Ing. Petra Hanusová

E-mail:   hanusova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A3/411
Telefon:   +420 54114 3100
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   5
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech
Školitel:   prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Telefon:   +420 54114 3100
Místnost:   A3/411

165885

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT