Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

E-mail:   vetiska@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Odbor robotiky a robotů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1226
Telefon:   +420 54114 3423
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Odbor robotiky a robotů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1226

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2013, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2008, Ing.,Fakulta strojního inženýrství,VUT v Brně, obor Aplikovaná informatika a řízení
 • 2005, Bc., Fakulta strojního inženýrství,VUT v Brně, obor Aplikovaná informatika a řízení

Přehled zaměstnání

 • 2013 - doposud: UVSSR - Odborný asistent
 • 2012 - 2013: UVSSR - Asistent
 • 2013 - doposud: NETME - Junior researcher
 • 2012 - 2012: NETME - Technicko hospodářský pracovník
 • 2009 - 2012: UAI - Technicko hospodářský pracovník

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium - Prvky automatického řízení výrobních strojů
 • Bakalářské studium - Stavba výrobních strojů a robotů
 • Magisterské studium - Prvky automatického řízení výrobních strojů
 • Magisterské studium - Měřicí technika
 • Magisterské studium - Výpočty a simulace v konstrukci strojů

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2008 - dosud, Modelování mechatronických soustav
 • 2012 - dosud, Aplikace přístrojů Ballbar QC20-W, Laserinterferometr XL-80, Laser Tracer k diagnostice a zvyšování přesnosti obráběcích strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2009, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (4 měsíce)

Projekty

 • 2009 - 2012 Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe CZ.1.07/2.3.00/09.0162
 • 2009 - 2012 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství CZ.1.07/2.2.00/07.0406
 • 2010, Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, FSI-S-10-29
 • 2010, Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů, FRVŠ 2997/2010 G1
 • 2011, Inovace předmětu Automatizace s využitím moderních simulačních nástrojů, FRVŠ 3058/2011 G1
 • 2011, Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů, FSI-J-11-16
 • 2011, Synchronizace řízení běhu více DC motorů, FSI-J-11-39
 • 2011 - 2012, Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, FSI-S-11-23
 • 2011 - 2014, Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů, TA02010259
 • 2014 - dosud, Využití progresivních technologií pro efektivnístavbu obráběcích strojů, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04011406, člen řešitelského týmu
 • 2014 - dosud, Online korekce dráhy průmyslových robotů na základě senzorických dat, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04010421, člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

102

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

21

Vybrané publikace:

 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Energy Harvesting Analysis of Body Motion as Energy Source for Biomedical Devices,
  Engineering mechanics 2014, pp.204-207, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), Brno University of Technology & IT AS CR
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  SIMULATION ASSESSMENT OF SUPPRESSION OF MACHINE TOOL VIBRATIONS,
  Engineering mechanics 2014, pp.104-107, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014)
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • HOLUB, M.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V.:
  ENERGY ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FROM MACHINE TOOL VIBRATIONS,
  MM Science Journal, Vol.2014, (2014), No.March, pp.462-465, ISSN 1805-0476, MM publishing, s. r. o.,
  článek v časopise
 • ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V.:
  Model-Based Design of Mobile Platform with Integrated Actuator – Design with Respect to Mechatronic Education,
  MECHATRONICS 2013: RECENT TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC ADVANCES, pp.891-988, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • HOLUB, M.; MICHALÍČEK, M.; VETIŠKA, J.; MAREK, J.:
  Prediction of Machining Accuracy for Vertical Lathes,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.41-48, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Spinger
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Simulation Assessment of Suspension of Tool Vibrations during Machining,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.273-282, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Simulation Behavior of Machine Tool on the Base of Structural Analysis in Multi-Body System,
  Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012, pp.347-350, ISBN 978-80-01-04987-7, (2012), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Conference on Mechatronics (Mechatronika), Praha, 05.12.2012-07.12.2012
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.; JURIGA, J.:
  Stability Analysis of Cutting Process Using of Flexible Model in ADAMS,
  Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012, pp.5-10, ISBN 978-80-01-04987-7, (2012), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Conference on Mechatronics (Mechatronika), Praha, 05.12.2012-07.12.2012
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester,
  International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.2012, (2012), No.9, pp.1-7, ISSN 1729-8806, InTech Europe
  článek v časopise
 • HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L.:
  SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS,
  15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp.LS2e.1-1-LS2e.1-7, ISBN 978-1-4673-1971-3, (2012), EPE-PEMC Council
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, 04.09.2012-06.09.2012
 • VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.:
  Using of Simulation Modelling for Developing of Active Damping System,
  2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, pp.1199-1204, ISBN 978-1-4673-1300-1, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: International Symposium On Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012, Sorrento, 20.06.2012-22.06.2012
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.:
  SIMULATION MODELLING OF MACHINE TOOLS WITH FLEXIBLE PARTS AS MECHATRONIC SYSTEM,
  Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11), pp.99-104, ISBN 978-80-7231-848-3, (2011), Expertia o.p.s.
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2011, Brno, 07.12.2011-09.12.2011
 • BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; HADAŠ, Z.; HOUŠKA, P.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  VIRTUAL DESIGN OF INDUSTRIAL MANIPULATOR USING MECHATRONIC APPROACH,
  Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11), pp.105-110, ISBN 978-80-7231-848-3, (2011), Expertia o.p.s.
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2011, Brno, 07.12.2011-09.12.2011
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L.:
  Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.569-578, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Using of Co-simulation ADAMS-SIMULINK for Development of Mechatronic Systems,
  PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS, pp.59-64, ISBN 978-80-8075-476-1, (2011), AD University of Trencin
  článek ve sborníku
  akce: 14th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2011, Trenčianske Teplice, 01.06.2011-03.06.2011
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BLECHA, P.:
  Control method for elimination of self-excited oscilations during turning,
  Solid State Phenomena, Vol.2010, (2010), No.164, pp.171-176, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.:
  Eliminace samobuzených kmitů řezného procesu návrh regulátoru,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.14, (2010), No.5, pp.8/1-8/3, ISSN 1335-2938, MEDIA/ST
  článek v časopise
 • VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.:
  ELIMINACE SAMOBUZENÝCH KMITŮ ŘEZNÉHO PROCESU NÁVRH REGULÁTORU,
  AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010, pp.19-1-19-4, ISBN 978-80-553-0347-5, (2010)
  článek ve sborníku
  akce: ARTEP 2010, Stará Lesná, 24.02.2010-26.02.2010
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.:
  Elimination of self excited oscillations via changes in the thickness of chips.,
  The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM- 2009, pp.124-126, ISBN 978-9955-28-493-2, (2009), Vilnius Gediminas Technical University
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronic System and Materials, Vilnius, 22.10.2009-25.10.2009
 • VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; BLECHA, P.:
  Design of the controller for elimination of self- excited oscillations,
  Recent advances in Mechatronics 2008-2009, pp.395-400, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; BLECHA, P.; HOUŠKA, P.:
  ELIMINATION OF SELF-EXCITED OSCILLATIONS IN A MACHINING PROCESS,
  1, pp.201-205, ISBN 978-80-8075-394-8, (2009), AD University of Trenčín
  článek ve sborníku
  akce: 12th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2009, Trenčianske Teplice, 03.06.2009-05.06.2009
 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.:
  POSITION CONTROL IMPLEMENTATION OF A LINEAR MECHANICAL ACTUATOR,
  Book of Abstracts 12th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2009, pp.43-46, ISBN 978-80-8075-394-8, (2009), AD University of Trenčín
  článek ve sborníku
  akce: 12th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2009, Trenčianske Teplice, 03.06.2009-05.06.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.:
  SIMULATION MODELLING OF MACHINE TOOLS WITH FLEXIBLE PARTS AS MECHATRONIC SYSTEM,
  Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11), pp.99-104, ISBN 978-80-7231-848-3, (2011), Expertia o.p.s.
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2011, Brno, 07.12.2011-09.12.2011

  This paper deals with a simulation modelling of machine tools, which are modelled as mechatronic system with rigid and flexible parts. These models are used for dynamic analysis of the cutting process and behaviour of the whole mechatronic system is analysed. The co-simulation technique is used for this analysis in which the multi-body model of the machine tool in ADAMS is excited and controlled by a model in MATLAB/SIMULINK environment. This model is very important for industrial analyses of machine tools for a prediction of chatter. The unwanted chatter can be eliminated by suitable redesign of the machine tool in the mechatronic model or using an active damping control during machine operation. The co-simulation model can be used for both tasks.
 • BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; HADAŠ, Z.; HOUŠKA, P.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  VIRTUAL DESIGN OF INDUSTRIAL MANIPULATOR USING MECHATRONIC APPROACH,
  Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11), pp.105-110, ISBN 978-80-7231-848-3, (2011), Expertia o.p.s.
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2011, Brno, 07.12.2011-09.12.2011

  This paper deals with a simulation modelling of an industrial manipulator, which is modelled as mechatronic system. This manipulator model consists of rigid parts, DC motors, control system and sensors. The manipulator parts and joints create multi-body system, which is driven by DC motors. The correct positioning of manipulator effector is provided by control system of DC motors. The mechatronic approach of a model-based design is used for this industrial task. The multi-body model of the manipulator in Adams is controlled by the control model in Simulink environment. This co-simulation technique is used for the design and optimization analysis of the industrial manipulator. The co-simulation model can be used for an optimal design of manipulator parameters and dynamic analysis of this mechatronic system.
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L.:
  Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.569-578, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Tento příspěvek ukazuje simulační modelování mechatronických systémů s použitím poddajných těles. Tento prezentovaný přístup umožňuje použití mechanických systémů s poddajnými tělesy. Deformace těchto poddajných částí ovlivňuje chování celého systému. Poddajná tělesa jsou obvykle zahrnuty v inženýrských aplikacích během vývojového cyklu jako tuhá tělesa a pružiny. Předkládané simulační modelování mechatronických systémů zahrnuje chování multi-body systémů s pružnými částmi při použití co-simulační techniky a může být užitečná pro návrh řízení a lepší předvídatelnost chování systému, zejména v mechatronických systémech, kde deformace pružných dílů je důležité pro správnou funkci.
 • BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.:
  Using of Co-simulation ADAMS-SIMULINK for Development of Mechatronic Systems,
  PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS, pp.59-64, ISBN 978-80-8075-476-1, (2011), AD University of Trencin
  článek ve sborníku
  akce: 14th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2011, Trenčianske Teplice, 01.06.2011-03.06.2011

  Tato práce se zabývá efektivní technikou pro vývoj mechatronických systémů. Jednotlivé části systému jako mechanika, pohony, snímače, řídící systém atd. jsou navrženy v několika průchodech V-cyklem s respektováním vzájemné zpětné vazby. Systém vyvinutý na základě této metodiky je virtuální prototyp a může být testován a symulován na základě společné simulační techniky.
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BLECHA, P.:
  Control method for elimination of self-excited oscilations during turning,
  Solid State Phenomena, Vol.2010, (2010), No.164, pp.171-176, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  The oscillations occurring between the tool and the machined area during the turning process lead to degradation of the machined surface, cause poor geometric accuracy, accelerate tool wear and generate noise. This paper deals with the possibility of elimination of these self-excited oscillations by changing the parameters of the turning process. On the basis of the regenerative principle of self-excited oscillation generation, a computer model of the machining process was developed. Furthermore, a PID controller was proposed to control the compensation of the vibrations and its suitability for elimination of the self-excited oscillations was verified experimentally.