Ing. Lukáš Březina, Ph.D.

E-mail:   brezina.l@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Odbor mechatroniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/710
Telefon:   +420 54114 2885

21162

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikované vědy v inženýrství
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika (mechatronika)

Přehled zaměstnání

 • 2010 - současnost, odborný asistent, ÚMTMB FSI VUT v Brně
 • 2007 - 2010, tech. hosp. pracovník, ÚAI FSI VUT v Brně
 • 2007, výzkumný pracovník, Tampere University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design
 • 2006 - 2010, tech. hosp. pracovník, ÚMTMB FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Dynamika
 • Kinematika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Simulační modelování mechatronických soustav
 • Komplexní modelování kinematiky a dynamiky mechanismů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2007, Tampere University of Technology, Finsko (4 měsíce)
 • 2007, Karlsruhe University, Německo (1 týden)

Projekty

 • NETME CENTRE PLUS (LO1202)
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav
 • ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
 • Stewartova platforma - výpočetní a experimentální ověření návrhu řízení 2E13800123 - řešitel
 • Inovace předmětů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů, FRVŠ - řešitel

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

33

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

11

Vybrané publikace:

 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.:
  Improvement of heavy machine tool dynamics by passive dynamic vibration absorber,
  MM Science Journal, Vol.4, (2015), No.4, pp.838-845, ISSN 1805-0476
  článek v časopise
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.; MAREK, J.:
  Initial assessment of multi-mass absorber influence on machine tool vibrations,
  Advanced mechatronis solutions, pp.201-207, ISBN 978-3-319-23921-7, (2015), Springer International Publishing AG Switzerland
  článek ve sborníku
  akce: 11th International Conference on Mechatronics, Varšava, 21.09.2015-23.09.2015
 • BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L.:
  Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.569-578, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T.:
  Stewart platform model with uncertain parameters,
  Solid State Phenomena, Vol.2010, (2010), No.164, pp.177-182, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.:
  Controller design of the Stewart platform linear actuator,
  Recent Advances in Mechatronics 2008-2009, pp.341-346, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.:
  Design and implementation of the absolute linear position sensor for the Stewart platform,
  Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009, pp.347-352, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.:
  NI LabView Matlab SimMechanics Stewart platform design,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.2, (2008), No.2, pp.235-242, ISSN 1802-680X
  článek v časopise
  akce: Výpočtová mechanika 2008, Hrad Nečtiny, 03.11.2008-05.11.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T.:
  Stewart platform model with uncertain parameters,
  Solid State Phenomena, Vol.2010, (2010), No.164, pp.177-182, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  Článek se zabývá modelováním Stewartovy platfromy s neurčitými parametry. Model je založen na SimMechanics linearizovaném modelu. Model je vytvářen s ohleden na návrh robustního řízení.
 • BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.:
  NI LabView Matlab SimMechanics Stewart platform design,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.2, (2008), No.2, pp.235-242, ISSN 1802-680X
  článek v časopise
  akce: Výpočtová mechanika 2008, Hrad Nečtiny, 03.11.2008-05.11.2008

  Modelování dynamiky Stewartovy platformy v Matlab SimMechanics a implementaci řízení v NI LabView.