doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.

E-mail:   jegla@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   D5/442
Telefon:   +420 54114 2371

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
 • 1999, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1994-1999, asistent, Ústav procesního a ekol.inženýrství FSI VUT v Brně
 • 1999-2004, odb.asistent, Ústav procesního a ekol.inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2004-dosud, docent, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka předmětů na FSI a FCH VUT v Brně
 • Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum a vývoj ohřevných pecí a zařízení na výměnu tepla, jejich simulace, optimalizace a integrace do procesů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1997, UMIST Manchester UK, Odborná stáž Integrace procesů
 • 2012, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt
 • 2014, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt
 • 2017, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt

Univerzitní aktivity

 • 1999-2002, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2003-2014, ústavní koordinátor projektu Socrates/Erasmus za Ústav procesního a ekologického inženýrství
 • 2004-dosud, vedoucí výzkumně-vývojové skupiny systémů pro přenos tepla na Ústavu procesního a ekologického inženýrství
 • 2010-dosud, NETME Centre, technický pracovník divize Energetiky procesů a ekologie

Mimouniverzitní aktivity

 • 1994-dosud, člen České Společnosti Chemického Inženýrství (CSChI)
 • 2000-dosud, člen Vědeckého sboru mezinárodního kongresu CHISA
 • 2005-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Energy 
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Applied Thermal Engineering (ATE)
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Journal of Cleaner Production (JoCP)
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering & Processing (CEP)
 • 2007-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering (HTE)
 • 2008-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering Communications (CEC)
 • 2009-dosud člen International Scientific Committee pro mezinárodní konferenci "Process Integration, Modelling and optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction" (PRES)
 • 2014-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design (CHERD)
 • 2016-dosud člen International Scientific Committee pro mezinárodní konferenci "International Conference on Heat Transfer Devices" (ICHTD)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

42

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

15

Citace ostatní (bez autocitací)

13

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JEGLA, Z.; REPPICH, M.:
  Verification of new thermal calculation method by industrial radiant chamber measurement,
  Proceedings of the 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017, pp.418-421, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017), Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics
  článek ve sborníku
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017
 • TUREK, V.; FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z.:
  Efficient flow modelling in equipment containing porous elements,
  Chemical Engineering Transactions, pp.487-492, ISBN 978-88-95608-42-6, (2016), Aidic Servizi, S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2016), Praha, 27.08.2016-31.08.2016
 • JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.:
  Novel approach to proper design of combustion and radiant chambers,
  Applied Thermal Engineering, Vol.105, (2016), No.1, pp.876-886, ISSN 1359-4311, Elsevier
  článek v časopise
 • JEGLA, Z.; HÁJEK, J.:
  Tepelné zatížení v oblasti změny průměru trubkového hadu v radiační komoře ohřevné pece,
  CHEMagazín, Vol.26, (2016), No.1, pp.30-33, ISSN 1210-7409
  článek v časopise
 • TUREK, V.; FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.:
  Efficient 2D Model of Flow Distribution in Dense Tube Bundles,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.1177-1182, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi Srl
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • JEGLA, Z.; VONDÁL, J.; HÁJEK, J.:
  Standards for fired heater design: An assessment based on computational modelling,
  Applied Thermal Engineering, Vol.89, (2015), No.1, pp.1068-1078, ISSN 1359-4311, Elsevier
  článek v časopise
 • KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; KAPUSTENKO, P.; ARSENYEVA, O.; TOVAZHNYANSKY, L.:
  Heat exchangers for energy recovery in waste and biomass to energy technologies - I. Energy recovery from flue gas,
  Applied Thermal Engineering, Vol.64, (2014), No.1-2, pp.213-223, ISSN 1359-4311, ELSEVIER
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEGLA, Z.; REPPICH, M.:
  Verification of new thermal calculation method by industrial radiant chamber measurement,
  Proceedings of the 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017, pp.418-421, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017), Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics
  článek ve sborníku
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017

  The paper presents heat flux measurements performed on industrial radiant chamber of operated fired heater. Obtained measured results are used for verification of a new thermal calculation method for proper design and evaluation of combustion and radiant chambers containing inbuilt tubular heat transfer system. The very good agreement of results achieved using the proposed thermal calculation method with measured industrial data confirms its excellent ability to predict the real thermal behavior of combustion or radiant chambers employing up-to-date industrial complex systems of low emission burners.
 • TUREK, V.; FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z.:
  Efficient flow modelling in equipment containing porous elements,
  Chemical Engineering Transactions, pp.487-492, ISBN 978-88-95608-42-6, (2016), Aidic Servizi, S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2016), Praha, 27.08.2016-31.08.2016

  Possible ways to model flow distribution and pressure drop in process and power equipment containing porous elements (e.g. tube sheets of dense tube bundles of recuperative heat exchangers, matrices of regenerative heat exchangers, packed beds of catalytic converters, etc.) are discussed. A simplified, hybrid flow distribution and pressure drop model based on finite volume method and applicable to a wide variety of equipment is proposed. Given the fact that the model in question is intended to be utilised primarily in optimisation algorithms, emphasis is placed on both obtaining accurate-enough data within relatively short time frames and ease of automation of the process. A proof-of-concept implementation of the model is discussed alongside improvements regarding solution convergence and solution efficiency in general that are critical in order to make the model commercially viable given its intended application.
 • JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.:
  Novel approach to proper design of combustion and radiant chambers,
  Applied Thermal Engineering, Vol.105, (2016), No.1, pp.876-886, ISSN 1359-4311, Elsevier
  článek v časopise

  Combustion and radiant chambers with inbuilt heat transfer surfaces are integral parts of a wide range of process and power equipment such as fired heaters, power boilers, or incinerator furnaces. Operating problems that many of these combustion chambers suffer from are typically due to the design procedures using data of insufficient accuracy regarding the calculated local heat transfer data in individual parts of the chambers equipped with modern low-NOx burners. These problems, obviously, force the designers to devise more accurate design procedures for the respective equipment. The paper therefore discusses the main results obtained so far in the course of a several years long research effort and presents a basic outline of an up-to-date, novel approach to proper design of combustion and radiant chambers with inbuilt heat transfer surfaces. The three most important and – considering the current design practice – also original components of the presented novel approach which significantly improve the quality of the resulting combustion chamber designs are (i) experimental determination of the actual burner heat flux distribution, (ii) determination of the actual fuel burnout profile of the burner from the obtained heat flux profile using the validated MPF model, and (iii) utilisation of the respective fuel burnout profile in the course of design of the combustion chamber and its inbuilt heat transfer surfaces together with calculation of the local heat flux distribution via the plug-flow-based method, thus replacing the currently used design methods based on the “well stirred” models.
 • JEGLA, Z.; HÁJEK, J.:
  Tepelné zatížení v oblasti změny průměru trubkového hadu v radiační komoře ohřevné pece,
  CHEMagazín, Vol.26, (2016), No.1, pp.30-33, ISSN 1210-7409
  článek v časopise

  V průběhu provozu ohřevné trubkové pece jsou jednotlivé části jejích trubkových hadů, v nichž proudí ohřívané procesní médium, vystaveny různé úrovni provozního zatížení, což způsobuje rozdílné čerpání životnosti jednotlivých částí trubkových hadů. Pro spolehlivý provoz pecí je tak třeba disponovat znalostmi o zatížení jednotlivých částí a konstrukčních prvků trubkových hadů a o hodnotách těchto zatížení. Příspěvek představuje metodu výpočtové analýzy tepelného zatížení těch míst trubkových hadů, kde dochází ke změně velikosti průměru trubkového hadu a prostřednictvím dosažených výsledků upozorňuje na některé významné konstrukčně-provozní interakce, jež změna průměru trubkového hadu způsobuje, je-li umístěna v prostoru spalovací tj. radiační komory ohřevné pece.
 • JEGLA, Z.; VONDÁL, J.; HÁJEK, J.:
  Standards for fired heater design: An assessment based on computational modelling,
  Applied Thermal Engineering, Vol.89, (2015), No.1, pp.1068-1078, ISSN 1359-4311, Elsevier
  článek v časopise

  Článek uvádí data získaná CFD modelováním rozložení plošných tepelných zatížení po délkách a obvodech trubek v radiační komoře vertikální válcové procesní pece. Tyto výsledky jsou pak porovnány s parametry užívanými v americkém API standardu 560. Dále jsou diskutovány 2D parametrické analýzy vlivu běžně se vyskytujících typů deformací trubek na rovnoměrnost tepelného zatížení.