Larissa de Almeida Gouvêa

E-mail:   Larissa.De.Almeida.Gouvea@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma:   Kompozity s kovovou matricí připravené cestou práškové metalurgie
Školitel:   prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

190497

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT