15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp.LS2e.1-1-LS2e.1-7, ISBN 978-1-4673-1971-3, (2012), EPE-PEMC Council
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, 04.09.2012-06.09.2012

  This paper deals with a simulation modelling of developed mechatronic systems, which contain a flexible behaviour of individual mechanical parts. The developed process usually contains ideal models of rigid mechanical system. The presented simulation model consists of a mechanical multi-body system with flexible parts, models of actuators, sensors and control and it is used for the development of this system with respect of the mechatronic approach. The dynamic behaviour of the whole model is analysed and the flexible properties of the mechanical system are considered. The co-simulation technique is used for this task in which the multi-body model of the developed system in ADAMS is controlled by a model in Matlab/SIMULINK environment. The complex model of the developed mechatronic system can be used as the virtual prototype of the real system and its behaviour can be tested and analysed.
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L.:
  Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.569-578, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Tento příspěvek ukazuje simulační modelování mechatronických systémů s použitím poddajných těles. Tento prezentovaný přístup umožňuje použití mechanických systémů s poddajnými tělesy. Deformace těchto poddajných částí ovlivňuje chování celého systému. Poddajná tělesa jsou obvykle zahrnuty v inženýrských aplikacích během vývojového cyklu jako tuhá tělesa a pružiny. Předkládané simulační modelování mechatronických systémů zahrnuje chování multi-body systémů s pružnými částmi při použití co-simulační techniky a může být užitečná pro návrh řízení a lepší předvídatelnost chování systému, zejména v mechatronických systémech, kde deformace pružných dílů je důležité pro správnou funkci.
 • BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Using of Co-simulation ADAMS-SIMULINK for Development of Mechatronic Systems,
  PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS, pp.59-64, ISBN 978-80-8075-476-1, (2011), AD University of Trencin
  článek ve sborníku
  akce: 14th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2011, Trenčianske Teplice, 01.06.2011-03.06.2011

  Tato práce se zabývá efektivní technikou pro vývoj mechatronických systémů. Jednotlivé části systému jako mechanika, pohony, snímače, řídící systém atd. jsou navrženy v několika průchodech V-cyklem s respektováním vzájemné zpětné vazby. Systém vyvinutý na základě této metodiky je virtuální prototyp a může být testován a symulován na základě společné simulační techniky.