Larissa de Almeida Gouvêa

E-mail:   gouvea@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A3/304a
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   2
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Kompozity s kovovou matricí připravené cestou práškové metalurgie
Školitel:   prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Místnost:   A3/304a

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT