Ing. Jaroslav Kubíček

E-mail:   kubicek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1638
Telefon:   +420 54114 2506
Fax:   +420 54114 2506

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1976, SPŠ slévárenská
 • 1981, Ing., Fakulta strojní VUT Brno, obor slévárenství

Přehled zaměstnání

 • 1981-1983, zkušební technik, Šmeralovy závody v Brně
 • 1983- 1986, vývojový pracovník, Šmeralovy závody v Brně
 • 1986- dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno .

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost, vedení cvičení, DP a BP :
 • Svařování, tepelné dělení
 • Renovace
 • Pájení kovů a keramiky
 • Žárové nástřiky
 • Povrchové úpravy
 • Lepení a tmelení

Vědeckovýzkumná činnost

 • chování povlaků žárových nástřiků a kovových materiálů při kryogenních teplotách
 • povlaky dentálních implantátů
 • Svařitelnost materiálů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992, Technická Univerzita Rijeka, Chorvatsko, hostující pedagog

Mimouniverzitní aktivity

 • 1997 - 2010, předseda skupiny pro žárové nástřiky při České svářečské společnosti
 • 2001 - 2010, člen výboru České svářeské společnosti
 • 2005 - dosud, vedoucí ATB 2 (autorizované školící středisko pro výuku vyššího svářečského personálu IWE/T/S Mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a specialistů, ETSS,  ETS Evropských specialistů a praktiků pro žárové nástřky) při CWS - ANB Praha
 • předseda komise pro EAS a EAB (Evropský specilaista a praktik pro lepení) při SVV Praha
 • 2001 - diplom Evropského svářečského inženýra EWE/CZ 01041
 • 2002 - diplom Evropského specialisty pro žárové nástřiky ETSS/CZ 02002
 • 2003 - diplom Evropského svářečského inspektora- inženýra EWI-E/CZ 03012
 • 2007 - diplom IWE Mezinárodní svářečský inženýr  EWI/CZ 07023

Projekty

 • Kocman,K.:Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií . MSM 262100003
 • Klastr přesného strojírenství Vysočina (2006)

Vybrané publikace:

 • KUBÍČEK, J.:
  Povlaky žárových nástřiků na odlitcích,
  Slévárenství, Vol.LIII, (2005), No.10, pp.445-452, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • KUBÍČEK, J.:
  Úvodní slovo ČASOPISU SLÉVÁRENSTVÍ,
  Slévárenství, Vol.LIII, (2005), No.10, pp.439-440, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • KUBÍČEK, J.; KOVÁŘ, J.; MARTINEC, J.:
  Navařování pod tavidlem vysokolegovanými plněnými elektrodami.,
  XXVII Dny svařovací techniky 2005, pp.197-205, ISBN 80-02-01726-9, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: XXVII Dny svařovací techniky 2005, Vamberk, 24.05.2005-26.05.2005
 • KUBÍČEK, J.:
  Technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci procesu svařování,
  Technická konference- Automatizace a robotizace svářečských prací, aktuální problematika svařování a souvisejících procesů., pp.13-15, ISBN 80-903386-2-3, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: Technická konference- Automatizace a robotizace svářečských prací, aktuální problematika svařování a souvisejících procesů., Hustopeče, 21.03.2005-22.03.2005
 • KUBÍČEK, J.; HERMAN, P.:
  Využití plněných drátů při svařování v dopravě,
  Svařování v železniční dopravě 2005, pp.39-48, ISBN 80-7194-740-7, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: Svařování v železniční dopravě 2005, Česká třebová, 08.02.2005-09.02.2005
 • KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L.:
  Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám,
  Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám, pp.1-21, (2003), -
  výzkumná zpráva
 • KUBÍČEK, J.:
  Využití ztavovaných povlaků pro renovaci.,
  Svářečský zpravodaj, duben 2004, pp.4-7, (2003), Česká svářečská společnost
  článek ve sborníku
  akce: Žárové nástřiky a renovace, Praha, 01.04.2003-01.04.2003
 • KUBÍČEK, J.:
  Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických zařízení,
  Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických a plynárenských zařízení, pp.83-87, (2003), TDS, sekce materiálů a svařování Brno
  článek ve sborníku
  akce: Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických a plynárenských zařízení, Hrotovice, 18.03.2003-19.03.2003
 • JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., KUBÍČEK, J., BURŠA, J., FUIS, V., KOTEK, V., FILÍPEK, J., BUMBÁLEK, L., VLK, M., ČEPERA, M.:
  Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo-baddeleyitové keramiky EUCOR,
  Inženýrská mechanika, pp.103-104, ISBN 80-214-2109-6, (2002), VUT FSI Brno
  článek ve sborníku
  akce: Inženýrská mechanika 2002, Svratka, 13.05.2002-16.05.2002
 • KUBÍČEK, J.:
  Nové technologie ve svařování,
  Nástroje pro řízení a zajišťování jakosti při výrobě konstrukcí a technických zařízení, pp.147-152, (2002), TDS Brno - sekce materiálů a svařování
  článek ve sborníku
  akce: Nástroje pro řízení a zajišťovaní jakosti při výrobě konstrukcí a technických zařízení, Luhačovice, hotel Fontána, 18.03.2002-20.03.2002
 • KUBÍČEK, J., MRŇA, L.:
  Kalení rotačních součástí laserem,
  Technológia 2001, pp.113-116, ISBN 80-277-1567-0, (2001), Slovenská technická univerzita v Bratislave
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • AMBROŽ, O.; KUBÍČEK, J.; KANDUS, B.:
  Technologie svařování a zařízení,
  Technologie svařování a zařízení, ISBN 80-85771-81-0, (2001), ZEROSS
  odborná kniha
 • KUBÍČEK, J., ŽÁK, L.:
  Renovace forem a nástrojů netradičními metodami,
  Nástroje 2001, pp.231-235, ISBN 80-7318-008-1, (2001), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní nástrojářská konference ITC 2001, Zlín, 19.06.2001-20.06.2001
 • KUBÍČEK, J., AMBROŽ, O.:
  Vzdělávání odborného personalu pro žárové nástřiky a jejich využití v oboru ocelových konstrukcí.,
  Technické požadavky na ocelové konstrukce, pp.80-89, (2001), Technický dozorčí spolek Brno
  článek ve sborníku
  akce: Technické požadavky na ocelové konstrukce, Luhačovice, 19.03.2001-21.03.2001
 • KUBÍČEK, J.:
  Vzdělávání odborného personalu pro žárové nástřiky a jejich využití v oboru ocelových konstrukcí.,
  Ocelové konstrukce, Vol.3, (2001), No.3, pp.VIII-3, ISSN 1212-7388
  článek v časopise
 • AMBROŽ, O.; KUBÍČEK, J.:
  Termické nástřiky a renovace,
  Svářečská ročenka 1997-1998, pp.60-69, (1998), Česká svářečská společnost
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT