Mgr. Jan Čupera

E-mail:   cupera@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A3/313
Telefon:   +420 54114 3173, 3174
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Příprava intermetalických materiálů na bázi aluminidů z prekurzorů vytvořených kinetickou depozicí
Školitel:   doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

159385

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT