Ing. Josef Zapletal, Ph.D.

E-mail:   zapletal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/214
Telefon:   +420 54114 3197

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1993 - 1997 SOU Strojírenská Prostějov,obor:Mechanik strojů a zařízení
 • 1997 - 2000 Bc. Fakulta strojní VUT v Brně,obor: Materiálové inženýrství
 • 2000 - 2003 Ing. Fakulta strojní VUT v Brně,obor: Materiálové inženýrství
 • 2004 - 2011 Doktorské studium, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: fyzikální a materiálové inženýrství

 

Přehled zaměstnání

 • 2006 - dosud, pracovník Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů, Ústav materialových věd a inženýrství,Odbor kovových materialů, fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2008 - dosud, technický pracovník na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2012 - dosud, odborný asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Testování statických a dynamických vlastností konstrukčních materiálů.
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové chování konstrukčních materiálů. 

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006 - 2011, člen Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů

Projekty

 • Grant GAČR 106/03/1265 na VUT v Brně pro rok 2004 na téma Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvátné litiny.
 • Grant GAČR 106/03/1265 na VUT v Brně pro rok 2005 na téma Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvátné litiny.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

53

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

43

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings,
  EXPERIMENTAL TECHNIQUES, Vol.43, (2019), No.1, pp.41-56, ISSN 0732-8818
  článek v časopise
 • ŠEBEK, F.; PARK, N.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; ZAPLETAL, J.:
  Ductile fracture predictions in small punch testing of cold-rolled aluminium alloy,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.206, (2019), No.1, pp.509-525, ISSN 0013-7944
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.:
  Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles,
  Metals, Vol.8(2), (2018), No.133, pp.1-13, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise
 • MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; ZAPLETAL, J.; KOVACOVA, Z.; VESELY, J.; MINÁRIK, P.; KITZMANTECH, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I.:
  Microstructure and mechanical properties of Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5 high entropy alloy fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering,
  MATERIALS & DESIGN, Vol.119, (2017), No.1, pp.141-151, ISSN 1873-4197, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; HORYNOVÁ, M.:
  INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND FATIGUE BEHAVIOR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.18, (2012), No.2, pp.92-99, ISSN 1335-1532, Technická univerzita Košice
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; LIŠKUTÍN, P.:
  FATIGUE LIFETIME OF 7075 ALUMINIUM ALLOY FROM ULTIMATE TENSILE STRENGTH TO PERMANENT FATIGUE LIMIT,
  Communications, Vol.2009, (2009), No.1, pp.17-21, ISSN 1335-4205
  článek v časopise
 • HANZLÍKOVÁ, K.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; ZAPLETAL, J.:
  The Optimitation of the Isothermal Transformation Dwell of the ADI Obtained at Transformation Temperature of 380oC,
  Materials Science Forum, Vol.567-568, (2008), No.5, pp.337-340, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings,
  EXPERIMENTAL TECHNIQUES, Vol.43, (2019), No.1, pp.41-56, ISSN 0732-8818
  článek v časopise

  Článek poskytuje rozsáhlé experimenty na slitině hliníku 2024-T351. Ty pokrývají jednoosé deformačně- a napěťově-řízené zkoušky s použitím válcových vzorků. Poté byly provedeny víceosé zkoušky pomocí deformačně- a napěťově-řízeného tahového–torzního zatěžování na trubkových vzorcích, které také zahrnuje následující neproporcionální zkoušku – 3-krokový experiment vykonaný za účelem dokumentace dalšího zpevnění. Článek také poskytuje fraktografii pomocí skenovací elektronové mikroskopie a posouzení životnosti. Je prezentován nový přístup pro predikci únavové životnosti, založený na nahrazení plastické části křivky životnosti nelineárním členem pro zajištění větší variability a aproximační schopnosti. Široká experimentální základna bude sloužit jako základ pro budoucí kalibraci a simulaci s použitím modelů pokročilé cyklické plasticity v rámci konečných prvků.
 • ŠEBEK, F.; PARK, N.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; ZAPLETAL, J.:
  Ductile fracture predictions in small punch testing of cold-rolled aluminium alloy,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.206, (2019), No.1, pp.509-525, ISSN 0013-7944
  článek v časopise

  The ductile fracture has been observed in large as well as small scales. Three chosen Lode and pressure dependent phenomenological ductile fracture criteria with cut-offs were calibrated for aluminium alloy EN AW 2024-T351 using an enhanced hybrid experimental–numerical technique. It consisted of calibrating all the material constants of fracture criteria altogether. This enabled ready determination of the cut-off related constant for one of those criteria. Moreover, a non-quadratic Lode dependent plasticity model was coupled with the ductile failure criteria to form the damage plasticity approach in the numerical analysis. The fracture criteria were calibrated using the standard – large – sized specimens including a non-standard upsetting test. The specimens used for the calibration of failure criteria are usually ten times larger than that of a specimen for the small punch test. The transferability of calibrated parameters was tested and fair predictability was observed for all numerical models when applied to small scales.
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.:
  Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles,
  Metals, Vol.8(2), (2018), No.133, pp.1-13, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise

  Magnesium alloy QE22 (nominal composition 2 wt % Ag, 2 wt % mixture of rare earth elements, balance Mg) was reinforced with 5 vol % Saffil fibers and 15 vol % SiC particles. The hybrid composite was prepared via the squeeze cast technique. The microstructure of the monolithic alloy and composite was analyzed using scanning electron microscopy. Elastic modulus was measured at room temperature and modeled by the Halpin–Tsai–Kardos mathematical model. The strengthening effect of fibers and particles was calculated and compared with the experimentally obtained values. The main strengthening terms were determined. Fracture surfaces were studied via scanning electron microscope. While the fracture of the matrix alloy had a mainly intercrystalline character, the failure of the hybrid composite was transcrystalline
 • MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; ZAPLETAL, J.; KOVACOVA, Z.; VESELY, J.; MINÁRIK, P.; KITZMANTECH, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I.:
  Microstructure and mechanical properties of Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5 high entropy alloy fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering,
  MATERIALS & DESIGN, Vol.119, (2017), No.1, pp.141-151, ISSN 1873-4197, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise

  The present work is focused on synthesis and mechanical properties evaluation of non-equiatomic Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5, ductile single phase high entropy alloy (HEA) with excellent mechanical properties (bend strength Rmb = 2593 MPa, tensile strength Rm = 1384 MPa, tensile elongation to fracture of 4.01%, and elastic modulus of 216 GPa) surpassing those of traditional as-cast HEA. For the alloy production, a combination of mechanical alloying (MA) process in a planetary ball mill and spark plasma sintering (SPS) for powder densification was utilized. The tensile properties of a bulk material produced by a combination of MA+SPS are characterized for the first time. The feedstock powder and corresponding bulk material microstructure, elemental and phase composition, and mechanical properties were investigated by scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), electron backscatter diffraction (EBSD), X-ray diffraction (XRD), aswell as impulse excitation of vibration, Vickers microhardness and tensile and bend strength tests, respectively. The structure of the samples consisted of single-phase FCC high entropy solid solution of extremely fine-twinned grains and oxide inclusions inherited from the original powder feedstock. Dimple-like morphology corresponding to ductile fracture mode has been observed on the fracture surfaces, with crack initiation sites on the inclusions phases.
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise

  New Mg-3Zn-2Ca magnesium alloy was prepared using different processing techniques: gravity casting as well as squeeze casting in liquid and semisolid states. Materials were further thermally treated; thermal treatment of the gravity cast alloy was additionally combined with the equal channel angular pressing (ECAP). Alloy processed by the squeeze casting in liquid as well as in semisolid state exhibit improved plasticity; the ECAP processing positively influenced both the tensile and compressive characteristics of the alloy. Applied heat treatment influenced the distribution and chemical composition of present intermetallic phases. Influence of particular processing techniques, heat treatment, and intermetallic phase distribution is thoroughly discussed in relation to mechanical behavior of presented alloys.