RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

E-mail:   hlavicka@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/hlavicka
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor matematické analýzy
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/707
Telefon:   +420 54114 2894

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979-1984: studium matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně
 • 1985: titul RNDr., PřF MU v Brně
 • 1987-1990: interní vědecká aspirantura, VUT Brno
 • 1990: titul CSc., MFF UK Praha

Přehled zaměstnání

 • 1987-1990: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, interní aspirantura
 • 1990-dosud: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Matematika, numerické metody
 • Magisterské studium, studijní obor Matematické inženýrství: Numerické metody

Vědeckovýzkumná činnost

 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic, numerická geometrie.
 • Objekově orientovaný vědeckotechnický software.

Projekty

 • Grant GAČR: 201/95/1557 Matematické modelování inženýrských problémů (1995-96, spoluřešitel)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HLAVIČKA, R.:
  REMARK ON OBJECT-ORIENTED FEATURES IN MATLAB 2008a,
  Moderní matematické metody v inženýrství, pp.70-74, ISBN 978-80-248-1871-9, (2008), VŠB
  článek ve sborníku
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Inovative Calculus Lectures,
  Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.86-89, ISBN 978-80-248-1649-4, (2007), VŠB - Technická univerzita
  článek ve sborníku
  akce: 16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 04.06.2007-06.06.2007
 • HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J.:
  Building FEA components for the .Net platform,
  5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, pp.84-93, ISBN 978-80-7231-274-0, (2007), Univerzita obrany
  článek ve sborníku
  akce: 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Univerzita obrany, Brno, 13.09.2007-13.09.2007
 • HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J.:
  C# and C++/CLI Interoperability for Scientific Computing,
  Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.81-86, ISBN 978-80-248-1649-4, (2007), VŠB
  článek ve sborníku
  akce: 16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 04.06.2007-06.06.2007
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití,
  Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.68-72, ISBN 80-248-1224-X, (2006), VŠB - Technická univerzita
  článek ve sborníku
  akce: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí, Dolní Lomná, Jestřábský potok, 29.05.2006-31.05.2006
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Informační portál "Matematika online" - podpora výuky pomocí dynamických webových stránek,
  Pedagogický software 2006, pp.234-236, ISBN 80-85645-56-4, (2006), Scientific Pedagogical Publishing
  článek ve sborníku
  akce: Pedagogický software 2006, České Budějovice, 07.06.2006-08.06.2006
 • Čermák, L., Hlavička, R.:
  Numerické metody,
  ISBN 80-214-3071-0, (2006), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno
  skriptum
 • HLAVIČKA, R.:
  Finite element solution of a hyperbolic-parabolic problem,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.39, (1994), No.3, pp.215, ISSN 0862-7940
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT