Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP

E-mail:   mollikova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Tajemník pro oborové studium
Místnost:   A3/401a
Telefon:   +420 54114 3180
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/401a
Telefon:   +420 54114 3180

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1982, Ing., VUT v Brně, FSI, specializace Materiálové inženýrství
 • 1983, Osvědčení učitelské způsobilosti,
 • 2002, Ing-Paed IGIP
 • 2002-dosud, studium doktorského programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vyučování technických předmětů, Pedagogická fakulta University Hradec Králové
 • 2003, PhD v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství na FSI VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1983–1987, doktorand, Ústav fyzikální metalurgie ČSAV v Brně, Žižkova 22
 • 1992–1993, ekonomický manager, Dětské Centrum DC 90 v Olomouci
 • 1993-2004, asistent, Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • presenční studium přednášky: Úvod do materiálového inženýrství, Konstrukční plasty
 • presenční studium cvičení: Úvod do materiálového inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů, Fyzika materiálů, Konstrukční plasty
 • kombinované studium přednášky: Úvod do materiálového inženýrství, Zkoušení materiálů a výrobků
 • kombinované studium cvičení: Úvod do materiálového inženýrství, Zkoušení materiálů a výrobků
 • vedoucí diplomových a závěrečných bakalářských prací,
 • spoluřešitelka tří grantů Grantové agentury České republiky
 • řešitelka grantu Fondu rozvoje vysokých škol č.1746/2002 - interaktivní výukový text Nauka o materiálu
 • řešitelka grantu Fondu rozvoje vysokých škol č.1517/2004 - interaktivní výukový text Konstrukční plasty
 • řešitelka grantu Fondu rozvoje vysokých škol č.2215/2005 - interaktivní výukový text Zkoušení materiálů a výrobků

Vědeckovýzkumná činnost

 • vztahy mezi složením, strukturou a mechanickými vlastnostmi materiálů se zaměřením na kovové a polymerní materiály

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NĚMCOVÁ, A.; NOVOTNÁ, E.; PACAL, B.; TULKA, J.:
  Corrosion Resistance of Aluminium alloy in the aqueous solution of urea,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, pp.713-714, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • MAJER, Z.; NOVOTNÁ, E.:
  THE EFFECT OF VARIOUS NON-LINEAR MATRIX TYPES ON MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICULATE COMPOSITE,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.17, pp.830-831, ISSN 0009-2770
  článek v časopise
 • MAJER, Z.; NOVOTNÁ, E.:
  Numerical Estimation of the Tensile Properties of the composite with rigid particles,
  Mechatronic systems and materials MSM 2010, selected papers, pp.151-158, ISBN 978-83-62736-16-4, (2010), Opole University of Technology
  kapitola v knize
 • MOLLIKOVÁ, E., VLACH, B.:
  Structure VS. Mechanical Properties of Polypropylen Filled with Mg(OH)2,
  Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.5, (1998), No.3, pp.207, ISSN 1210-2717
  článek v časopise
 • MOLLIKOVÁ, E., VLACH, B.:
  Vztah mezi strukturou a dynamickou lomovou houževnatostí polypropylenu plněného hydroxidem horečnatým,
  Plasty a kaučuk, Vol.35, (1998), No.11, pp.326, ISSN 0322-7340
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NĚMCOVÁ, A.; NOVOTNÁ, E.; PACAL, B.; TULKA, J.:
  Corrosion Resistance of Aluminium alloy in the aqueous solution of urea,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, pp.713-714, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd DAAAM International World Symposium, Vienna, 23.11.2011-26.11.2011

  Příspěvek je zaměřen na korozní chování tvářené hliníkové slitiny AlCu4Mg1 s povlakem 99.5% Al. Korozní testy probíhaly jako modifikovaná metoda OECD v prostředí 0.1mol roztoku močoviny ve vodě a roztoku 0.1 mol NaCl ve vodě. Hlavním cílem předložené práce je ověření vlivu močoviny na korozní proces ve vodném prostředí s obsahem chloridů.
 • MAJER, Z.; NOVOTNÁ, E.:
  THE EFFECT OF VARIOUS NON-LINEAR MATRIX TYPES ON MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICULATE COMPOSITE,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.17, pp.830-831, ISSN 0009-2770
  článek v časopise

  Hlavním cílem tohoto článku je studium vlastností částicových kompozitů pomocí numerických metod. Kompozit byl modelován jako dvoufázové kontinuum za použití reprezentativního objemu. Pro popis matrice byly v tomto příspěvku použity hodnoty získané z experimentu na Ústavu materiálového inženýrství. Získané hodnoty modulu pružnusti byly porovnány s experimentem.
 • MAJER, Z.; NOVOTNÁ, E.:
  Numerical Estimation of the Tensile Properties of the composite with rigid particles,
  Mechatronic systems and materials MSM 2010, selected papers, pp.151-158, ISBN 978-83-62736-16-4, (2010), Opole University of Technology
  kapitola v knize

  Hlavním cílem předkládané práce je odhad mechanických vlastností částicového kompozitu. Kompozit byl modelován jako dvoufázové kontinuum (pomocí RVE) a numericky vypočten v mikroskopickém měřítku pomocí metody konečných prvků (ANSYS). Pro výpočet modulu pružnosti byl použit konečno-prvkový model při uvažování elasto-plastických vlastností polymerní matrice (polypropylen). Získané výsledky byly srovnány s experimentálními daty.
 • MOLLIKOVÁ, E., VLACH, B.:
  Structure VS. Mechanical Properties of Polypropylen Filled with Mg(OH)2,
  Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.5, (1998), No.3, pp.207, ISSN 1210-2717
  článek v časopise
 • MOLLIKOVÁ, E., VLACH, B.:
  Vztah mezi strukturou a dynamickou lomovou houževnatostí polypropylenu plněného hydroxidem horečnatým,
  Plasty a kaučuk, Vol.35, (1998), No.11, pp.326, ISSN 0322-7340
  článek v časopise