Ing. František Vdoleček, CSc.

E-mail:   vdolecek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A1/0619
Telefon:   +420 54114 2202
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0619
Telefon:   +420 54114 2114

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1988, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1981: odborný pracovník, Fakulta elektrotechnická VUT v Brně
 • 1981 - 1985: interní aspirantura, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1982 - 1983: vedoucí směny, Železniční opravny a strojírny Louny,
 • 1985 - 1986: odborný pracovník, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1986 - dosud: odb. asistent, Katedra přístrojů a automatizace/ Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Spolehlivost a diagnostika, Technická měření,
 • Magisterské studium: Automatická diagnostika, Automatizace, Automatizace a regulace, Technická měření
 • Doktorandské studium: Měřicí technika, Základy teorie měření
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oboru měření technických veličin a technické diagnostiky
 • Školitel doktorského studia v oboru metrologie a zkušebnictví

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metrologie (měření technických veličin, přesnost měření, nejistoty měření, konstrukce přístrojů, ...)
 • Technická diagnostika

Akademické stáže v zahraničí

 • 1988: 1 týden, Polytechnika Gdaňsk – Polsko
 • 1988: 1 týden, Technická univerzita Magdeburg - Německo
 • 2003: 2 týdny, Univerzita Split – Chorvatsko (CEEPUS)
 • 2004: 2 týdny, Slovenská technická Univerzita Bratislava – Slovensko (CEEPUS)
 • 2008: 5 týdnů, Slovenská technická Univerzita Bratislava – Slovensko (CEEPUS)

Univerzitní aktivity

 • 1990 – 1994: tajemník Katedry přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1990 – 1991: zástupce vedoucího Katedry přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1994 - 2005: tajemník odboru automatizace ÚAI FSI VUT v Brně
 • 2005 – dosud: tajemník Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1991 - dosud: člen Asociace strojních inženýrů
 • 1991 – dosud: člen výboru Asociace strojních inženýrů
 • 2005 – dosud: člen Českého národního komitétu IMEKO
 • 1990 – dosud: člen České metrologické společnosti
 • 1990 – dosud: člen Českomoravské společnosti pro automatizaci
 • 2000 – dosud: člen Asociace technických diagnostiků ČR
 • 2010 - dosud: člen výboru Asociace technických diagnostiků ČR
 • 2017 - dosud: prezident Asociace technických diagnostiků ČR
 • 2001 – dosud: člen České matice technické
 • 2000 - 2002: člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na STU SjF v Bratislavě
 • 2003 - dosud: člen Komise pro státní závěrečné zkoušky VŠB-TU FS v Ostravě

Projekty

 • 1985 - 1988: Analytické metody ověřování souřadnicových měřicích strojů. Státní plán standardizace SPS 2.1./210/84 (spoluřešitel)
 • 1999 - 2004: Automatizace technologií a výrobních procesů. Výzkumný záměr MSM 261100013 (spoluřešitel)
 • 2005 - 2008: Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí GAČR 101/05/H018 (spoluřešitel)
 • 2007 - 2012: Inteligentní systémy v automatizaci MSM 0021630529 (spoluřešitel)
 • 2009: Laboratoř pokročilých systémů řízení  FRVŠ A 1065 (spoluřešitel)
 • 2009 - 2012:Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí GAČR 101/09/H050 (spoluřešitel)
 • 2010: Inovace předmětu Integrovaná nevýrobní automatizace FRVŠ F1a 2124 (spoluřešitel)
 • 2011: Rozšíření výuky diagnostiky a měření o analýzu teplotních polí FRVŠ G1 1495 (spoluřešitel)

 

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

6

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

Citace ostatní (bez autocitací)

65

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VDOLEČEK, F.:
  Quarter Century with Measurement Uncertainties ,
  Akustika, Vol.26, (2016), No.september 2016, pp.38-41, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o.
  článek v časopise
 • VDOLEČEK, F.:
  Sensor and Control Result,
  Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference , pp.656-659, ISBN 978-1-4799-3527-7, (2014), VŠB TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014, Velké Karlovice, 28.05.2014-30.05.2014
 • VDOLEČEK, F.:
  Measurement and Uncertainties,
  Akustika, Vol.20, (2013), No.20/2013, pp.58-60, ISSN 1801-9064, Studio D - Akustika s.r.o., České Budějovice
  článek v časopise
 • VDOLEČEK, F.:
  Terminology in branch of measurement uncertainties,
  Akustika, Vol.16, (2011), No.16/2011, pp.40-42, ISSN 1801-9064, Studio D - Akustika s.r.o.
  článek v časopise
 • VDOLEČEK, F.:
  Diagnostika, nejistoty měření a prokazování shody,
  Automa, Vol.17, (2011), No.4, pp.12-14, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VDOLEČEK, F.:
  Quarter Century with Measurement Uncertainties ,
  Akustika, Vol.26, (2016), No.september 2016, pp.38-41, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o.
  článek v časopise

  Tradiční tématikou setkání odborníků z oboru akustiky jsou také nejistoty měření. Metodika vyhodnocování nejistot již existuje cca čtvrt století, ale přesto se neustále vyvíjí. Článek tak volně doplňuje řadu příspěvků z minulých ročníků semináře. Upozorňuje na některé novinky a rovněž rekapituluje historické souvislosti.
 • VDOLEČEK, F.:
  Sensor and Control Result,
  Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference , pp.656-659, ISBN 978-1-4799-3527-7, (2014), VŠB TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014, Velké Karlovice, 28.05.2014-30.05.2014

  Automatické řízení je používáno v každodenní praxi, aby usnadnilo a zkvalitnilo naši činnost. Proto nás vždy zajímá také dosažený výsledek regulace, který posuzujeme různými kritérii kvality regulace. Velká pozornost je věnována především samotným regulátorům a jejich parametrům. Aby se jednalo o řízení, musí být regulační obvod uzavřený a právě zpětná vazba může mít na výsledek regulace podobný dopad jako sám regulátor. Snímač, popřípadě další členy měřicího řetězce, který tvoří zpětnou vazbu má mnohdy rozhodující vliv na výsledné kvalitě regulace, její přesnosti. Nedokonalá přesnost snímače se odrazí i na výsledku regulace. Příspěvek se snaží poukázat na souvislost mezi nejistotou měření ve zpětné vazbě a trvalou regulační odchylkou.
 • VDOLEČEK, F.:
  Terminology in branch of measurement uncertainties,
  Akustika, Vol.16, (2011), No.16/2011, pp.40-42, ISSN 1801-9064, Studio D - Akustika s.r.o.
  článek v časopise

  Příspěvek představuje stručně novou verzi Mezinárodního metrologického slovníku (VIM). Tato mezinárodní norma byla nedávno vydána i v češtině a představuje velmi významný dokument pro každodenní metrologickou praxi. Kromě jiného pak zavádí nově právě některé terminy z nejistot měření. Článek tak volně doplňuje řadu příspěvků z minulých ročníků semináře.
 • VDOLEČEK, F.:
  Diagnostika, nejistoty měření a prokazování shody,
  Automa, Vol.17, (2011), No.4, pp.12-14, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise

  Nejistoty měření hrají velkou roli také ve všech případech, kde je v současnosti vyžadováno prokázání shody. To je případ velmi častý také v oborech technické diagnostiky, kdy je třeba shodu prokázat (či naopak vyvrátit). Článek poukazuje na význam a přínos použití principu nejistot měření v takových případech. Volně přitom navazuje na nedávný cyklus článků v časopise Automa na téma nejistoty ve vibrodiagnostice.
 • PALENČÁR, R.; KUREKOVÁ, E.; VDOLEČEK, F.; HALAJ, M.:
  Systém riadenia merania,
  Systém riadenia merania, ISBN 80-968449-7-0, (2001), Grafické štúdio ing.Peter Juriga
  odborná kniha

  Kniha se věnuje problematice systému řízení měření ve výrobních organizacích i organizacích poskytujících služby. Obsah: Systém řízení měření Měření a metrologie Veličiny a jednotky Měřidla a jejich vlastnosti Nejistoty v měření Nejistoty při kalibraci a ověřování měřidel Metrologický konfirmační systém Řízení měřicích procesů Statistické regulační diagramy Kontrola spotřebitelského balení Statistické řízení balicích procesů Metrologická legislativa Požadavky na akreditaci laboratoří