Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

E-mail:   pavlas@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A1/924
Telefon:   +420 54114 2367

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2010 - dosud, junior researcher, Divize energetiky, procesů a ekologie, FSI VUT v Brně
 • 2008 - dosud, odborný asistent, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně 
 • 2005 - 2008, asistent, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • vedení cvičení v magisterském studiu: Energie a emise - KEE
 • vedení diplomových a bakalářských prací v oblasti energetického využití odpadů a biomasy
 • vedení mezinárodního studentského projektu v rámci Erasmus "International Engineering Project" s AUAS Augsburg, Německo

Vědeckovýzkumná činnost

 • výzkum v oblasti energetického využití odpadů

Projekty

 spolupráce při řešení projektů:

 • Projekt OPVK2.3 č. CZ.1.07/2.3.00/20.0020, "Věda pro praxi". (2011-2014) 
 • Projekt OPVK 2.4 č. CZ 1.07/2.4.00/31.0080 „Partnerství v energetice“(2011-2014)
 • Projekt OpVaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0002, NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering”
 • Národní program výzkumu NPV II č. 2B08048 WARMES -Odpady jako suroviny a zdroje energie (2008 – 2011)

 • Výzkumný záměr MŠMT MS 1350003 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy (2005 – 2011)

 • Projekt podpory výzkumu a vývoje MPO FI—IM3/166 Prototyp jednotky o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy (2006-2008).

Vybrané publikace:

 • ŠOMPLÁK, R.; KROPÁČ, J.; PAVLAS, M.; STIEBER, M.; HÝBLER, M.:
  Návrh optimální sítě zařízení pro nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady,
  Sborník konference, pp.1-22, ISBN 978-80-85990-28-7, (2016), CEMC
  článek ve sborníku
  akce: TVIP 2016, Hustopeče, 15.03.2016-18.03.2016
 • MÁŠA, V.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.:
  Using a utility system grey-box model as a support tool for progressive energy management and automation of buildings,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.18, (2016), No.1, pp.195-208, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise
 • FERDAN, T.; ŠOMPLÁK, R.; ZAVÍRALOVÁ, L.; PAVLAS, M.; FRÝBA, L.:
  A Waste-to-Energy Project: A Complex Approach towards the Assessment of Investment Risks,
  Applied Thermal Engineering, Vol.89, (2015), No.1, pp.1127-1136, ISSN 1359-4311, Elsevier BV
  článek v časopise
 • ZAVÍRALOVÁ, L.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; POPELA, P.; PUTNA, O.; GREGOR, J.:
  Computational system for simulation and forecasting in waste management incomplete data problem,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.763-768, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi Srl
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • ŠOMPLÁK, R.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; GREGOR, J.; POPELA, P.; RYCHTÁŘ, A.:
  Multi-Commodity Network Flow Model Applied to Waste Processing Cost Analysis for Producers, Chemical Engineering Transactions,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.733-738, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), AIDIC Serviyi Srl
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.:
  Aplikace výpočtového nástroje NERUDA pro optimalizaci toku spalitelných odpadů na území Zlínského kraje
  výzkumná zpráva
 • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; PUTNA, O.; STEHLÍK, P.; CRHA, L.:
  Combined heat and power production planning in a waste-to-energy plant on a short-term basis,
  Energy, pp.137-147, ISSN 0360-5442
  článek v časopise
 • NEVRLÝ, V.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.:
  Heuristic for generation of waste transportation test networks,
  Mendel Journal series, Vol.2015, (2015), No.1, pp.189-194, ISSN 1803-3814, VUT
  článek v časopise
 • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; ZAVÍRALOVÁ, L.:
  Justýna – nástroj pro odhad produkce a výhřevnosti komunálních odpadů na úrovni mikroregionů,
  elektronicka verze (online), pp.1-12, ISBN 978-80-85990-26-3, (2015)
  článek ve sborníku
  akce: TVIP 2015, Hustopeče, 18.03.2015-20.03.2015
 • PAVLAS, M.:
  Waste Availability, Successful Regional Strategies and New WtE Projects Shaping – The Benefits and Application of The Optimization Tool NERUDA,
  Thomé-Kozmiensky K.J, Thiel S. (Eds): Waste Management, Volume 4, pp.139-150, ISBN 978-3-944310-15-2, (2014), TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky
  článek ve sborníku
  akce: International Recycling & Recovery Congress IRRC Waste-to-Energy, Vídeň, 08.09.2014-09.09.2014
 • FERDAN, T.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.:
  Improved feasibility analysis under volatile conditions: case of waste-to-energy,
  Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, pp.691-696, ISBN 978-88-95608-30-3, (2014), AIDIC Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, Prague, 23.08.2014-27.08.2014
 • PUTNA, O.; KROPÁČ, J.; FRÝBA, L.; PAVLAS, M.:
  Prediction of Heating Value of Waste and Its Importance for Conceptual Development of New Waste-to-Energy Plants,
  Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, pp.1273-1278, ISBN 978-88-95608-30-3, (2014), Aidic Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, Prague, 23.08.2014-27.08.2014
 • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.:
  Waste-to-energy plant operation planning based on stochastic simulation,
  Proceedings of the 17th CONFERENCE ON PROCESS INTEGRATION, MODELLING AND OPTIMISATION FOR ENERGY SAVING AND POLLUTION REDUCTION PRES 2014, pp.673-678, ISBN 978-88-95608-30-3, (2014)
  článek ve sborníku
  akce: 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, Prague, 23.08.2014-27.08.2014
 • TOUŠ, M.; MÁŠA, V.; PAVLAS, M.; AVRAMOV, V.:
  Improving the enegy management of a building complex through utility system modelling,
  24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE), pp.445-450, ISBN 978-0-444-63443-6, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku
  akce: ESCAPE 24 - European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Budapest, 15.06.2014-18.06.2014
 • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.:
  Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování,
  Waste forum, Vol.2014, (2014), No.2, pp.95-104, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum
  článek v časopise
 • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; PUTNA, O.; PROCHÁZKA, V.:
  Logistic model-based tool for policy-making towards sustainable waste management,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.16, (2014), No.10098, pp.1275-1286, ISSN 1618-954X, springer
  článek v časopise
 • PAVLAS, M.; FERDAN, T.:
  Výpočet výhřevnosti, energetické účinnosti R1, elektřiny a tepla z KVET a úspory primání energie v provozu ZEVO Malešice
  výzkumná zpráva
 • ŠOMPLÁK, R.; FERDAN, T.; POPELA, P.; PAVLAS, M.:
  Waste-to-energy facility planning under uncertain circumstances,
  Applied Thermal Engineering, Vol.61, (2013), No.1, pp.106-114, ISSN 1359-4311
  článek v časopise
 • ŠOMPLÁK, R.; PROCHÁZKA, V.; PAVLAS, M.; FERDAN, T.:
  Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu,
  60. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013, pp.B 4.1-B 4.1, ISBN 978-80-905035-0-2, (2013), Česká společnost chemického inženýrství
  článek ve sborníku
  akce: 60. konference chemického a procesního inženýrství, Srní, 14.10.2013-17.10.2013
 • SMEJKAL, Q.; PAVLAS, M.; SKYDÁNEK, L.; AMANN, G.; REPPICH, M.:
  E-learning as supporting tool for cooperation in the field of process, energy and mechanical engineering on international level,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.35, (2013), No.1, pp.679-684, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • TOUŠ, M.; FRÝBA, L.; PAVLAS, M.:
  Improving Calculation of Lower Heating Value of Waste by Data Reconciliation – Analysis and Evaluation,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.2013, (2013), No.35, pp.877-882, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; POPELA, P.; PROCHÁZKA, V.:
  The Logistic Model for Decision Making in Waste Management,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.35, (2013), No.1, pp.817-822, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l
  článek v časopise
 • ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; FERDAN, T.; TOUŠ, M.:
  A Stochastic Programming Model for Waste-to-Energy Facility Planning,
  MENDEL 2012, pp.180-185, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
  Effective biomass integration into existing combustion plant,
  Energy, Vol.36, (2011), No.8, pp.4654-4662, ISSN 0360-5442
  článek v časopise
 • PAVLAS, M.; TOUŠ, M.; KLIMEK, P.; BÉBAR, L.:
  Waste incineration with production of clean and reliable energy,
  Journal of Cleaner Production, Vol.13, (2011), No.4, pp.595-605, ISSN 0959-6526, Springer-Verlag
  článek v časopise
 • PAVLAS, M.; TOUŠ, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.:
  Waste to Energy - An Evaluation of the Environmental Impact,
  Applied Thermal Engineering, Vol.30, (2010), No.16, pp.2326-2332, ISSN 1359-4311
  článek v časopise
  akce: 12th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Roma, 10.05.2009-13.05.2009
 • PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; ORAL, J.; KLEMEŠ, J.; KIM, J.; FIRTH, D.:
  Heat integrated heat pumping for biomass gasification processing,
  Applied Thermal Engineering, Vol.30, (2009), No.1, pp.30-35, ISSN 1359-4311
  článek v časopise
 • PAVLAS, M.; TOUŠ, M.:
  Efficient waste-to-energy system as a contribution to clean technologies,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.11, (2009), No.1, pp.19-29, ISSN 1618-954X
  článek v časopise
 • PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; ORAL, J.; ŠIKULA, J.:
  Integrating Renewable Sources of Energy into an Existing Combined Heat and Power System,
  Energy, Vol.31, (2006), No.1, pp.2163-2175, ISSN 0360-5442
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠOMPLÁK, R.; FERDAN, T.; POPELA, P.; PAVLAS, M.:
  Waste-to-energy facility planning under uncertain circumstances,
  Applied Thermal Engineering, Vol.61, (2013), No.1, pp.106-114, ISSN 1359-4311
  článek v časopise

  Článek se zabývá vývojem a ukázkou využití pokročilého výpočtového optimalizačního nástroje pro koncepční plánování zařízení v oblasti energetického využití odpadů (EVO). Stanovení vhodné kapacity a dimenzování systému využití tepla dle zvolené strategie (pouze produkce elektřiny nebo tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla) patří ve fázi návrhu k zásadním rozhodnutím u každého zařízení. Přitom by měla být zaručena ekonomická udržitelnost projektu, která je vyhodnocena pomocí vnitřního výnosového procenta. Optimalizační model, který umožňuje a současně je podporou pro taková rozhodnutí, je představen v tomto článku. Výstavba nového zařízení je dlouhodobým procesem, který trvá minimálně 5 až 7 let. Přípravná a realizační fáze je pak následována provozní fází, která přesahuje 20 let. Nejistý vývoj dúležitých parametrů, ovlivňujících udržitelnost projektu, se odráží v implementaci základních postupů stochastického programování. V čláku je nejprve uveden základní popis postupů týkajících se rozhodování na základě nejistých okolností/podmínek (wait-and-see nebo here-and-now, použití scénářů). Následuje popis matematického modelu a poté je vybraný přístup demonstrován na případové studii zahrnující spalovnu komunálního odpadu.
 • SMEJKAL, Q.; PAVLAS, M.; SKYDÁNEK, L.; AMANN, G.; REPPICH, M.:
  E-learning as supporting tool for cooperation in the field of process, energy and mechanical engineering on international level,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.35, (2013), No.1, pp.679-684, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Tento příspěvek se zabývá prvními zkušenostmi z pedagogické spolupráce mezi oběma univerzitami pomocí e-learningu a e-výukové nástrojů. Cílem příspěvku je zaměření na místní podmínky těchto nástrojů na Ústavu procesního a ekologického inženýrství na VUT v Brně. Kromě toho, tento článek se zaměřuje na použití elektronických nástrojů při komunikaci v učení, vědecké komunikace a podnikání v úzké spolupráci s vysokou školou Augsburg.
 • TOUŠ, M.; FRÝBA, L.; PAVLAS, M.:
  Improving Calculation of Lower Heating Value of Waste by Data Reconciliation – Analysis and Evaluation,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.2013, (2013), No.35, pp.877-882, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Výhřevnost odpadu představuje klíčový parametr ovlivňující výkon a ekonomiku jakéhokoliv spalovacího procesu včetně spalování odpadu. Vyhodnocení výhřevnosti odpadu je náročný úkol díky proměnlivému složení tohoto typu paliva. V dlouhodobém horizontu může být výhřevnost vyhodnocena pomocí regresní funkce uvedené v referenčním dokumentu nejlepších dostupných technik pro spalování odpadu (BREF/BAT). Zvláštní pozornost však musí být věnována specifickým vlastnostem konkrétní technologie. Získaná výhřevnost také slouží jako počáteční odhad pro následné výpočty účinnosti spalovací komory. Tento článek rozšřuje předchozí práci na téma vyhodnocení výhřevnosti odpadu a analyzuje možnost zpřesnění tohoto vyhodnocení soušasně se zpřesněním účinnosti spalovací komory použitím principu vyrovnání dat. Tato metoda může generovat přesnější data použitelná pro následné plánování provozu v krátkodobém horizontu. Myšlenka spočívá v tom, že účinnosti spalovací komory spočítané různými způsoby by se měly rovnat. Tuto rovnost lze dosáhnout změnou hodnot významných parametrů (množství odpadu, výhřevnost, množství páry). Ale zároveň by mělo platit, že změněné hodnoty by měli být co nejblíže původním hodnotám, aby bylo dosaženo smysluplných výsledků. To vede na úlohu nelineárního programovaní. Potenciál této metody je vyhodnocen na základě komplexní analýzy.
 • TOUŠ, M.; FERDAN, T.; PAVLAS, M.; UCEKAJ, V.; POPELA, P.:
  Waste-to-energy plant integrated into existing energy producing system,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.501-506, ISSN 1974-9791, A.I.D.I.C Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Nová směrnice EU o odpadech upravuje nakládání s odpady a přináší významné změny pro řadu členských zemí. Pro ČR to mimo jiné znamená výrazný odklon od skládkování. Energetické využití odpadů je efektivní způsob jak tohoto dosáhnout. Ovšem kapacita jednotek pro energetické využití odpadů (EVO) v ČR je při současné produkci odpadů nedostačující. Tato práce se zabývá integrací jednotky EVO do stávajícího energetického zdroje s výkonem 500 MW. Celý systém je rozebrán jak s energetického tak z ekonomického hlediska. Na problém integrace je aplikována optimalizační procedura hledající vhodné parametry celého systému (zpracovatelská kapacita jednotky EVO, určení energetických toků v systému, atd.).
 • PAVLAS, M.; TOUŠ, M.; KLIMEK, P.; BÉBAR, L.:
  Waste incineration with production of clean and reliable energy,
  Journal of Cleaner Production, Vol.13, (2011), No.4, pp.595-605, ISSN 0959-6526, Springer-Verlag
  článek v časopise

  Diskuze o využití odpadů k výrobě energie (waste-to-energy, WTE) se posunula do další vývojeové fáze a mluví se o tzv. elektránách sodpademjako palivem (Waste fired power plants). Tato zařízení se zaměřují na výrobu elektřiny přičemž dodávka tepla je omezována nebo zcela vypuštěna. Prezentované výsledky simulačních výpočtů potvrdili, že zvýšení čisté účinnosti výroby elektřiny nad 20% pro jednotky se zpracovatelskou kapacitou 100 kt/r je problematické a je úzce spojeno s vyššími investičními náklady. Nízká produkce užitečného tepla v kogeneračním systému založeném na Rankinově cyklu s nízkými parametry páry vede k neefektivnímu využití energie. To je v příspěvku dokumentováno na základě metodiky vytvořené autory příspěvku. Metodika založená na vyčíslení úspor primární energie je porovnána s běžným způsobem hodnocení systému WTE, který je ukotven v evropské legislativě (Energy Efficiency - R1 Criteria). V příspěvku je zaveden nový pojem vysoce-účinný proces waste-to-energy.