Ing. Veronika Mazánová

E-mail:   175587@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Šírení krátkých trhlin v materiálech pro vysoké teploty
Školitel:   prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc.

175587

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT