doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

E-mail:   charvat@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/305a
Telefon:   +420 54114 3245
Pracoviště:   Sekce termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Technický pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016 doc. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003 Ph.D. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Inženýrská mechanika
 • 1995 ing Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Stavba letadel

Přehled zaměstnání

 • 2016 - dosud, docent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně
 • 2003 – 2016, odborný asistent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně
 • 1998 – 2003, asistent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Technika prostředí

Energetické simulace

Základy techniky vnitřního prostředí budov

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2018 - dosud, Projekt GAČR č. 18-19617S Hysteresis of the temperature-enthalpy curve during partial phase change of latent heat storage materials, (odpovědný řešitel).
 • 2015 - 2017, Projekt GAČR č. 15-11977S An adaptive front tracking method for parallel computing of phase change problems, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2015 - 2017, Projekt GAČR č. 15-19162S Research and development of heat storage media based on the phase change materials for higher energy performance of buildings, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2012 - 2014, Projekt GAČR č. GAP104/12/1838 Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2011 -2013, Projekt GAČR č. GAP101/11/1047 Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství, (odpovědný řešitel).
 • 2010 - 2012, Phase change materials for increased energy efficiency of air-based solar thermal systems in buildings, projekt COST akce TU0802, (odpovědný řešitel).
 • 2007 - 2009, Solar chimneys and phase-change materials for passive cooling of buildings, projekt GAČR, (odpovědný řešitel).
 • 2004 - 2008, BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings) projekt 6. rámcového programu EU, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2004 –dosud, Hybridní větrání obytných budov s využitím solárních komínů, postdoktorandský projekt Grantové agentury ČR, (odpovědný řešitel).
 • 2002 – 2004, RESHYVENT (RESidential HYbrid VENTilation), projekt 5. rámcového programu EU.
 • 2001 – 2003, COST G3 Solar Radiation Induced Convection In Highly Glazed Spaces.
 • 1999 – 2004, Výzkumný záměr VUT Brno CEZ:J22/98:262100001, Počítačové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn.
 • 1999 – 2003, COST G3 Performance, Efficiency and Optimization of Ventilation System in Solar Buildings.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

133

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

112

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.:
  Assessment of Basic Approaches to Numerical Modeling of Phase Change Problems—Accuracy, Efficiency, and Parallel Decomposition,
  JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME, Vol.139, (2017), No.8, pp.1-5, ISSN 0022-1481, The Americal Society of Mechanical Engineers ASME
  článek v časopise
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.:
  Peak-shaving of ventilation air temperature with an air-PCM heat exchanger – a simulation study,
  IAQVEC 2016, 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings, pp.1-5, ISBN 9791195972401, (2016)
  článek ve sborníku
  akce: IAQVEC 2016, 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings, Incheon, 23.10.2016-26.10.2016
 • HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I.:
  A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage,
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.54, (2016), No.4, pp.1285-1295, ISSN 1429-2955
  článek v časopise
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J.:
  A VALIDATED TRNSYS MODEL OF THERMALLY ACTIVATED LAYER WITH PHASE CHANGE MATERIAL,
  ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 8A: Heat Transfer and Thermal Engineering, pp.1-4, ISBN 978-0-7918-5749-6, (2015), ASME
  článek ve sborníku
  akce: ASME 2015, Houston, Texas, 13.11.2015-19.11.2015
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.:
  Numerical and experimental investigation of a PCM-based thermal storage unit for solar air systems,
  ENERGY AND BUILDINGS, Vol.68A, (2014), No.1, pp.488-497, ISSN 0378-7788, Elsevier
  článek v časopise
 • KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.:
  Challenges in Computer Modeling of Phase Change Materials,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.4, pp.335-338, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lubljana
  článek v časopise
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.:
  Simulation of the performance of a solar air collector with an absorber containing phase change material,
  Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, pp.146-152, ISBN 978-84-938793-3-4, (2012), GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida
  článek ve sborníku
  akce: Innostock 2012: 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, 16.05.2012-18.05.2012
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M.:
  SIMULATION OF LATENT-HEAT THERMAL STORAGE INTEGRATED WITH ROOM STRUCTURES,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.3, pp.239-242, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise
 • OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.:
  Thermal comfort in the rooms with integrated phase change materials,
  Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, pp.548-552, ISBN 978-2-913149-89-2, (2011), International Institute of Refrigeration
  článek ve sborníku
  akce: The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, Prague, 21.08.2011-26.08.2011
 • CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; SCHOLLER, M.:
  EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF WIND ON THE PERFORMANCE OF SOLAR CHIMNEYS,
  Proceedings of the 19th International Symposium on Transport Phenomena, pp.64-69, (2008), University of Iceland
  článek ve sborníku
  akce: 19th International Symposium on Transport Phenomena , Reykjavík, 17.08.2008-20.08.2008
 • CHARVÁT, P.:
  Ventilation in the Czech Republic,
  Technical note AIVC 63 Ventilation in the Czech Republic, pp.1-20, ISBN 2-930471-26-3, (2008), INIVE EEIG
  odborná kniha

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.:
  PCM-based thermal storage for solar air systems,
  Proceedings of 10th IIR International Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, pp.211-216, ISBN 978-2-913149-91-5, (2012), International Institute of Refrigeration, Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers
  článek ve sborníku
  akce: 10th IIR International Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, Kobe, 29.07.2012-01.08.2012

  Solar air systems (the systems where air is used as a heat carrier) are not as common as the water-based solar systems. Nevertheless, the solar air systems can be used in many applications including space heating of buildings. A general problem with the solar thermal systems is the need for thermal storage in order to balance supply and demand of heat over a certain period of time. A possibility to employ phase change materials (PCM) for such thermal storage was investigated using numerical simulation. A numerical model of the heat storage unit (air-PCM) was created as a type in the TRNSYS 17 simulation tool. The heat storage unit consists of aluminium containers filled with a PCM. The model allows specification of the thermo-physical properties of the PCM as well as other parameters. The results obtained from the numerical model will be validated by experiments performed on an experimental set-up that is currently under construction.
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.:
  Simulation of the performance of a solar air collector with an absorber containing phase change material,
  Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, pp.146-152, ISBN 978-84-938793-3-4, (2012), GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida
  článek ve sborníku
  akce: Innostock 2012: 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, 16.05.2012-18.05.2012

  A front-and-back-pass solar air collector was chosen for the numerical analysis because it offers higher heat exchange area than the front-pass or back-pass configuration. The results are presented and discussed in the paper.
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M.:
  SIMULATION OF LATENT-HEAT THERMAL STORAGE INTEGRATED WITH ROOM STRUCTURES,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.3, pp.239-242, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise

  The phase change of a material is accompanied by a release or absorption of a considerable amount of heat. That makes a phase change a phenomenon effectively usable in various thermal storage applications. There are many materials with a melting temperature lying within the thermal comfort range for indoor environments. These materials can be utilized in building-integrated thermal storage. The performance of such latent-heat thermal storage integrated with the room structures was investigated through numerical simulations and experiments. The studied case involved two adjacent rooms of the same dimensions. The hydrated-salt-based phase-change material (PCM) was used as a thermal storage medium. A comparative approach was adopted in which the internal structures of one of the rooms contained the PCM, while the structures in the other room did not. The simulation model of the rooms was created in the numerical simulation tool TRNSYS 17, and this model was coupled with a PCM model created in MATLAB. The enthalpy method was used for the simulation of the phase change. This approach allowed for different time steps in the room model and the PCM model (the time step in the PCM model needed to be much shorter). The data from the real-scale experiments (ventilation rates, temperature of supply air, outdoor temperature, solar radiation intensity, etc.) as well as the physical properties of the PCM acquired in the laboratory testing were used as inputs to the simulation models. The analysis of the results was carried out, in which the simulation results were compared with the experimentally obtained data.
 • CHARVÁT, P.:
  Ventilation in the Czech Republic,
  Technical note AIVC 63 Ventilation in the Czech Republic, pp.1-20, ISBN 2-930471-26-3, (2008), INIVE EEIG
  odborná kniha

  Monografie se zabývá větráním budov v České republice s ohledem na legislativu, normy, praxi, vývoj a možné budoucí trendy s ohledem na technická řešení, kvalitu vnitřního vzduchu a energetické záležitosti. Středem pozornosti je situace v obytných budovách, ale pozornost je věnována i veřejným budovám a pracovnímu prostředí.
 • CHARVÁT, P.; SCHOLLER, M.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J.:
  EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATIONS OF THE PERFORMANCE OF SOLAR CHIMNEYS,
  13th International Heat Transfer Conference, pp.ENR-06-9, ISBN 1-56700-226-9, (2006), Begell House, Inc.
  článek ve sborníku
  akce: 13th International Heat Transfer Conference, Sydney, 13.08.2006-18.08.2006

  V článku jsou popsány experimenty a počítačové simulace zaměřené na využití solárních komínů pro větrání v České republice. Experimentální solární komíny použité při výzkumu byly umístěny na střeše experimentálního domu pro výzkum větrání na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.