Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

E-mail:   zouhar@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Telefon:   +420 54114 2408

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005 - Ing.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně,obor Aplikovaná mechanika
 • 2009 -Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, doktorské studium, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 2006 - 2010 , technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2008-2013 - MCAE Systems s.r.o. 
 • 2010 - odborný asistent,  Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2013 - MSR Engines s.r.o.

Pedagogická činnost

Počítačové modelování a rapid prototyping (HRA)

Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů (9REP)

- Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I (EAC)

Aplikace CAD/CAM v technologii I (HC1)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Simulace obrábění pomocí explicitní MKP
 • Automatizace obráběcích technologií
 • Obrábění pomocí robotů
 • Nové metody reverzního inženýrství.
 • Rapid prototyping.
 • CAD/CAE/CAM.

Projekty

 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie
 • |Projek ESF - Inovace studijních programu bakalárských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a prumyslový management, Výrobní technologie a prumyslový management.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.:
  FEM Machining Simulation Using LS-DYNA,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.121-126, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC-Toolpath Generation,
  Technologies in Machine Building, Vol.XXVII, (2009), No.2009, pp.165-168, ISSN 1221-4566, University of Galati
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2009, Galati, 23.09.2009-25.09.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Stress-strain analysis of end milling HSS cutters reflecting the wear process,
  CIRP Annual Meeting 2009, pp.1-6, (2009), CIRP
  prezentace
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling the orthogonal machining process using cutting tools with different geometry,
  MM Science Journal, Vol.1, (2008), No.4, pp.49-52, ISSN 1803-1269, MM publishing Ltd.
  článek v časopise
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Design of Energy Harvesting Generator Base on Rapid Prototyping Parts,
  2008 13th Power Electronics and Motion Control Conference, pp.1688-1692, ISBN 978-1-4244-1741-4, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, 01.09.2008-03.09.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM prumyslove spektrum
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.:
  FEM Machining Simulation Using LS-DYNA,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.121-126, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Simulace obrábění je slibnou, ale stále ne zcela rozšířenou metodou pro předpovídání řezných sil a tvaru třísky - tedy parametrů, které mohou ovlivnit nebo vylepšit skutečný řezný proces včetně životnosti nástroje. Tento dokument stručně popisuje čtyři MKP přístupy vhodné pro simulace obrábění, se zaměřením na Lagrangeovu a SPH metodu. Pro srovnání řezných sil a tvarů třísek byly provedeny virtuální simulace ortogonálního obrábění a frézování spolu s frézováním reálné součásti. Pro určení napětí a přetvoření oceli AISI 1045 byl použit materiálový model Johnson-Cook. Výsledky ukázaly poměrně dobrou shodu (v rozsahu 6-12 %) mezi simulovanými a reálnými hodnotami řezných sil.
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  On the precise shoulder milling with an optimized 4-axis CNC machining,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.43-47, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), CERM
  článek ve sborníku
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009

  Přesné frézování do rohu, využívající FEA analýz průhybu nástorje a CNC programování.
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling the orthogonal machining process using cutting tools with different geometry,
  MM Science Journal, Vol.1, (2008), No.4, pp.49-52, ISSN 1803-1269, MM publishing Ltd.
  článek v časopise
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008

  This paper deals with modelling of the orthogonal machining process using tools with different geometries. The finite element method (FEM) is used for a simulation based on the Lagrangian formulation including ANSYS/LS-DYNA software.
 • HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Design of Energy Harvesting Generator Base on Rapid Prototyping Parts,
  2008 13th Power Electronics and Motion Control Conference, pp.1688-1692, ISBN 978-1-4244-1741-4, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, 01.09.2008-03.09.2008

  This paper deals with an alternative design of an electromagnetic energy harvesting generator for supplying wireless sensors with energy. The developed device is complex mechatronics system which generates an electrical power from an ambient mechanical vibration by use of a suitable construction of electromagnetic generator. The developed design of generator has immobile parts base on rapid prototyping parts from ABS plastic material. It is suitable for product of device and it provides lightweight device with sufficient durability. As this device is excited by ambient mechanical vibration, it harvests electrical energy due to Faraday's law.
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM prumyslove spektrum
  článek v časopise

  Nástroje z HSS materiálů jsou vlivem nižšího Youngova modulu mnohem náchýlnější na deformace, které nepříznivě ovlivňují proces obrábění. Tento článek se zabývá analýzou jednotlivých vlivů, deformace a napjatosti nástroje pomocí analytických metod a metodou konečných prvků.