doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

E-mail:   klapka@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.uai.fme.vutbr.cz/~klapka/
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0627
Telefon:   +420 54114 3331

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1959, Promovaný fysik, Fakulta přírodovědecká Masarykovy university v Brně, obor Vysoká frekvence a vakuová technika.
 • 1961, Absolvoval postgraduální kurs Použití počítačů v automatisaci, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.
 • 1967, RNDr., Fakulta přírodovědecká Masarykovy university v Brně, obor Teoretická fysika.
 • 1968, CSc., Kandidát fysikálně-matematických věd, Fakulta matematickofysikální, Karlova universita v Praze, obor Teoretická fysika.
 • 1960–1962 Absolvoval studijní pobyt ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze.
 • 1987, Docent, Fakulta stavební, VUT v Brně, obor matematika
 • 2013, Čestný doktorát Hon.D.L. (Honorary Doctorate of Letters), IBC Cambridge, UK, udělen za významné vědecké výsledky v matematických metodách pro operační výzkum a teoretickou fysiku, včetně teorie šíření nanosekundových pulsů.

Přehled zaměstnání

 • 1959–1966, samostatný výzkumný pracovník, Zbrojovka Brno, Výzkum a vývoj matematických strojů. 1959–1963 vedoucí skupiny pro výzkum aplikací číslicového počítače, 1964–1966 vedoucí skupiny výzkumu numerických metod pro samočinné počítače.
 • 1966–1968, vědecký pracovník, Ústav teorie a metod řízení strojírenské výroby, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1968–1991, samostatný vědecký pracovník, Ústav teorie a metod řízení strojírenské výroby, VUT v Brně
 • 1968–1989, vedoucí tvůrčí skupiny Matematické metody v řízení, tamtéž
 • 1989–1991, vedoucí úseku výzkumu, tamtéž
 • 1991–dosud, docent, Ústav automatisace a informatiky FSI VUT v Brně. Od 1996 do 2007 koordinátor doktorského studia tamtéž.
 • 1996–2005, koordinátor doktorského studia oboru Technická kybernetika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Pedagogickou činnost vykonává od roku 1967. Z toho v letech 1967–1991 přednášel v postgraduálních kursech Matematické metody v ekonomice a v dalších postgraduálních kursech Ústavu teorie a metod řízení předměty Matematické metody v řízení a Dynamické programování. V letech 1975–1987 přednášel v denním studiu na fakultách strojní a stavební VUT v Brně, předměty Základy matematiky, Numerická matematika a programování počítačů, na fakultě elektrotechnické VUT v Brně předmět Metody operačního výzkumu, na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně předmět Dynamické programování. V roce 1975 přednášel na Universita di Pisa, dipartimento di ricerca operativa e scienze statistiche v seminárních lekcích o výsledcích své vědecké práce v oblasti řízení výrobních procesů. V letech 1982–1991 předseda pedagogicko-metodické rady Ústavu teorie a metod řízení průmyslu FSI VUT.
 • Na ústavu automatisace a informatiky je v současné době garantem a vyučujícím předmětů magisterského studia Optimalisační metody, Optimalisace procesů a projektů, OptimalisaceII, bakalářského studia Operační a systémová analysa, a doktorského studia Optimalisace a matematické aspekty řízení procesů. V roce 1988 přednášel v mezinárodním postgraduálním kursu Scientific Management, Szklarska Poręba v Polsku. Je školitelem doktorandů v oborech Teoretická kybernetika, Technická kybernetika, Procesní a konstrukční inženýrství, a Matematické inženýrství. Čtyři jeho doktorandi již úspěšně obhájili titul PhD. resp. CSc. V roce 1975 působil jako hostující profesor na universitě v Pise, katedra operačního výzkumu a statistických věd.
 • Skripta: Dynamické programování (1970, SNTL Praha), Operační výzkum (1972, SNTL Praha, spolu s V. Kudláčkem), Matematické metody v řízení (1988, VUT Brno), Metody operačního výzkumu (1. vydání 1998, 2. rozšířené vydání 2001, spolu s J. Dvořákem a P. Popelou, VUTIUM Brno).

