doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

E-mail:   masa@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   D5/460
Telefon:   +420 54114 4916
Pracoviště:   Sekce procesů a ekologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/460
Telefon:   +420 54114 4916

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace
 • 2011, Bc., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Teologie a katechetika

Přehled zaměstnání

Pedagogická činnost

Garance předmětů:

 • Projektování a řízení procesů (FSI-KPJ)
 • Hydraulické pochody (FSI-KHL)
 • Konstrukce procesních zařízení I. (FSI-KKP)
 • Konstrukce procesních zařízení II. (FSI-KKR)

Výuka předmětů:

 • Projektování a řízení procesů (FSI-KPJ)
 • Řízení a regulace v procesním průmyslu (FSI-9RRP)

Vědeckovýzkumná činnost

Odborná činnost kombinuje poznatky z procesního inženýrství a oblasti automatického řízení. Dlouhodobým tématem výzkumné činnosti byla regulace kotlů na biomasu. Vybudování výzkumného centra NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně umožnilo rozšíření výzkumné činnosti na oblast snižování energetické náročnosti průmyslových procesů. V r. 2014 byla vybudována Laboratoř energeticky náročných procesů, která slouží jako zázemí pro experimentální činnost. Výzkum je obecně zaměřen na úspory energie a jejich technicko-ekonomické hodnocení, dále potom na návrhy úsporných opatření pro procesní zařízení a inovace vybraných technologických zařízení. V poslední době je teké řešena otázka nakládání s odpady z bioplynových stanic.

Spolupráce s průmyslem

Aplikovaný výzkum se zaměřuje na návrh konkrétních úsporných opatření a inovace vybraných technologických zařízení. Mezi referenční zakázky smluvního výzkumu za posledních pět let lze zařadit:

 • Modelování a optimalizace energetického systému Národního divadla Praha, objednatel: ENESA, a.s., Praha, 2011-2012,
 • Zvyšování účinnosti kaskády tepelných čerpadel, objednatel: ETES, s.r.o., Brno, 2015-dosud,
 • Inovace farmaceutické technologické linky pro zpracování vaječných skořápek, objednatel: Biomin, a.s., Cífer (SVK), 2015-dosud,
 • Vývoj technologie pro separaci odpadních vod, objednatel: PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., Třebíč, 2014-dosud,
 • Experimentální ověřování provozních parametrů prádelenských strojů, objednatel: Alliance Laundry CE, s.r.o., Příbor, 2014-dosud,
 • Zvyšování efektivity výroby tepla ve výrobním podniku, objednatel: Sapeli, a.s., Jihlava, 2014-2015,
 • Energetický audit prádelenského provozu a následný návrh progresivní prádelenské technologie včetně jejího prostorového uspořádání, objednatel: PEVI, s.r.o., Lanškroun, 2013-2015
 • Optimalizace spotřeby stlačeného vzduchu při tryskání suchým ledem, objednatel: Alkion service s.r.o., Praha, 2013-2015, výsledkem spolupráce byl mimo jiné patent, Lokaj, J., Máša, V., Brenkus, O.: Akcelerátor pelet suchého ledu, český patent 305814, číslo přihlášky: 2015-295, (2016)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

32

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

18

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MÁŠA, V.; STEHLÍK, P.; TOUŠ, M.; VONDRA, M.:
  Key pillars of successful energy saving projects in small and medium industrial enterprises,
  Energy, pp.293-304, ISSN 0360-5442, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise
 • VONDRA, M.; MÁŠA, V.; BOBÁK, P.:
  The energy performance of vacuum evaporators for liquid digestate treatment in biogas plants,
  Energy, pp.141-155, ISSN 0360-5442, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; BOBÁK, P.; VONDRA, M.:
  Potential of gas microturbines for integration in commercial laundries,
  Operational Research, Vol.17, (2017), No.3, pp.849-866, ISSN 1109-2858, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; KUBA, P.:
  Efficient use of compressed air for dry ice blasting,
  Journal of Cleaner Production, Vol.111, (2016), No.A, pp.76-84, ISSN 0959-6526, Elsevier
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.:
  Using a utility system grey-box model as a support tool for progressive energy management and automation of buildings,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.18, (2016), No.1, pp.195-208, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; BOBÁK, P.; STEHLÍK, P.; KUBA, P.:
  Analysis of energy efficient and environmentally friendly technologies in professional laundry service,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.15, (2013), No.3, pp.445-457, ISSN 1618-954X, Springer-Verlag
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MÁŠA, V.; STEHLÍK, P.; TOUŠ, M.; VONDRA, M.:
  Key pillars of successful energy saving projects in small and medium industrial enterprises,
  Energy, pp.293-304, ISSN 0360-5442, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise

  • Four pillars of effective energy saving projects in SMEs were identified. • The four pillars are: the expertise, operational data, modeling and methodology. • An appropriate degree of simplification allows wider use of modeling and simulation. • A specialized testing facility is a great benefit for the data acquisition.
 • VONDRA, M.; MÁŠA, V.; BOBÁK, P.:
  The energy performance of vacuum evaporators for liquid digestate treatment in biogas plants,
  Energy, pp.141-155, ISSN 0360-5442, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise

  Vacuum evaporation is an efficient method for reducing the volume of liquid digestate (LD) from biogas plants (BGP). Furthermore, thickening LD in BGP contributes to the efficient utilization of waste heat and also reduces fossil fuel consumption that is needed for transporting LD. However, the utilization of vacuum evaporation must be reasonable, and a comprehensive study should precede the integration of evaporation technology in a particular BGP. For this purpose, this study compares selected parameters of three types of industrial evaporators which may be suitable for LD thickening. Furthermore, this study provides a mathematical model that describes the mass and energy balances of the chosen evaporators and is able to evaluate their energy performance for a given set of input variables. It was concluded that the forced-circulation evaporator has the highest energy requirements and also requires a high cooling performance. This type of evaporator will be interesting for the plant owners only if the cost of power generation is extremely low. In terms of consumption of energy and cooling duty, the multi-stage flash evaporator is the most efficient and it also requires the least heat transfer area. The falling-film evaporator provides only slightly worse performance.
 • MÁŠA, V.; BOBÁK, P.; VONDRA, M.:
  Potential of gas microturbines for integration in commercial laundries,
  Operational Research, Vol.17, (2017), No.3, pp.849-866, ISSN 1109-2858, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise

  Plynové mikroturbíny už neslouží pouze jako záložní zdroje, ale stále častěji jako kogenerační systémy v komerčních provozech i v sektoru bydlení. Článek prezentuje integraci mikroturbíny (30 kWe) v komerční prádelně se zpracovatelskou kapacitou přes 1000 kg prádla za směnu. Tento typ prádelen je velice rozšířený v rámci EU. Odpadní teplo z mikroturbíny může být využito pro ohřev prací vody i pro přímé sušení prádla. Stuie ukazuje podmínky, za kterých je investice do tohoto kogeneračního systému opodstatněná.
 • MÁŠA, V.; KUBA, P.:
  Efficient use of compressed air for dry ice blasting,
  Journal of Cleaner Production, Vol.111, (2016), No.A, pp.76-84, ISSN 0959-6526, Elsevier
  článek v časopise

  Tryskání suchým ledem je čistící proces, který vyžaduje velké množství stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch (vzduch vysokého tlaku a objemu) však patří mezi nejdražší formy energie využívané v průmyslu. Během tryskání urychluje částice suchého ledu. Článek představuje komplexní přehled úsporných opatření, která mohou výrazně přispět ke snížení energetické náročnosti tryskání. Příspěvek představuje také novou veličinu, která pomáhá kvantifikovat a vyhodnocovat spotřebu energie při tryskání suchým ledem.
 • MÁŠA, V.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.:
  Using a utility system grey-box model as a support tool for progressive energy management and automation of buildings,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.18, (2016), No.1, pp.195-208, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise

  Předložený výzkum je zaměřen na zlepšení správy zdrojů tepla a chladu v komplexu budov Národního divadla Praha. Představena je nejprve politika EU v oblasti energetických úspor v sektoru budov a teorie spojená s tvorbou matematických modelů. Dále je v článku popsán topný a chladicí systém Národního divadla Praha. Stávající měřicí a regulační systém budovy neumožňuje optimální řízení energetického systému budovy pro její velkou komplexnost, která je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce z r. 2008. Vytvořený matematický model má sloužit k dosažení lepších vlastností automatického řízení a především významných energetických úspor. Model prakticky napomáhá efektivnímu sledování odběru zemního plynu a optimalizaci denního limitu pro jeho odběr.