Ing. Pavel Skryja, Ph.D.

E-mail:   skryja@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Sekce procesů a ekologie
Zařazení:   Odborný asistent

16849

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 03.10.1997-25.05.2002, , Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.10.1994-30.09.1997, PVT a.s., Systémový programátor
 • 01.08.2002-31.12.2011, VUCHZ a.s., Projektový manažer - specialista procesních hořáků.
 • 02.01.2012-, VUT Brno, asistent, Ústav procesního a ekologického inženýrství, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • přednášející předmětu: Mechanické pochody
 • vedoucí cvičení předmětu: Mechanické pochody
 • vedoucí bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zkoušení hořáků na plynná a kapalná paliva
 • Spalování standardizovaných a nestandardizovaných plynných a kapalných paliv
 • Metody snižování emisí NOx
 • Stabilita plamene

Akademické stáže v zahraničí

 • -, Lanemark International Ltd., Velká Británie, 2014 - Lanemark International Ltd. Whitacre Road,Nuneaton, Warwickshire CV11 6BW, Velká Británie. Projekt OPVK2.3 č. CZ.1.07/2.3.00/20.0020, "Věda pro praxi". (2011-2014)

Projekty

Řešitel probíhajícího projektu: 

 • Projekt TAČR, program EPSILON, 2. veřejná soutěž -TH02020141, "Kombinovaný nízkoemisní hořák pro spalování nestandardizovaných plynných a kapalných paliv" (01/2017 - 12/2019)    

Řešitel ukončeného projektu: 

 • Projekt TAČR ALFA č. TA03021017, "Snižování koncentrace oxidů dusíku u průmyslových plynových hořáků" (01/2013 - 12/2016)  
 • OpVaVpI č. CZ.1.05/3.1.00/13.0274, "VUT Energetické zdroje" - aktivita "Kombinovaný olejoplynový hořák"    

Spolupráce při řešení ukončených projektů:                  

 • OpVaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002, "NETME Centre – Nové technologie pro strojírenství” (05/2009-12/2013)
 • OPVK 2.3 č. CZ.1.07/2.3.00/20.0020, "Věda pro praxi". (04/2011-03/2014)

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • JECHA, D.; BRUMMER, V.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.:
  Měření emisí VOC a CO v proudu odpadního plynu z výroby kyseliny akrylové,
  CHEMagazín, Vol.XXV (2015), (2015), No.6, pp.8-11, ISSN 1210-7409, Chemagazin
  článek v časopise
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Intenzifikace spalovacího procesu vysoce čistým kyslíkem,
  All for Power, Vol.9, (2015), No.5, pp.92-95, ISSN 1802-8535, AF POWER agency a.s.
  článek v časopise
 • SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; HUDÁK, I.; JUŘENA, T.:
  Experimental Study on NOx Formation in Gas-staged Burner ,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.997-1002, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; MARTINEC, J.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.:
  Impact of catalytic oxidation operating conditions on VOC and CO conversions on the Pt-Pd/Al2O3 catalyst ,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.1-6, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; LEŠTINSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Pilot plant long-term test of particulate matter (PM) removal from air stream emerging from granulated fertilizers production (stationary source),
  Air Pollution XXIII, pp.419-430, ISBN 978-1-84564-964-7, (2015), WIT Press
  článek ve sborníku
  akce: Air Pollution XXIII, Valencia, Spain, 01.06.2015-04.06.2015
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  The influence of oxygen-enhanced combustion methods on NOx emissions, in-flame temperatures and heat flux distribution,
  Proceedings of the 10th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, pp.1-11, ISBN 978-972-99309-7-3, (2015)
  článek ve sborníku
  akce: 10th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Porto, 07.04.2015-10.04.2015
 • HUDÁK, I.; BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.:
  Effects of inert gases on NOx formation in the conventional burner,
  Proceedings of the 7th European Combustion Meeting, pp.187-188, ISBN 978-963-12-1257-0, (2015)
  článek ve sborníku
  akce: 7th European Combustion Meeting, Budapest, 30.03.2015-02.04.2015
 • Skryja Pavel, Bělohradský Petr:
  The Influence of Bound Nitrogen Content in the Gaseous Fuel on the Formation of NOx
 • BRUMMER, V.; SKRYJA, P.; JUŘENA, T.; HLAVÁČEK, V.; STEHLÍK, P.:
  Suitable Technological Conditions for Enzymatic Hydrolysis of Waste Paper by Novozymes Enzymes NS50013 and NS50010,
  APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Vol.174, (2014), No.4, pp.1299-1308, ISSN 0273-2289, Springer Science + Business Media
  článek v časopise
 • SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.:
  Dual oil-gas burner,
  Joint Meeting - Franch and Italian Section IFRF and The Combustion Institute, pp.64-64, ISBN 978-88-88104-16-4, (2014), Associazione Sezione Italiana del Combustion Institut
  článek ve sborníku
  akce: Joint Meeting French and Italian Sections IFRF and The Combustion Institute, Pisa, 23.04.2014-24.04.2014
 • HUDÁK, I.; BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.:
  Investigation of oxygen-enhanced combustion method on combustion characteristics in non-premixed gaseous flames,
  Joint Meeting French and Italian Sections IFRF and The Combustion Institute, pp.86-86, ISBN 978-88-88104-16-4, (2014), IFRF
  článek ve sborníku
  akce: Joint Meeting French and Italian Sections IFRF and The Combustion Institute, Pisa, 23.04.2014-24.04.2014
 • LEŠTINSKÝ, P.; BRUMMER, V.; JECHA, D.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.:
  Design of catalytic oxidation unit for elimination of VOC and CO,
  INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, Vol.53, (2014), No.2, pp.732-737, ISSN 0888-5885
  článek v časopise
 • SKRYJA, P.; MAHMOUD, M.:
  Kombinovaný olejo-plynový hořák
  různé
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.:
  Experimental study on the influence of oxygen fraction in the combustion air on the combustion characteristics,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.35, (2013), No.1, pp.1147-1152, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • Skryja Pavel, Bělohradský Petr:
  Influence of the ammonia in the gaseous fuel on the production of NOx
 • NEJEZCHLEB, R.; SKRYJA, P.:
  Obstacles in the Utilization of Biodiesel as the Fuel in Small Stationary Combustion Units,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.2, pp.961-966, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; STEHLÍK, P.; SKRYJA, P.:
  Power Burners,
  Industrial Combustion Testing, pp.411-427, ISBN 978-1-4200-8528-0, (2010), CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC
  kapitola v knize
 • KERMES, V.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.:
  Up to date experimental facility for testing low-NOx burners,
  10th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2007, pp.1-6, ISBN 88-901915-4-6, (2007)
  článek ve sborníku
  akce: 10th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2007, Ischia Porto, 24.06.2007-27.06.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JECHA, D.; BRUMMER, V.; LEŠTINSKÝ, P.; SKRYJA, P.:
  Návrh multifunkční poloprovozní jednotky pro snižování polutantů z odpadního plynu,
  CHISA 2013 - plné texty příspěvků, pp.B 4.3-B 4.5, ISBN 978-80-02-02500-9, (2013), ČSCHI
  článek ve sborníku
  akce: 60. konference chemického a procesního inženýrství, Srní, 14.10.2013-17.10.2013

  Navrhovaná experimentální jednotka pro ověřování technologií čištění plynů je plánována jako jednotka variabilní, umožňující provádění různých zkoušek. Zejména bude zaměřena na zkoušení a provádění dlouhodobých testů katalyzátorů. Hlavní výhodou zařízení jsou široké možnosti nasazení v praxi a terénu v různých pracovních podmínkách, hlavně těžkých chemických provozů. Tato široká škála uplatnění se pohybuje od zkoušení monolitických katalyzátorů až po sypané katalytické lože. A to jak v laboratorním tak průmyslovém prostředí.
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu,
  Sborník CHISA 2013, Plné texty příspěvků, pp.1-7, ISBN 978-80-02-02500-9, (2013), ČSCHI
  článek ve sborníku
  akce: 60. konference chemického a procesního inženýrství, Srní, 14.10.2013-17.10.2013

  Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.:
  Experimental study on the influence of oxygen fraction in the combustion air on the combustion characteristics,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.35, (2013), No.1, pp.1147-1152, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Prezentovaný článek byl zaměřen na studium velmi slibné spalovací technologie, a to spalování s obohaceným vzduchem (oxygen enhanced combustion (OEC)). Tato technologie je využívána zejména u těch průmyslových aplikacích, které vyžadují zvýšenou produktivitu, vyšší účinnost přenosu tepla, lepší charakteristiky plamene, snížené náklady na zařízení a v neposlední řadě i lepší kvalitu produktu. Avšak existuje i několik potenciální problému spojených s užitím této technologie, pokud není systém správně navržen, např. poškození vyzdívky pece, poškození hořáku, nerovnoměrný ohřev nebo zvýšenou tvorbu emisí. Experimentální studie OEC byla provedena na polo-průmyslové spalovací komoře, která umožňuje testování plynových, kapalných a kombinovaných hořáků do výkonu až 1.8 MW. Spalovací zkoušky byly provedeny s nízkoemisním hořákem, konkrétně s hořákem se stupňovitým přívodem paliva. Obsah kyslíku ve spalovacím vzduchu byl zvyšován prostřednictvím nástřiku vysoce čistého kyslíku do proudu spalovacího vzduchu před vstupem do hořáku. Cílem spalovacích zkoušek bylo vyhodnotit vliv složení okysličovadla (spalovacího vzduchu), výkonu hořáku a stupňovitého přívodu paliva na charakteristické parametry spalování zahrnující tvorbu oxidů dusíku, teplotu spalin, tepelný tok do stěny spalovací komory a v neposlední řadě stabilitu plamene a jeho rozměry.
 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; SKRYJA, P.; LEŠTINSKÝ, P.:
  Design of multifunctional pilot unit for waste gases pollutants reduction,
  MCS-8 Eighth mediterranean combustion symposium Book of Abstracts, pp.PFC-1 1-PFC-1 11, (2013)
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Eighth Mediterranean Combustion Symposium, Ilica Hotel, Çesme, 08.09.2013-13.09.2013

  Byla navržena multifunkční poloprovozní jednotka pro odstraňování polutantů z odpadního plynu. Jednotka je plánována jako jednotka variabilní, mobilní, se zaměřením na zkoušení a provádění dlouhodobých testů katalyzátorů v laboratorních i provozních podmínkách. Jednotka může být použita k odzkoušení technologii čištění plynů před investicí do nového technologického celku, nebo ke krátkodobým i dlouhodobým testům různých druhů katalyzátorů např. pro výrobce katalyzátorů. Nevylučuje se její využití pro výzkumné účely. Primárně je jednotka navržena pro použití monolitických katalyzátorů k odstraňování různých polutantů, ale je možné testovat i sypané katalyzátory s pevným katalytickým ložem. Jednotka bude navíc navazovat na již zrealizovanou poloprovozní jednotku INTEQ II pro testování filtračních rukávců a keramických svíček, což zvýší variabilitu použití zařízení pro čištění plynů.
 • Brummer Vladimír, Jecha David, Martinec Jan, Skryja Pavel:
  Stress test of pilot unit for removal of VOCs and CO by catalytic oxidation

  V areálu chemického závodu firmy Momentive Specialty Chemicals byla postavena poloprovozní jednotka katalytické oxidace s pevným katalytickým ložem pro dopřesnění provozních a ekonomických parametrů eventuální budoucí provozní jednotky pro odstranění VOC a CO z odpadního odplynu a ověření účinnosti katalytické oxidace. Na poloprovozní jednotce byl proveden zátěžový test katalytické oxidace. Byly sledovány různé charakteristiky reaktoru při jeho postupném přetěžování až do maximálně dosažitelného průtoku reaktorem, při plném otevření ventilu vstupního odplynu PVG. Při maximálním zatížení reaktoru byla dosažena teplota na výstupu 593,0 stC, která pro funkci reaktoru není kritická, nejnižší účinnosti odstraňování VOC byly dosaženy 96,89 % a pro CO 97,77 %.