Ing. Marián Sigmund, Ph.D.

E-mail:   sigmund@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1620

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1995-31.05.1999, Uherské Gradiště, Gymnázium
 • 01.09.1999-31.07.2008, VŠB-TU Ostravae, Ing, Ph.D, Fakulta strojní – obor strojírenská technologi
 • 01.09.2003-31.05.2005, Ostravská Univerzita, Fakulta pedagogiky
 • 01.01.2008-30.06.2008, VŠB-TU Ostrava, ING-PAED IGIP – Mezinárodní učitel technických předmětů (Inženýrská pedagogika) – dipl. no. CZ-081

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2004-31.05.2008, Uherské Hradiště, Učitel odborných strojírenských předmětů - Střední školy Mesit, o. p. s,
 • 01.09.2005-31.05.2008, Uherské Hradistě, Marlin, s.r.o., externí lektor
 • 01.09.2008-31.03.2011, Brno, Inženýr svařování / Manažer kvality společnosti Thermal Services, Local Service Center CZ Unit, ALSTOM s.r.o, Olomoucká 7/9, Brno
 • 01.04.2011-31.12.2013, Brno, Inženýr svařování / Inženýr kvality společnosti CCI Czech Republic s.r.o, (IMI International Severe Service), K letišti 1804/03, Šlapanice u Brna
 • 01.01.2014-30.06.2014, Brno, Inženýr svařování společnosti BTG Boilers s.r.o, Heršpická 813/5, Brno
 • 01.07.2014-, Brno, Technolog svařování / Aplikační technik / Obchodní zástupce společnosti Wirpo s.r.o, Křižíkova 68, Brno
 • 01.11.2016-, Brno, Odborný asistent VUT FSI Brno, ÚST

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost v rámci CŽV v kurzech pro školení vyššího svářečského personálu: - mezinárodní svářecí inženýr (IWE), inspektor (IWI)
 • Výuka na VUT FSI, ÚST

Vědeckovýzkumná činnost

SIGMUND, M. Více-drátové svařování trubičkovými dráty pod tavidlem. Sborník přednášek Technické konference TESYDO 2014, Technická konference TESYDO 2014, Hrotovice, 2014, stran 201-214. ISBN 978-80-87102-10-7.

SIGMUND, M. Plněné elektrody pod tavidlo s kovovou náplní. Sborník přednášek Technické konference TESYDO 2015, Technická konference TESYDO 2015, Hrotovice, 2015, stran 182-192. ISBN 978-80-87102-12-1.

SIGMUND, M. Plátování pod tavidlem páskou vs elektrostruskové plátování. Sborník přednášek Technické konference TESYDO 2016Technická konference TESYDO 2016, Hrotovice, 2016, stran 256-264. ISBN 978-80-87102-13-8.

SIGMUND, M.: Twin Strip Electroslag Cladding, MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1420-1423, ISSN 1805-0476, Modern Machinery Science Journal journal article akce: FORM-WELD 2016, Brno, 13.09.2016-14.09.2016

Vybrané publikace:

 • SIGMUND, M.:
  Twin Strip Electroslag Cladding,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1420-1423, ISSN 1805-0476, Modern Machinery Science Journal
  článek v časopise
  akce: FORM-WELD 2016, Brno, 13.09.2016-14.09.2016
 • SIGMUND, M.:
  Plátování pod tavidlem páskou vs elektrostruskové plátování. ,
  2016Technická konference TESYDO 2016, , pp.256-264, ISBN ISBN 978-80-87102-13, (2016)
  článek ve sborníku
 • SIGMUND, M.:
  Plněné elektrody pod tavidlo s kovovou náplní. ,
  Technická konference TESYDO 2015, pp.182-192, ISBN ISBN 978-80-87102-1, (2015)
  článek ve sborníku
 • SIGMUND, M.:
  Více-drátové svařování trubičkovými dráty pod tavidlem.,
  Technická konference TESYDO 2014, pp.201-214, ISBN ISBN 978-80-87102-10, (2014), TESYDO
  článek ve sborníku

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SIGMUND, M.:
  Twin Strip Electroslag Cladding,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1420-1423, ISSN 1805-0476, Modern Machinery Science Journal
  článek v časopise
  akce: FORM-WELD 2016, Brno, 13.09.2016-14.09.2016

  The internal surface of the pressure steel vessels employed in the petrochemistry industry is often faced with materials which resist to corrosion. The industrial procedure that conjungates the most productivity with the smaller dilution is that ESSC (Electroslag Strip Cladding). The research wants to exceed the actual limits of ESSC process, scanning the possible advantages introduced from Multi Strip Technique Twin Type.
 • SIGMUND, M.:
  Plátování pod tavidlem páskou vs elektrostruskové plátování. ,
  2016Technická konference TESYDO 2016, , pp.256-264, ISBN ISBN 978-80-87102-13, (2016)
  článek ve sborníku

  Plátování (navařování) materiálů páskovou elektrodou je populární technologie navařování vzvláště u nerezových materiálů v energetice, speciálně navařování tlakových nádob z nízkouhlíkové oceli vrstvou korozivzdorné oceli. Což přináší značné úspory z hlediska volby základního materiálu a následně i zvýšení provozních podmínek daného zařízení.
 • SIGMUND, M.:
  Plněné elektrody pod tavidlo s kovovou náplní. ,
  Technická konference TESYDO 2015, pp.182-192, ISBN ISBN 978-80-87102-1, (2015)
  článek ve sborníku

  Svařování plněnými elektrodami oproti plným drátům v ochraných atmosférách přináší řadu výhod. Ty samé výhody nám pořináší i svařování plněnými elektrodami pod tavidlo navíc s přídavkem kovového přášku v náplňi.
 • SIGMUND, M.:
  Více-drátové svařování trubičkovými dráty pod tavidlem.,
  Technická konference TESYDO 2014, pp.201-214, ISBN ISBN 978-80-87102-10, (2014), TESYDO
  článek ve sborníku

  Svařování automatem pod tavidlem (SAW) jedním svařovacím drátem je z důvodu vyšší produktivity nahrazováno použitím dvou / tří / čtyř i pěti drátů najednou. V článku je pospána technologie (FMI) svařování pod tavidlem více dráty konkrétně 3 kde 2 krajní jsou plné dráty a prostřední drát je plněná elektoda, což má za náslkedek jednak značné zvýšení produktivity a zároveń zvýšení emchanických vlastností svarového kovu.