Ing. Zdeněk Spotz, Ph.D.

E-mail:   spotz@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A3/310

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2011, PhD., IMR-SAS Košice
  • 2008-2011 Ph.D. studium na IMR-SAS Košice (Complex study of microstructure of hard-to-machine alloys)
  • 2008-2006 Ph.D. studium na ÚMVI FSI VUT Brno (Zvýšení životnosti ložisek pomocí vrstev a povlaků)
  • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

  • Charakterizace materiálu pomocí XRD
  • Studium fázových transformací a oxidace za vysokých teplot u materiálu na bázi MCrAl

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT