doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.

E-mail:   martisek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Docent
Telefon:   +420 54114 2713

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1975 - 1979 PdF UJEP, učitelství 5. - 9. roč. 
 • 1981, PaedDr.,Pedagogické fakultě UJEP v Brně (dnešní MU), obor pedagogika
 • 1981 - 1983 PřF UJEP učitelství 5. - 12. roč.
 • 2000, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika
 • 2003, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1979 - 1985, středoškolský profesor matematiky a fyziky, SOU Vojenské stavby Brno
 • 1986 - 2003, odborný asistent, katedra matematiky Strojní fakulty VUT v Brně
 • 2003 - dosud, docent, Ústav matematiky Fakulty strojního inženrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1979 - 1985: matematika a fyzika na střední škole
 • 1986 - dosud:
 • přednášky a cvičení základního kurzu matematiky (MI - MIII)
 • přednášky a cvičení z předmětu Numerická matematika,
 • přednášky a cvičení z předmětu Počítačová geometrie a grafika,
 • přednášky a cvičení z předmětu Expertní systémy,
 • přednášky a cvičení z předmětu Analýza obrazu v materiálových vědách

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačová geometrie
 • Počítačová grafika
 • 3-D Rekonstrukce
 • Fraktály
 • Analýza obrazu

Univerzitní aktivity

 • člen Akademického senátu FSI VUT v Brně

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

31

Citace ostatní (bez autocitací)

63

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MARTIŠEK, D.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.:
  Power-function method of fractal dimension estimation,
  Mendel 2014 20th International Conference of Soft Computing, pp.147-152, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science
  článek ve sborníku
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014
 • MARTIŠEK, D.; MARTIŠEK, K.:
  Direct Volume Rendering Methods for Cell Structures,
  SCANNING, Vol.2012 (34), (2012), No.6, pp.367-377, ISSN 0161-0457
  článek v časopise
 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.:
  Digital fracture surfaces and their roughness analysis: Application to cement-based materials,
  Cement and Concrete Research, Vol.42, (2012), No.6, pp.827-833, ISSN 0008-8846, Elsevier
  článek v časopise
 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.:
  Roughness and fractality of fracture surfaces as indicators of mechanical quantities of porous solids,
  CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, Vol.9, (2011), No.6, pp.1440-1445, ISSN 1895-1082, Springer
  článek v časopise
 • FICKER, T.; LEN, A.; MARTIŠEK, D.:
  A remark on nano-particle stability of cement C-S-H gel,
  CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, Vol.9, (2011), No.2, pp.553-557, ISSN 1895-1082, Springer
  článek v časopise
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.2010, (2010), No.5, pp.419-430, ISSN 0862-7940
  článek v časopise
 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.; JENNINGS, H.:
  Roughness of fracture surfaces and compressive strength of hydrated cement pastes,
  Cement and Concrete Research, Vol.40, (2010), No.6, pp.947-955, ISSN 0008-8846, Elsevier
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.:
  Digital fracture surfaces and their roughness analysis: Application to cement-based materials,
  Cement and Concrete Research, Vol.42, (2012), No.6, pp.827-833, ISSN 0008-8846, Elsevier
  článek v časopise

  Čísla drsnosti používané v morfologických analýzách charakterizují výškové nepravidelnosti pevných povrchů, které jsou používané ve fraktografických studiích. Drsnostní čísla jsou pricipiálně počítána jako výškové rozdíly mezi měřeným výškovým profilem a referenční hladinou, která mudí být implementována do profilu.
 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.:
  Roughness and fractality of fracture surfaces as indicators of mechanical quantities of porous solids,
  CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, Vol.9, (2011), No.6, pp.1440-1445, ISSN 1895-1082, Springer
  článek v časopise

  Byly testovány 3D profilové parametry Hq a fraktální dimenze D jako indikátoři mechanických vlastností získaných z lomových povrchů pórovitých látek. Jako prototypy pórovitých látek byly použity vysoce pórovité hydratované cementové pasty.
 • FICKER, T.; MARTIŠEK, D.:
  Surface roughness nad porosity of hydrated cement pastes,
  Acta Polytechnica, Vol.51, (2011), No.3, pp.7-20, ISSN 1210-2709, ČVUT
  článek v časopise

  3D profilové a drsnostní parametry byly použity k rozsáhlému studiu lomových povrchů hydratovaných cementových past. Bylo připraveno 108 vzorků s různými vodními součiniteli. Povrch lomených vzorků byl přemětem studia zaměřeného na výškové nepravidelnosti a drsnost povrchů.
 • FICKER, T.; LEN, A.; MARTIŠEK, D.:
  A remark on nano-particle stability of cement C-S-H gel,
  CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, Vol.9, (2011), No.2, pp.553-557, ISSN 1895-1082, Springer
  článek v časopise

  Byly vyšetřovány hydrované cementové pasty portlandského cementu použitím rozptylu neutronvých paprsků pod malými úhly. Vzorky cementové pasty byly vystaveny nestandrdním hydratačním podmínkám.
 • MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.:
  Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.2010, (2010), No.5, pp.419-430, ISSN 0862-7940
  článek v časopise

  Článek se zabývá vztahem mezi klasickým algebraickým pohledem na NURBS plochy a jejich praktickým geometrickým uplatněním.