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 1961 dodnes pravidelně publikuje. Je autorem více než 130 vědeckých publikací v našich i zahraničních časopisech a sbornících z našich i zahraničních konferencí, a jedné monografie. Je též autorem více než 30ti úspěšně obhájených výzkumných zpráv. Jeho práce jsou citovány v našich i zahraničních časopisech.
 • 1960-1962 podílel se na vzniku koncepce programového zabezpečení prvních československých počítačů ve spolupráci s Výzkumným ústavem matematických strojů v Praze
 • 1986–1990, odpovědný řešitel státního výzkumného úkolu 908 333 306 „Řízení vědeckotechnického rozvoje v podnikové hospodářské sféře průmyslu“.
 • 1992–1997, odpovědný řešitel grantových projektů Matematické metody a systémy na podporu rozhodování v operačním výzkumu a projektovém řízení (E-1, FR 360810). Pomocí těchto grantových projektů založil J. Klapka na Ústavu automatisace a informatiky výzkum tvorby matematických metod pro projektové řízení a pro řízení výroby.
 • 1998–2005 spolupracoval na záměru CEZ:J22/98: 261100009 Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů.
 • 2005-2006, spolupracoval na Grantovém projektu GAČR, reg. č. 103/05/0292 Optimalisace navrhování progresivních betonových konstrukcí.
 • 2006-2009, spolupracuje na Grantovém projektu GAČR č. 101/06/0920 Vývoj a využití řídících algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav.
 • Pracuje jako recenzent pro Elsevier Science Publishing, World Scientific Publishing, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Springer Verlag a další zahraniční i tuzemská vydavatelství.
 • 2006-2010, spolupracuje na projektu Národního programu výzkumu II Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace 2C 06007.
 • 2011-2014, spolupracuje na projektech MSM 0021630529, BUT IGA No. FSI-S-11-31, CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089, Nat. Res. Prog. II No. 2C 06007.

 

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1975, Università di Pisa, dipartimento di ricerca operativa e scienze statistiche, hostující profesor
 • 1987, Universita M. Koperníka, Toruń, studijní pobyt
 • 1988, Poznaňský polytechnický institut, studijní pobyt
 • 1989, Poznaňský polytechnický institut, hostující pedagog

Univerzitní aktivity

 • 1989–1991 Vedoucí úseku výzkumu, Ústav teorie a metod řízení průmyslu, SVVÚ, VUT v Brně
 • 1989–1991 Úsekový důvěrník odborové organisace
 • 1996–2005 Koordinátor doktorského studia v oboru Technická kybernetika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a člen oborové rady Technická kybernetika, tamtéž.
 • 1999–dosud, člen oborové rady Automatisace a informatika, Ústav automatisace a informatiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2000, vedoucí sekce Vícekriteriální rozhodovací analysa na 17. Evropské konferenci o operačním výzkumu v Budapešti.
 • 2001, organisátor a vedoucí sekce Projektové řízení a síťová analysa na 18. Evropské konferenci o operačním výzkumu v Rotterdamu.
 • 1994–dosud, zakládající člen Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění. Vedoucí sekce pro vědy přírodní, technické a ekonomické.
 • 1995–2005 místopředseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění
 • 2005–dosud, předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
 • 1995–2009, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, TU-VŠB Ostrava, fakulta elektrotechnická
 • 2000–dosud, člen oborové rady Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební.
 • 2004–dosud, člen výzkumné rady poradců, Americký biografický ústav, Raleigh, North Carolina, USA.
 • 2005–dosud, výzkumný společník (Research Fellow) Amerického biografického ústavu.
 • 2006-2009, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, Universita Tomáše Bati, Zlín.
 • Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany

Projekty

 • 1962–1966, Spolupracoval na výzkumném úkolu F15-9-6/3 Programovací prostředky počítačů, koordinovaném Výzkumným ústavem matematických strojů v Praze.
 • 1986–1990, odpovědný řešitel a koordinátor státního výzkumného úkolu 908 333 306 Řízení vědeckotechnického rozvoje v podnikové hospodářské sféře průmyslu.
 • 1992–1994, odpovědný řešitel projektu E-1 grantu Fondu vědy a umění VUT Brno, s názvem Matematické metody a počítačová podpora rozhodování o inovacích ve strojírenských a elektrotechnických firmách.
 • 1995–1997, odpovědný řešitel projektu FR 360 810 Fondu rozvoje vysokých škol Příspěvek k rozvoji matematických metod projektového řízení.
 • 1998–2005, spolupracoval na výzkumném záměru CEZ:J22/98:261100009 Netradiční metody optimalisace komplexních a neurčitých systémů.
 • 2005–2006, spolupracuje na grantovém projektu GAČR, reg. č. 103/05/0292 Optimalisace navrhování progresivních betonových konstrukcí.
 • 2006-2007, spolupracuje na grantovém projektu GAČR č. 101/06/0920 Vývoj a využití řídících algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav.
 • 2006-2010, spolupracuje na projektu Národního programu výzkumu II Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace 2C 06007 
 • 2011-2014, spolupracuje na projektech MSM 0021630529, BUT IGA No. FSI-S-11-31, CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089, Nat. Res. Prog. II no. 2C 06007.

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

43

Citace ostatní (bez autocitací)

7

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KLAPKA, J.; PIŇOS, P.; ŠEVČÍK, V.:
  Multicriterial Projects Selection,
  Intelligent Systems Reference Library, Vol.38, (2013), No.1, pp.245-261, ISSN 1868-4394, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek v časopise
 • NAVRÁTIL, P.;KLAPKA, J.; BALÁTĚ, J.; KONEČNÝ, P.:
  Optimization of Load of Heat Source Described by Nonlinear Mathematical Model,
  MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing, pp.356-362, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • KLAPKA, J.; MATOUŠEK, R.; ŠEVČÍK, V.:
  Improvement of Time-Periodical Production Schedule of the Group of Products in the Group of Workplaces Through the Lot Sizes Alteration,
  Proceedings of MENDEL 2011 -- 17th International Conference on Soft Computing, pp.334-340, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), Brno University of Technology VUT Press
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • KLAPKA, J.; KONEČNÝ, P.; BALÁTĚ, J.; NAVRÁTIL, P.; CHRAMCOV, B.:
  Optimal Distribution of Load between Cooperating Production Units with Combined Production of Heat and Electric Energy,
  Anals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAM Symposium, pp.355-357, ISBN 978-3-901509-70-4, (2009), DAAAM International
  článek ve sborníku
  akce: The 20th DAAAM International Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education" , Vienna, 25.11.2009-28.11.2009
 • BALÁTĚ, J.; KLAPKA, J.; NAVRÁTIL, P.; CHRAMCOV, B.; ŠIMEK, J.:
  Rozdělování zatížení mezi spolupracující výrobní jednotky ve zdroji s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny,
  Proceedings of the International Conference Cybernetics and Informatics, pp.92-98, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: International Conference Cybernetics and Informatics, Ždiar, 10.02.2008-14.02.2008
 • KLAPKA, J.:
  Derivation of Recurrent Functional Equation for Optimal Criterion Function of max-max Type,
  Proceedings of MENDEL 2008 14th International Conference on Soft Computing, pp.203-205, ISBN 978-80-214-3675-6, (2008), FSI, VUT Brno
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2008, Brno, 18.06.2008-20.06.2008
 • KLAPKA, J.:
  Some Topical Problems of Public Transport Connected With the Mutual Collaboration of Regions,
  Proceedings of MENDEL 2008 14th International Conference on Soft Computing, pp.224-226, ISBN 978-80-214-3675-6, (2008), FSI, VUT Brno
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2008, Brno, 18.06.2008-20.06.2008
 • BALÁTĚ, J.; KLAPKA, J.; CHRAMCOV, B.; ŠIMEK, J.; NAVRÁTIL, P.:
  Optimization of Heat Source with Combined Production of Heat and Electric Energy,
  Annals of DAAAM for 2007 Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility, and Ethics of Engineers, pp.51-52, ISBN 3-901509-58-5, (2007), TU Wien
  článek ve sborníku
  akce: The 18th DAAAM International Symposium, Zadar, 24.10.2007-27.10.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KLAPKA, J.; MATOUŠEK, R.; ŠEVČÍK, V.:
  Improvement of Time-Periodical Production Schedule of the Group of Products in the Group of Workplaces Through the Lot Sizes Alteration,
  Proceedings of MENDEL 2011 -- 17th International Conference on Soft Computing, pp.334-340, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), Brno University of Technology VUT Press
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

  V této práci je navržena metoda, kterou lze z nákladového hlediska zlepšit daný existující časový rozvrh vícevýrobkového výrobního systému při sériové strojírenské výrobě s periodicky se opakujícími výrobními dávkami, běžícího na více strojích při daných technolgických postupech změnou velikostí výrobních dávek při omezené kapacitě pracovišť. Je odvozena konstanta, kterou násobíme velkost všech výrobních dávek, čímž je umožněn vznik nového rozvrhu, přípustného z hlediska všech daných podmínek, minimalisujícího celkové ovlivnitené náklady a zachovávajícího dosavadní vzájemné poměry velikostí výrobních dávek. Tímto způsobem lze řešit i problémy stanovení optimálních dávek souboru součástí, jsou-li dány vzájemné poměry těchto dávek.
 • KLAPKA, J.; KONEČNÝ, P.; BALÁTĚ, J.; NAVRÁTIL, P.; CHRAMCOV, B.:
  Optimal Distribution of Load between Cooperating Production Units with Combined Production of Heat and Electric Energy,
  Anals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAM Symposium, pp.355-357, ISBN 978-3-901509-70-4, (2009), DAAAM International
  článek ve sborníku
  akce: The 20th DAAAM International Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education" , Vienna, 25.11.2009-28.11.2009

  Tato práce práce se zabývá jedním z možných přístupů k řešení optimalisace procesu tepelného zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie chapáným jako nelineární optimalisační problém. V této práci je popsána tvorba nelineárního matematického modelu kombinované výroby tepla a elektrické energie.
 • KLAPKA, J.; PIŇOS, P.:
  Decision support system for multicriterial R&D and information systems projects selection,
  European Journal of Operational Research, Vol.2002, (2002), No.2, pp.434-446, ISSN 0377-2217, Elsevier
  článek v časopise

  Popsaný systém na podporu rozhodování umožňuje provést simultánní multikriteriální výběr stovek projektů při desítkách kriteriálních funkcí s bivalentními proměnnými, včetně polynomiálních a lineárních lomených funkcí a při desítkách kriteriálních funkcí. Metoda respektuje synergické efekty druhého a třetího řádu v ziskové a nákládové kriteriální funkci a v požadavcích na zdroje a respektuje vzájemnou hierarchickou závislost mezi jednotlivými projekty. Kromě přesné optimalizace systém umožňuje též dialogové zlepšování řešení cestou adaptivní tvorby vah kriteriálních funkcí a flexibilní změny portfolia projektů. Je proveden test efektivity metody.
 • KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P.:
  Metody operačního výzkumu,
  Metody operačního výzkumu, ISBN 80-214-1839-7, (2001), VUTIUM Brno
  odborná kniha

  Druhé, přepracované, rozšířené vydání učebních textů, poskytujících přehledný popis všech základních metod operačního výzkumu v rozsahu potřebném ke studiu informatiky, automatizace, ekonomiky a matematického inženýrství. Oproti vydání prvnímu jsem do nich zařadil i zcela nové kapitoly Vícekriteriální výběr projektů a Dvoukriteriální časově-nákladová optimalizace časového rozvrhu projektu.
 • KLAPKA, J.:
  Influence of Wall Losses on Energy Flow Center Velocity of Pulses in Waveguides,
  IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol.18, (1970), No.10, pp.689-696, ISSN 0018-9480, IEEE
  článek v časopise

  A rectangular carrier pulse is studied under the assumption of the propagation of a pure basic mode in a circular waveguide with low wall losses. An analytical expression of the electromagnetic field of an output pulse and an analytical expression of, the velocity with which the temporal center of gravity of the axial component of the Poynting vector of a pulse is traveling in a waveguide were derived for a not very high ratio of the input-pulse carrier frequency to the cutoff frequency of the given mode. A dependence is found of the above velocity on the wall losses, on the distance from the source, and on the duration time of the input pulse. The relation is found between the above velocity and the instantaneous phase velocity in the above center of gravity. The results obtained can be of importance in nanosecond pulse technique or for long-distance transfer of the pulses.